Voor de kinderen

Kindernevendiensten worden in de Hofkerk begeleid door Erika van Hove en Agnes Skot.

Zij vinden plaats op de volgende zondagen (aanvang 10.30 uur):

19 januari 2020
2 februari 2020
16 februari– geen kindernevendienst, wel gezinsviering!
1 maart 2020
15 maart 2020
5 april (Palmpasen)

****

 

 

1 december... 2019 .Er wordt gezegd dat St.Nicolaas na de viering van 10.30 uur in de zijbeuk van onze kerk langs komt. We zijn heel benieuwd! Komen jullie kijken?!

 

zaterdag, 23 maart 2019 was er om 13.00 uur een gezinsviering in de Hofkerk. Ouders en kinderen waren van harte welkom en kwamen in groten getale. Opa’s en oma’s waren er ook. En ook onze oud-pastor Coen was van de partij.

Pater Marianus en Pastor Ari gingen voor en het HofKinderkoor zong.

Hieronder een paar impressie van de viering:

*****

13 april 2019 waren de kinderen om 11 uur welkom in de pastorie om palmpaas-stokken te maken.

Paasstokken maken op der pastorie

20 april 2019, paaszaterdag, kon je om 12 uur naar de Hofkerk komen om paaseieren te zoeken in de kerktuin.