Hervatting liturgische vieringen per 5 juli 2020

Er is door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie  gewerkt aan een protocol voor de vie­rin­gen na 1 juni. Dit protocol voorziet er in dat er waar­dig en veilig kan wor­den gevierd met inachtne­ming van de corona-richt­lij­nen van de over­heid.

De richtlijnen, door de bisschoppen opgesteld voor parochianen, voorgangers en kerkgebouwen vindt u hier, hier en hier.

 

Als gevolg hiervan wordt door de Pastoraatsgroep van de Martelaren, in samenwerking met locatiebestuur en kosters, voorbereidingen getroffen voor een hervatting van de vieringen per  5 juli. De lijst van vieringen en voorgangers is inmiddels op de website geplaatst. Klik hier.

Over de praktische uitwerking door de pastoraatsgroep van de richtlijnen zoals door de bisschoppen geformuleerd, wordt u binnenkort geïnformeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *