camera

Gebruiksaanwijzing Livestream Hofkerk

Sinds een paar weken is het mogelijk om via uw computer, laptop of tablet de vieringen in de Hofkerk live te volgen via de livestream of op een later tijdstip via een You Tube filmpje.

Dat is handig voor mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om de viering in de kerk persoonlijk mee te maken, maar ook voor andere belangstellenden. Ook kan het fijn zijn om later, als de overweging u bijvoorbeeld aangesproken heeft, die thuis nog eens rustig terug te kijken en te luisteren.

Maar hoe gaat dat in zijn werk? In dit artikel probeer ik het u zo makkelijk mogelijk uit te leggen.

Op onze website  ziet u bovenaan de pagina “Vieringen” staan. Als u hierop gaat staan met uw muis, ontrolt zich een schemaatje waar op plaats vier staat: Livestream Hofkerk. Hier klikt u op met uw muis en u komt terecht in een volgende pagina. Midden op deze pagina staat onderstreept: Livestream Hofkerk. Als u daar met uw muis op klikt komt u op een pagina van You Tube, en wel op de pagina die toebehoort aan de Martelaren. Op deze pagina ziet u een aantal afbeeldingen van de Hofkerk. Op de meest linkse afbeelding (als u tenminste deze handelingen op zondag rond half elf hebt uitgevoerd) klikt u, en ziet u live de viering in de Hofkerk beginnen. Wilt u de film groter zien, dan moet u klikken op het meest rechtse vierkantje onder in het beeld.

Doet u hetzelfde na afloop van de viering, dan is de livestream veranderd in een YouTube filmpje en kunt u de viering terugkijken.

Het lijkt ingewikkelder dan het is. Mocht u nog vragen hebben of er niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot Henny Steggerda, die de livestream voor onze gemeenschap heeft aangelegd, samen met koster Bert Hilhorst.

Frans Woortmeijer

Sam's kledingactie

Sams Kledingactie weer van start op 24/10

Het is de bedoeling dat op zaterdag, 24 oktober bij onze kerk weer kleding, schoeisel en huishoudtextiel wordt ingezameld voor Sams Kledingactie/Mensen in Nood,
 van 9.30 tot 11.30 uur.

In het voorjaar heeft de organisatie Sam´s Kledingactie een groot deel van de inzamelactie moeten

annuleren door de uitbraak van het coronavirus, zo ook de actie die bij onze kerk zou plaatsvinden.

Nu de overheid de maatregelen versoepeld heeft, wil Sam´s toch graag weer een inzameling

organiseren, en wel op zaterdag 24 oktober a.s. Het Caritasteam (nieuwe naam voor de commissie

Kerk en Samenleving) helpt daar graag aan mee. Sam´s en wij van het Caritasteam denken dat een

inzameling, met inachtneming van alle door de overheid gestelde maatregelen (1,5 m afstand

houden, handen desinfecteren), op een veilige manier mogelijk is.

 

Het te steunen project

 

Sam’s Kledingactie steunt met de opbrengst van de inzamelacties de noodhulp- en

gezondheidszorgprojecten van Cordaid. Ethiopië is ook deze keer het actiedoel. De situatie daar

wordt door het COVID-19 virus steeds nijpender, daarom is het belangrijk juist nu een stap extra

te doen om de mensen daar te helpen.

In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben. In dit gebied bestaan al jarenlang spanningen tussen

twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 zijn de spanningen tussen de twee

groepen sterk opgelopen, met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht

zijn. Zij hebben elders een tijdelijk onderkomen gezocht, maar nu de situatie gestabiliseerd is

keren velen weer terug naar hun dorp.

Echter als gevolg van hun afwezigheid en van de strijd is een groot deel van de lokale

infrastructuur voor watervoorziening en landbouw productie verwaarloosd, of zelfs verwoest. Om

een levensvatbare terugkeer te garanderen is het noodzakelijk dat de dorpelingen middelen van

bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater. Cordaid gaat samen met de lokale

partner Racida deze mensen ondersteunen bij de terugkeer.

Daarnaast zal er in het project met de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid

gewerkt worden aan vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt getracht een

herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.

 

Cordaid en Sam’s Kledingactie geloven in het belang van omkijken naar elkaar, altijd, maar

vooral nu! Dat je er bent voor de mensen om je heen, maar ook voor mensen in

moeilijkheden die verder weg wonen.

 

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, en over wat er wel en niet mag worden

ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl (wel: draagbare kleding, lingerie en accessoires zoals tassen en ceintuurs, maar ook schoenen en huishoudtextiel. Alles verpakt in afgesloten vuilniszakken.

Let op: gordijnen mogen wel, maar kussens en dekbedden niet!) U kunt ook contact opnemen via 088-2080100.

Sam’s Kledingactie zamelt al ruim 50 jaar kleding in voor Mensen in Nood, samen met honderden

vrijwilligers. De ingezamelde kleding wordt gesorteerd en verkocht aan commerciële partijen. De netto-opbrengst komt ten goede aan de projecten van Cordaid .

 

Ady Karsten

Paus Franciscus

Fratelli Tutti – Nieuwe encycliek van paus Franciscus

Paus Franciscus zal op 3 oktober naar Assisi reizen om daar zijn nieuwe encycliek te openbaren.

De encycliek met de naam Fratelli Tutti zal de sociale, politieke en economische verplichtingen behandelen, die voortvloeien uit de broederschap tussen alle mensen als kinderen van God.

In het Nederlands zou de titel van deze encycliek vertaald kunnen worden als Allen, broeders en zusters. De paus liet zich hiervoor inspireren door een tekst van de Heilige Franciscus, gericht aan zij broeders,

De encycliek zal veel thema’s behandelen die de paus al eerder heeft besproken in zijn algemene audiënties over de katholieke sociale leer in het licht van de huidige coronacrisis.: menselijke broeder- en zusterschap, de gelijke waardigheid van alle mensen, de voorkeursoptie voor de armen, de verplichting tot solidariteit. Zorg voor het milieu en de deugd van het stichten van vrede zullen naar verwachting ook deel uitmaken van de encycliek.

Franciscus publiceerde twee eerdere encyclieken: Lumen Fidei uit 2013 en Laudato Sí uit 2015.

Naar verwachting zal de tekst in dezelfde week van publicatie ook in het Nederlands verschijnen.

snelheidscontrole-Politie-nl-455

Momenten voor giften en flitsacties

Al enkele jaren ben ik, naast budgethouder (penningmeester) voor de Martelaren ook budgethouder
van de Graankorrel. Mooi is dat de Graankorrel, ondanks haar eigen zorgen, de zorg voor de PCI nooit
verminderd heeft. Ik ben dat als een uitdaging gaan zien. De Martelaren zou op het gebied van de PCI
echt meer kunnen betekenen. Toen Annette Kouwenhoven op onze weg kwam, was daar een
moment waar Ellie Togni en ik namens de parochie meer konden doen. Annette maakt als vrijwilliger deel uit van het Straatsignaleringsteam, dat actief hulp biedt door aan ongedocumenteerden in
Amsterdam. Het gaat daarbij om heel basale hulp als voedsel en onderdak in de wintermaanden. Een
verslag van de activiteiten vindt u hier op onze website. Voor de fondsenwerving zocht het
Straatsignaleringsteam financieel onderdak. Dat hebben wij als parochie geboden. Uiteindelijk werd
er behoorlijk veel geld bijeengebracht door vele particulieren en instellingen en ook eigen potje van
het caritasteam van de parochie heeft kleine schenkingen gedaan. Wat een prachtig initiatief, dit
Signaleringsteam, dat dit moeilijke werk durft aan te pakken. Mooi dat wij als parochie van dienst
konden zijn.
.
De ramp in Libanon werd een volgend actie moment. Na een oproep van Ari van Buren brachten
parochianen en bekenden in een flitsactie samen met cofinanciering van het eigen caritasteam een
bedrag van euro 4.300 bij elkaar om twee lokale relaties van Ari in Libanon tenminste enigszins
financieel te ondersteunen na de afschuwelijke ramp die Beiroet trof.
.
Een volgend moment willen wij graag met u afstemmen. Er is bij het caritasteam nog financiële
ruimte voor directe hulpverlening. Kleine giften zijn dus mogelijk. Maar ook een nieuwe flitsactie met
cofinanciering hoort tot de mogelijkheden. Laat weten als u iets voor iemand of een doel wilt doen.
Neem daar rustig contact met ons over op. Bij giften of acties rekenen wel wij altijd ook op uw eigen
inhoudelijke inzet. Het idee is steeds om vanuit de parochie samen ook iets voor anderen te doen.
Met dank aan de Graankorrel voor de uitdaging.
.
Tim Stok en René van Eunen
Caritasteam Hofkerk

 

2020-05-13_laudato-si_logo1200

Laudato sí middag groot succes

Op 12 september hielden we een Laudato Si-middag voor de Clara & Franciscusparochie. Deze bestrijkt heel Amsterdam-Oost en Amsterdam Zuidoost.
Het was een mooi, sfeervol, en inhoudelijk rijk evenement. De ongeveer 32 deelnemers konden in twee rondes deelnemen aan allerlei workshops, waaronder een scheppingswandeling, een lectio divina van het slotgebed in Laudato Si en duurzaam bloemschikken. We sloten de middag af met een korte gebedsviering.

Het planten van een speciale Laudato Si-boom vormde daar een onderdeel van. Een kunstenares had op een houten schild in mooie letters een korte uitleg aangebracht en de datum vermeld.

Elke deelnemer hielp mee bij het planten door een beetje grond om de boom te scheppen. Het is mooi te bedenken dat er over 10 of 15 jaar een boom staat met prachtige bloesems in het voorjaar en heerlijke vruchten in de zomer.
Gerard Moorman

1188839812

Gastsprekers over het thema “Hoop”

Zoals bekend worden In de Martelaren van Gorcum in de vastentijd al jaren een aantal gastsprekers uitgenodigd over een bepaald thema. In 2020 was dat thema “Psalmen”, maar door corona kan de laatste gastspreker, Gerard Swüste, pas op 30 augustus zijn overweging in de Hofkerk houden.

 

Omdat de gastspreker-cyclus dit jaar niet helemaal uit de verf gekomen is, leek het de pastoraatsgroep een goed plan om ook in het najaar een tweetal gastsprekers uit te nodigen en wel over het thema “hoop”. Voorwaar een mooi thema, nu we hopelijk het ergste met corona gehad hebben…

 

Er zijn drie vieringen gepland over dit thema. De opening vind plaats op 27 september: een inleidende eucharistieviering, waarin pastor Marianus zal voorgaan en Jubilemus Domino zal zingen*. De week daarna, op 4 oktober spreekt Cees Tromp in een viering waarin Frans Woortmeijer voorgaat en Meerklank zingt. Cees Tromp is voor veel parochianen een goede bekende. Hij was een vriend van Jan Zwart en is in de tijd van Jan Zwart en Piet de Reus regelmatig bij ons voorgegaan.

Tenslotte is het op 11 oktober de beurt aan Emma Pleeging, die samen met Frank de Haas de viering verzorgt, waarbij de LWM zal zingen. Emma heeft Liberal Arts and Sciences gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ze is gespecialiseerd in culturele antropologie en doet onderzoek rond het thema “hoop”.

We hopen veel parochianen rond dit mooie thema te mogen verwelkomen!

 

* Indien bij deze vieringen koorzang nog niet is toegestaan zullen de koren uiteraard vervangen worden door cantores

 

Frans Woortmeijer/Frank de Haas

unnamed

Nieuwe predikanten in De Bron

Onze buurkerk,  “De Bron” heeft afgelopen zondag twee predikanten geïnstalleerd. Na het afscheid van dominee Dirk-Jan Thijs wegens emeritaat werden op 6 september jl Dominee René Visser en Dominee  Gerbrand Molenaar aangesteld in onze buurkerk.

Dominee Visser was al enige tijd werkzaam in de Bron en zal zich bezig houden met het werk in de buurt. De nieuw beroepen, ervaren dominee Molenaar zal zijn werkzaamheden vooral op de gemeenschap richten.

Wij van de Martelaren wensen beiden veel succes in hun ambt en we feliciteren onze buren met deze benoeming. We hopen van harte de goede samenwerking tussen onze gemeenschappen te kunnen voortzetten.

2020-05-13_laudato-si_logo1200

Milieu, klimaat, duurzaamheid, bio-diversiteit

De nieuwste aflevering van “Saamhorig”, het blad van het samenwerkingsverband Clara & Franciscus, heeft als thema “5 jaar Laudato Sí”. Alle aandacht voor het eerste lustrum van de milieu-encycliek van Paus Franciscus. (U leest de nieuwste Saamhorig hier)

Het thema duurzaamheid en milieu leeft ook bij een groot aantal parochianen van de Martelaren. Maar het is heel belangrijk dat we – nu alle aandacht naar corona uitgaat –  allemáál het grote belang van een goede zorg voor onze aarde blijven inzien en er ook naar handelen!

Harry Danes stelt dit in onderstaand persoonlijk artikel nog eens aan de orde.

Er zijn allerlei thema’s, die betrekking hebben op ons gedrag met het oog op onze ‘aarde’ en waarvoor alle alarmbellen afgaan. De samenhang tussen de thema’s is evident en het is inmiddels duidelijk, dat wij onze manier van ‘zijn op deze aarde’ zullen moeten aanpassen om grote problemen voor de generaties na ons te voorkomen of in ieder geval te reduceren.

Deze vakantie heb ik nog een gesprek gehad met een familielid, dat de mening was toegedaan, dat ik me te druk maakte, dat ik door deze levenshouding het risico loop te weinig te genieten van het leven. En ja, dat het handelen op individueel niveau zo weinig oplevert en dat er veel meer op gezamenlijke maatregelen moet worden aangestuurd. Vooral het laatste ben ik met hem eens. Den Haag laat volgens mij door het sparen van de kool en de geit onze kinderen en kleinkinderen in de steek. Maar door individueel handelen te verbeteren, persoonlijke bijdragen te leveren, kun je toch een verschil maken. Zeker als grotere groepen mensen dezelfde stappen gaan zetten.

Wat doe ik zelf? En lukt het me regelmatig om het gewenste handelen consequent toe te passen? Wat kun je doen als de voorkeur minder uitgesproken is? Het is zo, als het gekozen handelen dicht bij je voorkeur ligt is het minder moeilijk, vraagt het minder van je. Wat bedoel ik daarmee? Een voorbeeld met het oog op vervoer. Voor mij is het rijden met een auto altijd een verplichting geweest. Je moet om allerlei redenen van A naar B en de auto is zeker met een gezin dan een heel fijn alternatief. Nadat mijn echtgenote is overleden en mijn kinderen op zichzelf zijn gaan wonen, was het voor mij niet moeilijk meer de auto af te schaffen. Ik fiets heel graag, kan op veel plaatsen gemakkelijk komen. Als de afstand te groot is, pak ik de trein naar een plaats, waarvandaan ik het geen probleem vindt om op de fiets of vouwfiets op de plaats van bestemming te komen. Meestal pak ik dan een station dat op zo’n 20 – 30 km. afstand ligt, zodat er wat te fietsen is. Ik geniet van de tocht, vaak vooraf uitgezet met hulp van de knooppunten. Als onderweg het weer opeens omslaat, blijf ik wat langer in de trein zitten. Ik word ondersteund door het feit, dat ik niet echt meer haast hoef te hebben, ben met pensioen. Ik heb altijd iets, krant of boek of iets te puzzelen mee om me onderweg te vermaken. Voor mensen, die de activiteit fietsen minder leuk vinden, kan het fietsen over kleinere afstanden toch een mogelijkheid zijn om een bijdrage te leveren.

Zo liggen andere bijdragen van mij in veel dagelijkse zaken, zoals het scheiden van afval, eten, schoonhouden van mijn leefomgeving, kleden en omgaan met spullen. Ons handelen kan met het oog op deze zaken in relatie tot de thema’s worden bijgesteld. Picknicken prima? Resten? Volgens mij kost het geen moeite alles weer mee te nemen na de activiteit. Je neemt minder mee terug. Maar tenminste kun je de moeite nemen de resten verpakt bij de vuilnisemmer te zetten, die in de buurt van je picknickplek staat. En niet zoals ik een moeder met kind de rest op straat zag gooien  tijdens een milieu-week op school. Tegenwoordig kun je buurtgenoten in Diemen rond zien lopen met vuilniszak en grijper om het vuil op straat in te doen. Kinderen vinden het leuk om te doen en het leereffect is een gewenste houding met het oog op de omgang met vuilnis.

Het voert te ver om alle bijdragen langs te lopen. Ben ik altijd consequent? Nee hoor, niet leefbaar, plastic verzamel ik op een manier waarvan veel mensen de kriebel zullen krijgen. Ik gooi het nadien in de daarvoor bestemde bakken. Ik ben nog steeds niet zover om plastic in de winkel te laten liggen. Het kost me teveel moeite/tijd om alles  op een niet milieu belastende manier te kopen. Dat beschouw ik als mijn zwakke punt. Verder doe ik mijn uiterste best en probeer ik gewoonten te ontwikkelen, die zoveel mogelijk het milieu sparen.

Harry Danes

2020-05-13_laudato-si_logo1200

Laudato Sí middag in tuin Urbanus

In het kader van 5 jaar Encycliek Laudato Sí, organiseert Clara & Franciscus een Laudato sí middag op zaterdag 12 september 2020 van 13.30 – 17.00 uur in de tuin van de St. Urbanuskerk in Duivendrecht, met aansluitend, voor wie dat wil, een barbecue.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 aanloop, koffie/thee
14.00 welkom en toelichting op het programma
14.15 eerste ronde workshops
15.00 pauze
15.30 tweede ronde workshops
16.15 gebedsviering en planten van Laudato sí boom
17.00 BBQ

Aanmelden (verplicht) via abgparochie@gmail.com.
Deelname is gratis – vrijwillige bijdrage is welkom.

De organisatie is in handen van vrijwilligers can Clara & Franciscus, KiemKracht en het Jeanette Noëlhuis.

U bent van harte welkom!

camera

Vieringen Hofkerk live te volgen op internet – update

We hebben er al een paar maal melding van gemaakt dat de Hofkerk bezig is de vieringen live uit te zenden en het ook mogelijk te maken om achteraf een viering via een YouTube kanaal te bekijken. Dank zij de coronatijd, waardoor meer kerken op hetzelfde idee waren gekomen, liet de komst van de camera verschillende weken op zich wachten. Maar inmiddels is de camera er en geïnstalleerd op het balkon van de kerk. Er is echter nog een klein probleem: het geluid. Kijken naar een kerkdienst is mooi, maar je wilt ook graag iets horen. Om dat te bereiken moet er een kabel worden aangelegd van het balkon van de kerk naar de kosterskast achter het altaar, waar zich ook de geluidsinstallatie van de kerk bevindt. En de enige persoon die weet waar deze kabel moet worden ingeplugd is… koster Bert Hilhorst. En… Bert Hilhorst is met vakantie.

Dus zit er niets anders op dan nog geduld te hebben to Bert weer terug is van zijn vakantie. Henny Steggerda, die samen met Bert (toen jij nog niet op vakantie was) al het voorbereidende werk heeft gedaan, en t.z.t. de camera ook zal aansturen, hoopt dat de eerste livestream van een viering in de Hofkerk zal plaatsvinden op 30 augustus. Dat is de Psalmenviering met Gerard Swüste, dus een mooie start voor een mooie uitzending!

We hopen er het beste van.

Probeer in ieder geval op 30 augustus de link naar de livestream (klik: Livestream Hofkerk).

Als het allemaal werkt begint de livestream om half tien en gaat door tot de viering afgelopen is. Daarna kunt u met dezelfde link via YouTube de viering terug kijken.

 

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.