Wereld gebedsdag op vrijdag, 2 maart 2018

Vrijdag 2 maart 2018 Wereldgebedsdag: kernland Suriname

Ook dit jaar organiseren wij de viering samen met gemeente De Bron, de Hofkerk en de Koningskerk.

De 65e Wereldgebedsdag, 2 maart 2018 heeft Suriname als kernland. Vrouwen van verschillende kerken in Suriname hebben de viering voorbereid en kozen als uitgangspunt voor hun liturgie het Bijbelgedeelte uit Genesis 1:1-31.

Gebaseerd op dit Bijbelgedeelte is in Nederland gekozen voor het thema: ‘En God zag dat het goed was….’

Op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond en honderdduizenden mensen, in 183 landen, voelen zich door gebed verenigd en bemoedigd en komen in actie. Op 2 maart 2018 wordt wereldwijd in 183 landen en in 550 plaatsen in Nederland gebeden en gezongen. Dit jaar voor Suriname. Ook wordt er gecollecteerd voor onderstaande projecten van dit land.

Wij nodigen u van harte uit op:

vrijdag 2 maart a.s. om 19.30 uur,

Koningskerk.

Van ’t Hofflaan 20 te Amsterdam.

 

De projecten waarvoor gecollecteerd gaat worden.

Stichting Unu Pikin

Deze stichting zet zich sinds 2003 in voor de kinderen van Suriname en levert een bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs in Paramaribo, de districten en het binnenland. Dit gebeurt vanuit een werkplaats waar arbeid, stage en opvang wordt gegeven aan mensen met een beperking en leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs.

 

Het Parelhuis

Het Parelhuis vangt met HIV besmette jonge kinderen op waarvan de ouders of de familie zelf de verzorging niet op zich kunnen nemen. Zij willen deze vaak verstoten kinderen een echt thuis bieden waar veiligheid, acceptatie en geborgenheid centraal staan. De kwaliteit van het leven is hier belangrijker dan de lengte van het leven!

 

Opleiding nieuwe gezondheidsassistenten

Doordat er in Suriname een crisis is en toegezegde subsidies niet worden uitbetaald, komt de opleiding van 25 nieuwe gezondheidsassistenten (GZA’s) voor de poliklinieken in het binnenland in gevaar. Een groot probleem want de huidige gezondheidswerkers zijn op leeftijd en nieuwe mensen opleiden kost vier jaar. Het werk van de GZA’s is heel belangrijk. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten en zij handelen de meeste hulpvragen zelfstandig af: vaccinaties en medicijnverstrekking, gezondheidsvoorlichting, zuigelingenzorg, wondverzorging en het begeleiden van bevallingen.

 

Klein project

Voorschoolse opvang in het binnenland voor peuters van 2 ½ tot 4 jaar. Dat geeft hen een betere start in het vervolgonderwijs.

 

Uitleg bij de tekening: De tekening is gemaakt door Alice Pomstra-Elmont.

Men ziet handen die goddelijke gaven ontvangen: de gaven die wij door moeten geven aan de generaties die na ons komen. De zon schijnt iedere dag over het land, de dieren en de planten; alles heeft zijn eigen plek onder de zon en de overvloed aan groenten en fruit vertellen ons dat er – als wij delen – voor iedereen meer dan voldoende voedsel is. De kolibrie, de ibis en de ara zijn wat voorbeelden van de vele vogelsoorten die in Suriname voorkomen en de blauwe kikker (okopipi) is een beschermde soort die alleen in Suriname te vinden is. De rode en gele heliconia zijn inheems en de majestueuze kapokboom (ceiba) is een prachtige reus in het bos.

De Voltzberg (Voltz Mountain) is één van de vele granietbergen die Suriname rijk is. De figuren van de zeven vrouwen symboliseren tegelijkertijd ook de zeven dagen waarin God de wereld en haar bewoners schiep.

Nadere informatie over Wereld gebedsdag vindt u hier.

 

Janneke de Bruin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *