Terugblik Pater Bert Wooning

Tijdens de afwezigheid van Pater Marianus ging de regionaal overste van de SVD-orde twee keer in onze kerk voor in een zondagse eucharistieviering. In bijgaande brief kijkt hij daar op terug.

“Tot voor kort was ik nog nooit in uw kerk van de Martelaren van Gorcum geweest. Toen ik die op 7 juli na enig zoeken gevonden had, kwam mij het gebouw van buiten toch als bekend voor. Het waarom werd me duidelijk, toen op zondag, 27 juli, mevrouw de Haan, die mij van het Amstelstation ophaalde en me na de Viering weer wegbracht, vertelde dat deze kerk van de architect Kropholler was, alsook de huizen die daaromheen gebouwd zijn. Toen begreep ik pas goed waarom het was alsof ik die kerk al kende. Immers, in de jaren vijftig ben ik op het klein seminarie van de Missionarissen van het Goddelijk Woord geweest in Soesterberg en de kapel die daarbij hoorde was ook door deze zelfde architect gebouwd. Het klein seminarie is 50 jaar geleden gesloten en er huist nu het instituut “Kontakt der Kontinenten”. Het ligt aan de weg tussen Soesterberg en Amersfoort en is tegenwoordig een conferentie centrum met hotel accommodatie. Maar de kapel van Kropholler staat daar nog steeds.

De eerste contacten met mevrouw Janneke de Bruin waren heel prettig . Zij stuurde mij enkele weken van te voren de teksten en enkele concrete aanwijzingen voor de Vieringen. Op die manier was het voor mij niet moeilijk om in uw kerk voor te gaan. Te meer nog omdat zij gedurende de Vieringen als een soort “diaken” aan mijn zijde bleef staan. Dat gaf mij rust want ja: elke kerk en parochie heeft toch haar eigen gewoonten en gebruiken. Wat me opviel was uw goede deelname aan de Vieringen begeleid door een mooi orgelspel. In het bijzonder de tweede keer, toen de Viering gerealiseerd werd in de kapel opzij van het priesterkoor.  Dat was echt een gemeenschapsgebeuren en uw deelname en de aandacht gedurende de Viering hebben me veel geholpen om me bij U thuis te voelen en me geïnspireerd bij het vóórgaan. Want, of u het wilt of niet, de mate van deelname van de gelovigen vormt een inspiratie voor de priester en helpt hem om alles zo goed mogelijk te doen. In dit opzicht bent u een inspiratie voor mij geweest waarvoor ik u van harte bedank. Ik bemoedig u om op deze manier door te gaan. Om deze reden wil ik graag nog eens terugkomen wanneer dat nodig is en wanneer ik vrij ben. Want, zoals u misschien wel weet, woon en werk ik hier in de parochie van Hoofddorp samen met twee andere medebroeders van onze congregatie en ben ik bovendien halftime verantwoordelijk voor de Spaanssprekende Parochie in Amsterdam die haar Vieringen elke zondagmiddag houdt om 13.00 uur in de St. Nicolaaskerk. Omdat ik zo’n 40 jaar in Paraguay ( Zuid Amerika) ben geweest, ken ik de Spaanse taal en is de cultuur van de Spaanssprekende mensen mij niet  vreemd.

Blij en dankbaar ben ik dat ik dit werk nog mag en kan doen: zowel bij u als in de Nicolaaskerk en in Hoofddorp. Van harte wens ik u het allerbeste toe en hopelijk: tot ziens!”

Bert Wooning svd

 Missionaris van het Goddelijk Woord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *