Vastenaktie 2017. El Salvador

De Vasten is een tijd van inkeer en bezinning. De rijkdom van de westerse wereld is te zien in elke supermarkt die er is. Wat een keus, wat een overvloed!

Ieder moment van het jaar is er elke gewenste groente te vinden. En de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter.

In januari hoorden wij dat de acht rijkste mensen evenveel bezitten als de 3,6 miljard armste mensen. De kerk vraagt ons in de weken op weg naar Pasen hierbij stil te staan.

Van oudsher gaat de stichting Vastenactie ons hierin voor. Hun ‘mission statement’ is als volgt: “We geloven dat alle mensen door God, uit liefde, in Zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen.

Dat geeft iedere mens een intrinsieke waardigheid en maakt ons zusters en broeders van elkaar.

Het principe van het algemeen welzijn (bonum commune) vloeit voort uit de waardigheid, de eenheid en de gelijkheid van alle mensen.

Het sociale leven dient zich te richten naar het algemeen welzijn, wil het zijn diepste betekenis bereiken. Hiertoe dienen de aardse goederen die aan ons allen gegeven zijn aangewend te worden.

Solidariteit tussen mensen is dus een belangrijke opdracht. Door onderlinge samenwerking kunnen mensen zich inzetten voor de menselijke waardigheid en het bonum commune.

Deze initiatieven verdienen ondersteuning (subsidiariteit). De sociale leer van de Katholieke Kerk roept ons op en wijst ons de weg om mensen in hun waardigheid te doen leven.”

 

El Salvador

Vorig jaar kozen wij als Vastenactieproject voor het project van pater Frans Smulders in Ghana.

Dit jaar sluiten wij aan bij het centrale project van Vastenactie. Daarin staat San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, centraal.

Aartsbisschop Romero 

Aartsbisschop Romero (1917-1980) ontwikkelde zich tot een charismatische leider, die de toenemende onderdrukking van de Salvadoraanse bevolking door de junta scherp veroordeelde.

Zijn preek was wekelijks via de radio te beluisteren en zijn woorden klonken tot in alle uithoeken van het land.

De aartsbisschop koos onverbloemd de kant van de armen en onderdrukten en hij pleitte voor structurele hervormingen. Mgr. Romero was mateloos populair.

Een van de zaken die daaraan zeker heeft bijgedragen, was zijn keuze om in een simpel, klein huis, dichtbij de armen te gaan wonen in plaats van in het aartsbisschoppelijk paleis.

Mgr. Romero beschouwde de kerk als een gemeenschap die vanuit het Evangelie wees op de sociale misstanden en de uitbuiting door dictators en die daar stelling tegen nam,

ongeacht of de onderdrukkers rechts, fascistisch, links, of marxistisch waren. De moord op priesters nam toe, zeker op die priesters die Romero steunden.

Op 24 maart 1980 werd hijzelf doodgeschoten terwijl hij de mis las. Zijn geest is nog altijd springlevend in El Salvador. Overal hangt zijn portret, overal spreken mensen over hem als gids, als voorbeeld.

Op 23 mei 2015 werd Romero zalig verklaard. De paus noemde Mgr. Romero een man ‘die bouwde aan vrede met de kracht van de liefde’.

 

San Salvador in het algemeen en de wijken Apopa en Mejicanos in het bijzonder, gaan nog steeds gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de ‘mara’s’.

De mara’s hebben ieder een eigen territorium en beheersen het leven in ‘hun’ wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd.

Wie praat met de politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. Het betekent ook dat mensen niet van de ene wijk naar de andere kunnen: dan worden ze beschouwd als indringers op vreemd terrein.

De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor geld, en mooie spullen en vrouwen.

Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge puber, zonder stabiele thuisbasis en zonder geld.

Het campagneproject 2017 van Vastenactie – de samenwerking van een aantal katholieke organisaties – wil helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes.

Het project steunt  het sociale werk van de pater Pasionisten, het jeugdcentrum in Apopa en traint vrijwilligers die op basisscholen voorlichting geven.

Zo willen zij de kinderen een ander perspectief bieden en ze leren dat ook buiten de bendestructuren een goed bestaan is op te bouwen.

 

Wat kunnen we bijdragen? Voor 15 euro krijgt een jongere een eendaagse training tot begeleider. Voor 50 euro kan een jongere op weg worden geholpen om een eigen bedrijfje te starten. Voor 100 euro krijgen ouders en voogden een maand lang training over ethiek en opvoeding. Voor 150 euro krijgen 75 kinderen een maand lang les op het gebied van vreedzaam samenleven.

  NL21 INGB 0000 0058 50 tnv. Vastenactie

of op het rek.nr. van de parochie NL13 INGB 0000 1225 88 ovv. Vastenactie 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *