Vooraankondiging Vesperviering 1 april 2017

Op 1 april a.s. is er in de pastorie of de zijbeuk van de Hofkerk opnieuw een Vesperviering met een bijzonder onderwerp plus een gesprek over dat onderwerp. Aansluitend bij ons jaarthema “Staan voor je geloof” – een thema dat ook op een aantal zondagen in maart en april tijdens de vieringen behandeld wordt – willen we bijzondere aandacht besteden aan Etty Hillesum (1914-1943). Etty was een Joodse vrouw die in de tweede wereldoorlog in een kamp is omgekomen en van wie, vele jaren later, de nagelaten geschriften zijn verschenen. Die bestaan o.a. uit een serie brieven die zij verstuurde vanuit kamp Westerbork. Deze brieven zijn prachtig geschreven en laten een vrouw zien die ondanks alle ellende die de oorlogsjaren ook voor haar brachten, kracht en positiviteit uitstraalde en een geweldige steun voor haar omgeving was. In haar teksten doet ze ook schitterende uitspraken over het vertrouwen dat ze behield en over haar onknakbare geloof in God.

We willen die zaterdagmiddag om 15.00 uur starten met een korte inleiding over leven en betekenis van Etty Hillesum. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Vervolgens zijn er soep en broodjes. En tenslotte willen we, met wat we over deze bijzondere vrouw hebben gehoord en besproken als achtergrond, de middag met een korte Vesperviering afsluiten.

We starten dus om 15.00 uur en zullen de middag tussen 17.00 en 17.30 uur afronden. Omdat er ook een kleine maaltijd is, verzoeken we de deelnemers om zich uiterlijk 26 maart aan te melden met een mailtje: f.haas@planet.nl

Van harte welkom!

Frank de Haas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *