Toespraak Roos Kuipers

 

 

Overweging  13 maart 2016

 

Wij mensen hebben de taak gekregen om de aarde te verzorgen en te bewaren. Gen 2:15

“Alle dingen wijzen erop dat er een God is; ja zelfs de aarde, en alle dingen op het oppervlak daarvan, ja, en haar beweging, ja en ook alle planeten die zich bewegen in hun vaste orde, getuigen dat er een oppermachtige Schepper is. Als we ’s avonds de sterrenhemel in kijken, krijgen we een idee van wat hiermee wordt bedoeld. Er zijn miljoenen sterren en planeten, alle in volmaakte orde. Ze zijn daar niet toevallig terechtgekomen. We kunnen het werk Gods in het uitspansel en op aarde zien. De vele prachtige planten, de vele soorten dieren, de bergen, de rivieren, de wolken die regen en sneeuw brengen, al die dingen getuigen tot ons dat er een oppermachtige schepper is.”

Uit: Evangeliebeginselen

Maar hoe gaan we met die oppermachtige Schepper en Zijn schepping om?

Een aantal jaren geleden realiseerde ik mij dat ik, en ik geloof velen met mij, vanaf mijn geboorte meer geconsumeerd heb dan dat ik daadwerkelijk de Schepper en Zijn schepping tot bloei heb laten komen. Ik realiseerde mij dat God mij het leven op deze prachtige aarde had gegeven en dat ik daar niet al te dankbaar mee om ging. Hoewel ik altijd wel bewust geleefd heb, licht uit, afval scheiden, zoveel mogelijk gezonde, biologische en duurzame producten enz. was dat misschien wel beter en minder, maar nog steeds consumeren. Ik produceerde zelf geen natuur (op mijn lidmaatschap van Natuurmonumenten en het belastinggeld na) en dat gaf geen goed gevoel.

Ik besloot vervolgens op mijn knieën te gaan en de oppermachtige Schepper te vragen wat mij op deze aarde toch werkelijk te doen stond. ‘Hoe kan ik U het beste dienen’: was mijn vraag? Die nacht droomde ik over prachtige tuinen ter grootte van 1 hectare (2 voetbalvelden) ingedeeld in 3 gelijke delen, waarbij ieder deel bestaat uit een vegetatie die de andere delen ondersteunt en stimuleert om tot bloei te komen. Hemelse Tuinen doopte ik ze (www.HemelseTuinen.nl)

Hemelse tuin

Die nachten daarna bleef ik over deze tuinen dromen. ‘Zou dit het antwoord zijn op mijn gebed?’ Ik voelde de tintelingen van de Heilige Geest als een zacht zomerbriesje door me heen stromen en besloot deze Hemelse Tuinen verder uit te werken. Ik zocht plaatjes en teksten en maakte daar een presentatie van en na een bizarre reeks aan toevalligheden, kwam ik op natuurspeelplaats Jeugdland terecht. Daar mocht ik samen met een collega een eetbaar eiland ontwerpen en aanleggen, met bloemen, groenten, kruiden en fruit en workshops verzorgen van zaadje tot maaltijd. Tot op de dag van vandaag probeer ik kinderen en jongeren met welke achtergrond dan ook mee te nemen in de wondere wereld van de Schepper en Zijn schepping. Ik hoop ze, door een levend voorbeeld te zijn, bewust te maken van het grote en wonderlijke mysterie waarvan heel de schepping doordrongen is. Dit in de hoop dat ook zij geïnspireerd raken de oppermachtige Schepper van hemel en aarde in de natuur tot bloei te laten komen. Hoe fantastisch zou het niet zijn als zij vervolgens weer hun kinderen en kleinkinderen weten te inspireren?

Daar op Jeugdland en ook in andere tuinen, plukten we ook kersen, appels, pruimen enz. en bakten daar met de kinderen taarten van, die we vervolgens versierden met eetbare bloemen en hier in de theetuin van de Hofkerk verkochten. Van de opbrengt kochten we nieuwe planten om er zo met z’n allen een Bijbelse Theetuin van te maken. Zo hadden zowel jong als oud niet alleen een gezellige dag in een prachtige tuin, maar hielpen ze, door taart te eten, ook mee de schepping in bloei te zetten.

Hoewel ik volop geniet van deze en andere mooie projecten waar ik bij betrokken ben, hoop ik natuurlijk binnenkort een geschikte plek en de middelen te vinden om in overeenstemming met de Schepper een echte Hemelse Tuin in haar geheel aan te leggen. Mijn leven heb ik gegeven aan de Schepper en ik hoop ervoor te mogen zorgen dat er, voordat ik deze aarde verlaat, minimaal 3 Hemelse Tuinen rondom de grote steden en elders in Nederland en daarbuiten te vinden zijn, opdat daar vrede mag zijn en liefde en trouw.

Jesaja 2:4 En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk zijn zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren.

Hierbij zou ik jullie dan ook willen vragen eens te overwegen en te bekijken hoe je met God en Zijn schepping omgaat. Want kunnen we eigenlijk wel echt van God houden als we Zijn schepping vernietigen? Tevens wil ik je vragen je hart te openen en eens in gebed te vragen wat je zou kunnen doen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de komende generaties om God en Zijn schepping te dienen. We hebben de aarde in bruikleen. Zorg dat je het in goede staat terug geeft en God je dankbaar zal zijn.

Dit alles wil ik bij jullie achter laten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

Herinner u wie u werkelijk bent, waar u vandaan komt, waarom u hier bent en waar u na dit leven naar toe gaat. Probeer te begrijpen wat Christus werkelijk voor u en alle mensen op deze aarde heeft gedaan. Geloof en aanvaard Zijn zoenoffer. Heb elkaar lief, door de schepping lief te hebben en wees dienstaar. Dit is mijn nederig gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.