Tekort in 2018 en een pinapparaat in 2019

Beste parochianen en belangstellenden,

Ook financieel dragen velen van u aan de parochie bij. Helaas is het niet genoeg. Het onderhoud van een mooie kerk is de moeite waard, maar ook kostbaar. Zou het mogelijk zijn om nog in 2018 een keer aan uw kerkbijdrage of een gift te denken? Als richtlijn adviseren wij een minimale kerkbijdrage van euro 10 per maand per parochiaan (dus euro 120 per jaar). Dit kan alleen het minimum zijn omdat er mensen bereid zijn meer te betalen.

Ook uw bijdrages aan de collecte willen wij onder de aandacht brengen. Het richtbedrag daarbij is euro 5 voor de eigen parochie per viering per kerkganger. Nu heeft in deze tijd niet iedereen meer contant geld bij zich. Daarom zal er in de loop van volgend jaar een pinapparaat beschikbaar komen, zodat wij ook op dit punt met de tijd mee kunnen.

 

Doet u mee? Wij lopen dit jaar met de inkomsten uit de kerkbijdragen 20 % achter op vorig jaar. Een inhaalslag is meer dan nodig. Uw giften in dit jaar zijn ook nog in dit jaar aftrekbaar.

 

Het rekeningnummer is NL13 INGB 0000 1225 88 ten name van RK Kerkbest Par HH Martelaren van Gorcum.

 

Tim Stok

Locatie penningmeester

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *