kersticoon-husstege-2015-6-knipsel

Kerstvieringen 2020

We zijn op weg naar Kerstmis.

Op Kerstavond en Kerstochtend  zijn er weer mooie vieringen in onze Martelaren van Gorcum kerk, maar het zal duidelijk zijn dat dat op een andere manier zal moeten gaan dan in voorgaande jaren.

 

Op Kerstavond, 24 december zijn er drie vieringen gepland.

 

Om 19.30 uur is er een kinderviering, waarbij Ari van Buuren en Erika van Hove zullen voorgaan en het PeeBee koor uit Diemen zal zingen. Deze viering is specifiek bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen.

 

Om 21.30 uur is er een gezinsviering, waaraan Meerklank zijn muzikale medewerking geeft en Frank de Haas en Janneke de Bruin zullen voorgaan.

 

Tenslotte is om 23.30 uur de “Nachtmis”, met medewerking van de LWM, en met Pastor Marianus en Ari van Buuren als voorgangers.

 

De drie geplande kerstvieringen duren ieder precies één uur, zodat er gelegenheid is om tussen de vieringen de kerk te “luchten”. Natuurlijk zullen de vieringen van half tien en half twaalf ook uitgezonden worden via de livestream .

 

Op Kerstochtend vindt om 10.30 uur een Eucharistieviering plaats, waarin Pastor Marianus voorgaat met cantores van  Jubilemus Domino.

 

Uiteraard zijn al deze vieringen en tijden nog onder voorbehoud, voor het geval de coronamaatregelen door overheid of Bisdom worden aangescherpt.  Houdt hiervoor de website en de nieuwsbrief in de gaten!

 

Voor al deze vieringen geldt dat er maximaal 30 kerkgangers boven 12 jaar mogen zijn en dus is het noodzakelijk om van te voren in te schrijven.

Omdat veel van onze reguliere kerkgangers niet beschikken over internet kunnen zij zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat van de Hofkerk via telefoon 020 – 6653830. Dit kan tussen 29 november en 6 december. Na 6 december is inschrijving uitsluitend mogelijk via een formulier dat vanaf deze datum op de website van de Hofkerk geplaatst wordt. Zodra het aantal van 30 bezoekers voor een viering bereikt is, is deze viering “vol” en kan er niet meer op worden ingeschreven.

 

Ondanks deze beperkingen hopen we toch op mooie, warme Kerstvieringen. U bent van harte uitgenodigd om er bij te zijn, zowel “live” als via de “livestream”.

 

Locatiebestuur en Pastoraatsgroep

 

rembrandt_kerst_thumb

Kerststallen tentoonstelling

Dit jaar zou op 20 december de 23e kerststallententoonstelling van Koster Bert Hilhorst geopend worden. Het thema van deze tentoonstelling zou zijn “Hollandse Meesters”.

Helaas maakt corona het onmogelijk om deze tentoonstelling op een verantwoorde manier vorm te geven.

Maar niet getreurd, helemaal zonder kerstgroepen hoeven we het niet te stellen. Bert maakt in de Noordbeuk een tafel met daarop een kleine selectie van groepen, die deel uit zouden maken van “Hollandse Meesters”, als een soort trailer voor 2021. Ook de Santons ontbreken niet in de Hofkerk.

Van 26 december (2e kerstdag) tot en met 5 januari 2021 (met uitzondering van 1 januari) zijn de Martelaren van 14 tot 16 uur open voor een kort bezoekje.  Daarbij kan men een kaarsje opsteken, wat mediteren of bidden èn een eerste indruk krijgen van de kerststallen-tentoonstelling van 2021/2022.  Iedereen is van harte uitgenodigd.

csm_corona-virus-still-1-1000x562_e48b973ad8

Corona maatregelen in Hofkerk

Afgelopen week (15 oktober 2020) zijn er nieuwe maatregelen door de regering afgekondigd om het coronavirus te bestrijden. De bisschoppen zullen ook nog met een eventueel aangepast protocol naar buiten komen, maar dat is tot op dit moment niet beschikbaar.
De pastoraatsgroep heeft, in overleg met onze administrator, Pastor Bert Wooning, besloten de vieringen in de Martelaren van Gorcum voorlopig te laten zoals dat de laatste weken gebruikelijk is. Overweging daarbij is, dat, naast het feit dat ons kerkgebouw groot is, ook het aantal kerkgangers de 35 bijna nooit overschrijdt.
Samengevat houdt dat in:

  • Handen reinigen en aanmelden met naam en telefoonnummer bij binnenkomst van de kerk;
  • Alleen zitten op de daartoe gemarkeerde banken;
  • Aanwijzingen van kosters en vrijwillige medewerkers strikt opvolgen;
  • Zoveel mogelijk blijven zitten en de 1,5 meter afstand van elkaar in acht nemen.

Wel is besloten het koffiedrinken na afloop van de vieringen tot nader order af te schaffen. Wij vinden dat erg jammer, want juist het samen koffiedrinken ervaren wij als een bindend element binnen de gemeenschap. Maar we kunnen de anderhalve-regel maatregel niet voldoende garanderen, dus daarom zijn we tot deze beslissing gekomen.
In plaats daarvan is er, voor wie daar prijs op stelt, de mogelijkheid om met een beperkt aantal mensen in de oude sacristie na te praten over de viering.
Locatiebestuur en Pastoraatsgroep.

Paus Franciscus

Fratelli Tutti – Nieuwe encycliek van paus Franciscus – update

Er is inmiddels een voorlopige Nederlandse vertaling van de encycliek Fratelli Tutti beschikbaar. U kunt de tekst lezen door hier te klikken.

**********

Paus Franciscus zal op 3 oktober naar Assisi reizen om daar zijn nieuwe encycliek te openbaren.

De encycliek met de naam Fratelli Tutti zal de sociale, politieke en economische verplichtingen behandelen, die voortvloeien uit de broederschap tussen alle mensen als kinderen van God.

In het Nederlands zou de titel van deze encycliek vertaald kunnen worden als Allen, broeders en zusters. De paus liet zich hiervoor inspireren door een tekst van de Heilige Franciscus, gericht aan zij broeders,

De encycliek zal veel thema’s behandelen die de paus al eerder heeft besproken in zijn algemene audiënties over de katholieke sociale leer in het licht van de huidige coronacrisis.: menselijke broeder- en zusterschap, de gelijke waardigheid van alle mensen, de voorkeursoptie voor de armen, de verplichting tot solidariteit. Zorg voor het milieu en de deugd van het stichten van vrede zullen naar verwachting ook deel uitmaken van de encycliek.

Franciscus publiceerde twee eerdere encyclieken: Lumen Fidei uit 2013 en Laudato Sí uit 2015.

Naar verwachting zal de tekst in dezelfde week van publicatie ook in het Nederlands verschijnen.

camera

Gebruiksaanwijzing Livestream Hofkerk

Sinds een paar weken is het mogelijk om via uw computer, laptop of tablet de vieringen in de Hofkerk live te volgen via de livestream of op een later tijdstip via een You Tube filmpje.

Dat is handig voor mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om de viering in de kerk persoonlijk mee te maken, maar ook voor andere belangstellenden. Ook kan het fijn zijn om later, als de overweging u bijvoorbeeld aangesproken heeft, die thuis nog eens rustig terug te kijken en te luisteren.

Maar hoe gaat dat in zijn werk? In dit artikel probeer ik het u zo makkelijk mogelijk uit te leggen.

Op onze website  ziet u bovenaan de pagina “Vieringen” staan. Als u hierop gaat staan met uw muis, ontrolt zich een schemaatje waar op plaats vier staat: Livestream Hofkerk. Hier klikt u op met uw muis en u komt terecht in een volgende pagina. Midden op deze pagina staat onderstreept: Livestream Hofkerk. Als u daar met uw muis op klikt komt u op een pagina van You Tube, en wel op de pagina die toebehoort aan de Martelaren. Op deze pagina ziet u een aantal afbeeldingen van de Hofkerk. Op de meest linkse afbeelding (als u tenminste deze handelingen op zondag rond half elf hebt uitgevoerd) klikt u, en ziet u live de viering in de Hofkerk beginnen. Wilt u de film groter zien, dan moet u klikken op het meest rechtse vierkantje onder in het beeld.

Doet u hetzelfde na afloop van de viering, dan is de livestream veranderd in een YouTube filmpje en kunt u de viering terugkijken.

Het lijkt ingewikkelder dan het is. Mocht u nog vragen hebben of er niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot Henny Steggerda, die de livestream voor onze gemeenschap heeft aangelegd, samen met koster Bert Hilhorst.

Frans Woortmeijer

Sam's kledingactie

Sams Kledingactie weer van start op 24/10

Het is de bedoeling dat op zaterdag, 24 oktober bij onze kerk weer kleding, schoeisel en huishoudtextiel wordt ingezameld voor Sams Kledingactie/Mensen in Nood,
 van 9.30 tot 11.30 uur.

In het voorjaar heeft de organisatie Sam´s Kledingactie een groot deel van de inzamelactie moeten

annuleren door de uitbraak van het coronavirus, zo ook de actie die bij onze kerk zou plaatsvinden.

Nu de overheid de maatregelen versoepeld heeft, wil Sam´s toch graag weer een inzameling

organiseren, en wel op zaterdag 24 oktober a.s. Het Caritasteam (nieuwe naam voor de commissie

Kerk en Samenleving) helpt daar graag aan mee. Sam´s en wij van het Caritasteam denken dat een

inzameling, met inachtneming van alle door de overheid gestelde maatregelen (1,5 m afstand

houden, handen desinfecteren), op een veilige manier mogelijk is.

 

Het te steunen project

 

Sam’s Kledingactie steunt met de opbrengst van de inzamelacties de noodhulp- en

gezondheidszorgprojecten van Cordaid. Ethiopië is ook deze keer het actiedoel. De situatie daar

wordt door het COVID-19 virus steeds nijpender, daarom is het belangrijk juist nu een stap extra

te doen om de mensen daar te helpen.

In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben. In dit gebied bestaan al jarenlang spanningen tussen

twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 zijn de spanningen tussen de twee

groepen sterk opgelopen, met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht

zijn. Zij hebben elders een tijdelijk onderkomen gezocht, maar nu de situatie gestabiliseerd is

keren velen weer terug naar hun dorp.

Echter als gevolg van hun afwezigheid en van de strijd is een groot deel van de lokale

infrastructuur voor watervoorziening en landbouw productie verwaarloosd, of zelfs verwoest. Om

een levensvatbare terugkeer te garanderen is het noodzakelijk dat de dorpelingen middelen van

bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater. Cordaid gaat samen met de lokale

partner Racida deze mensen ondersteunen bij de terugkeer.

Daarnaast zal er in het project met de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid

gewerkt worden aan vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt getracht een

herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.

 

Cordaid en Sam’s Kledingactie geloven in het belang van omkijken naar elkaar, altijd, maar

vooral nu! Dat je er bent voor de mensen om je heen, maar ook voor mensen in

moeilijkheden die verder weg wonen.

 

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, en over wat er wel en niet mag worden

ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl (wel: draagbare kleding, lingerie en accessoires zoals tassen en ceintuurs, maar ook schoenen en huishoudtextiel. Alles verpakt in afgesloten vuilniszakken.

Let op: gordijnen mogen wel, maar kussens en dekbedden niet!) U kunt ook contact opnemen via 088-2080100.

Sam’s Kledingactie zamelt al ruim 50 jaar kleding in voor Mensen in Nood, samen met honderden

vrijwilligers. De ingezamelde kleding wordt gesorteerd en verkocht aan commerciële partijen. De netto-opbrengst komt ten goede aan de projecten van Cordaid .

 

Ady Karsten

snelheidscontrole-Politie-nl-455

Momenten voor giften en flitsacties

Al enkele jaren ben ik, naast budgethouder (penningmeester) voor de Martelaren ook budgethouder
van de Graankorrel. Mooi is dat de Graankorrel, ondanks haar eigen zorgen, de zorg voor de PCI nooit
verminderd heeft. Ik ben dat als een uitdaging gaan zien. De Martelaren zou op het gebied van de PCI
echt meer kunnen betekenen. Toen Annette Kouwenhoven op onze weg kwam, was daar een
moment waar Ellie Togni en ik namens de parochie meer konden doen. Annette maakt als vrijwilliger deel uit van het Straatsignaleringsteam, dat actief hulp biedt door aan ongedocumenteerden in
Amsterdam. Het gaat daarbij om heel basale hulp als voedsel en onderdak in de wintermaanden. Een
verslag van de activiteiten vindt u hier op onze website. Voor de fondsenwerving zocht het
Straatsignaleringsteam financieel onderdak. Dat hebben wij als parochie geboden. Uiteindelijk werd
er behoorlijk veel geld bijeengebracht door vele particulieren en instellingen en ook eigen potje van
het caritasteam van de parochie heeft kleine schenkingen gedaan. Wat een prachtig initiatief, dit
Signaleringsteam, dat dit moeilijke werk durft aan te pakken. Mooi dat wij als parochie van dienst
konden zijn.
.
De ramp in Libanon werd een volgend actie moment. Na een oproep van Ari van Buren brachten
parochianen en bekenden in een flitsactie samen met cofinanciering van het eigen caritasteam een
bedrag van euro 4.300 bij elkaar om twee lokale relaties van Ari in Libanon tenminste enigszins
financieel te ondersteunen na de afschuwelijke ramp die Beiroet trof.
.
Een volgend moment willen wij graag met u afstemmen. Er is bij het caritasteam nog financiële
ruimte voor directe hulpverlening. Kleine giften zijn dus mogelijk. Maar ook een nieuwe flitsactie met
cofinanciering hoort tot de mogelijkheden. Laat weten als u iets voor iemand of een doel wilt doen.
Neem daar rustig contact met ons over op. Bij giften of acties rekenen wel wij altijd ook op uw eigen
inhoudelijke inzet. Het idee is steeds om vanuit de parochie samen ook iets voor anderen te doen.
Met dank aan de Graankorrel voor de uitdaging.
.
Tim Stok en René van Eunen
Caritasteam Hofkerk

 

2020-05-13_laudato-si_logo1200

Laudato sí middag groot succes

Op 12 september hielden we een Laudato Si-middag voor de Clara & Franciscusparochie. Deze bestrijkt heel Amsterdam-Oost en Amsterdam Zuidoost.
Het was een mooi, sfeervol, en inhoudelijk rijk evenement. De ongeveer 32 deelnemers konden in twee rondes deelnemen aan allerlei workshops, waaronder een scheppingswandeling, een lectio divina van het slotgebed in Laudato Si en duurzaam bloemschikken. We sloten de middag af met een korte gebedsviering.

Het planten van een speciale Laudato Si-boom vormde daar een onderdeel van. Een kunstenares had op een houten schild in mooie letters een korte uitleg aangebracht en de datum vermeld.

Elke deelnemer hielp mee bij het planten door een beetje grond om de boom te scheppen. Het is mooi te bedenken dat er over 10 of 15 jaar een boom staat met prachtige bloesems in het voorjaar en heerlijke vruchten in de zomer.
Gerard Moorman

1188839812

Gastsprekers over het thema “Hoop”

Zoals bekend worden In de Martelaren van Gorcum in de vastentijd al jaren een aantal gastsprekers uitgenodigd over een bepaald thema. In 2020 was dat thema “Psalmen”, maar door corona kan de laatste gastspreker, Gerard Swüste, pas op 30 augustus zijn overweging in de Hofkerk houden.

 

Omdat de gastspreker-cyclus dit jaar niet helemaal uit de verf gekomen is, leek het de pastoraatsgroep een goed plan om ook in het najaar een tweetal gastsprekers uit te nodigen en wel over het thema “hoop”. Voorwaar een mooi thema, nu we hopelijk het ergste met corona gehad hebben…

 

Er zijn drie vieringen gepland over dit thema. De opening vind plaats op 27 september: een inleidende eucharistieviering, waarin pastor Marianus zal voorgaan en Jubilemus Domino zal zingen*. De week daarna, op 4 oktober spreekt Cees Tromp in een viering waarin Frans Woortmeijer voorgaat en Meerklank zingt. Cees Tromp is voor veel parochianen een goede bekende. Hij was een vriend van Jan Zwart en is in de tijd van Jan Zwart en Piet de Reus regelmatig bij ons voorgegaan.

Tenslotte is het op 11 oktober de beurt aan Emma Pleeging, die samen met Frank de Haas de viering verzorgt, waarbij de LWM zal zingen. Emma heeft Liberal Arts and Sciences gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ze is gespecialiseerd in culturele antropologie en doet onderzoek rond het thema “hoop”.

We hopen veel parochianen rond dit mooie thema te mogen verwelkomen!

 

* Indien bij deze vieringen koorzang nog niet is toegestaan zullen de koren uiteraard vervangen worden door cantores

 

Frans Woortmeijer/Frank de Haas

unnamed

Nieuwe predikanten in De Bron

Onze buurkerk,  “De Bron” heeft afgelopen zondag twee predikanten geïnstalleerd. Na het afscheid van dominee Dirk-Jan Thijs wegens emeritaat werden op 6 september jl Dominee René Visser en Dominee  Gerbrand Molenaar aangesteld in onze buurkerk.

Dominee Visser was al enige tijd werkzaam in de Bron en zal zich bezig houden met het werk in de buurt. De nieuw beroepen, ervaren dominee Molenaar zal zijn werkzaamheden vooral op de gemeenschap richten.

Wij van de Martelaren wensen beiden veel succes in hun ambt en we feliciteren onze buren met deze benoeming. We hopen van harte de goede samenwerking tussen onze gemeenschappen te kunnen voortzetten.

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.