Ari van Buuren


Jesaja 55, 10-11 en Mattheüs 13,1-9

65-jarige bruiloft Theo en Marietje Feijen – 95e verjaardag Jenny Fritz

verjaardag Catharina Bonsel

 

1

Wij wonen tegenover het Flevopark.

Daar ligt achter een oude muur vanaf 1714 de Joodse Begraafplaats ‘Zeeburg’. In november 2011 knapten 40 Joodse en Islamitische jongeren dit kerkhof sàmen op.

Als we daar wandelen langs de Ringvaart zien we ook òn-gemaaide stukken oever langs het water. Al die wilde bloemen en dat onkruid – wat is dàt mooi!

Jezus heeft veel oog voor de Schepping. Dat blijkt vandaag èn nog twee zondagen hierna! Komende zondag horen we over een vijand, die stiekem onkruid zaait tussen de tarwe. En op 26 juli horen we over iemand, die in zijn akker zomaar een schat vindt!

Zo is het leven: ‘zomaar’ gebeuren er dingen….

2

Vandaag lezen we Jezus’ gelijkenis over een Zaaier. Is dat misschien God?…

Op drie soorten land mislukt de oogst. Maar op de goede aarde is de oogst een groot succes. Het zaad vermenigvuldigt zich wel 30, 60 of 100 keer!

Zou Jezus met die vier soorten land vier soorten mensen bedoelen? Wie ben jij? Wie ben ik?

De Deense martelaar uit de Tweede Wereldoorlog, Kaj Munk (1898-1944) zei ’t eens zo, heel  verrassend: “Jezus doet mij een grote eer aan door mijn hart zo veel waard te achten, dat Hij er zijn heilige zaad in wil zaaien. Daar dank ik Hem voor. Die eer verplicht.”

Dit is kortom in de geest van de profeet Jesaja: “Het woord van God is als de regen, die terugkeert wanneer hij zijn werk heeft gedaan voor het zaad, bestemd om brood te worden.”

3

Zaaien is investeren. Een boer zaait, omdat hij of zij wil óógsten. Dat is reden voor een feest!

Vandaag zijn drie van onze trouwe parochianen hier in de kerk, die eigenlijk een soort Oogst-feest van hun leven willen vieren – samen met God en met ons allen.

Jenny Fritz: je viert vandaag je 95ste verjaardag. Theo en Marietje Feijen-Koelmans: jullie vieren jullie 65ste trouwdag; op 12 mei ging dat wegens de coronacrisis niet door.

Het is fantastisch, dat jullie alle drie Goddank zo’n làng leven kunnen vieren. Jullie levens-jaren hebben zich rond voor- èn tegenspoed, in gezondheid èn ziekte, met bloemen èn onkruid ruim 80 of 90 keer mogen vermenigvuldigen!

Straks worden jullie nog meer onder het zonnetje of de zegen gezet….

4

Bijzonder is dat de evangelisten Mattheüs, Marcus èn Lucas melden dat Jezus zijn gelijkenis van de zaaier even later (we hebben het niet gelezen) zèlf voor zijn discipelen toelicht.

Die zaaier zaait het Woord van God, zegt Jezus eerst. En die vier soorten land: het plat-getreden land, de rotsbodem, de grond met distels èn de vruchtbare aarde – die vergelijkt hij niet met vier soorten mensen. Nee, hij vergelijkt wat gezààid is met verschillende mensen. Volgens Jezus zijn wij mensen zèlf òòk zaad. God zaait ons het leven in…

De beelden buitelen zo door elkaar heen. Is het nog logisch? Klopt het  wel? Het perspectief is spiritueel, en verandert telkens door deze gelijkenis.

Nogmaals: de zaaier is God. Het zaad is het woord van God. Maar wij mensen zèlf zijn òòk zaaisel. Èn wij zijn de grond, het hart waarìn gezaaid wordt.

Wat een variatie en dynamiek! We hoorden Kaj Munk al zeggen: “Wat een eer, dat Jezus mijn hart zóveel waard vindt. Die eer verplicht!” Hòe laten wij ons zaaien? Wat gezaaid wordt èn waar gezaaid wordt – dat zaaisel zijn we zèlf; dat ben je zèlf….

5

Vindt u dit misschien wat ingewikkeld?

De heldere vraag die alles samenvat is: hòe willen wij mens zijn? Hoe willen wij, hoe kunnen wij, hoe durven wij leven?

Bij de gelijkenis van de Zaaier zegt de grote St. Augustinus (354-430) in een preek (Sermo 73A): “Geliefde broeders en zusters, de graankorrels van Christus, de aren van Christus, het koren van Christus – dat bent ú. Kijk eens goed naar uzelf. Keer terug naar uw hart, onder-zoek uw geloof, onderzoek uw liefde en spoor uw hart aan. Komt u na uw geweten te hebben onderzocht tot de conclusie dat u tot het onkruid behoort, schrik er dan niet voor terug om uzelf te veranderen. De opdracht om te gaan maaien is nog niet gegeven, de oogsttijd is nog niet aangebroken. Zorg dat u vandaag niet bent wat u gisteren was – of liever: dat u morgen niet zult zijn wat u vandaag bent!”

6

Jezus’ gelijkenis van de zaaier inspireert ons. Laten we het leven vieren en wonden helen.

Soms moeten offers worden gebracht. De Martelaren van Gorcum en de Deense pastor Kaj Munk offerden hun leven.

Racisme en discriminatie beschadig(d)en mensen. Op de website van onze parochie staat een Open Brief daarover. Lees die vooral! Aan het eind schrijven Jason Watkin en Santa Jaddoe: “Laten we samen verder gaan naar een samenleving waarin racisme en discriminatie zeer binnenkort alleen nog in de achteruitkijkspiegel waarneembaar zijn.”

Laat de politiek heroverwegen, of Nederland aan een paar honderd kinderen uit het vluchtelingenkamp Lesbos een veilige haven biedt.

Dezer dagen herdenken we Srebrenica, toen er massamoord op duizenden moslimmannen geschiedde. En onze soldaten kregen naar eigen zeggen krassen op hun ziel.

7

Augustinus werkte Jezus’ gelijkenis uit. Hij zegt: “Dúrf te veranderen!”

Verander tijdig. Ga niet verder op platgetreden paden, want dan vervliegt het zaad. Blijf niet aan de oppervlakte, zonder diepgang: anders versteen en verdor je. Laat je niet klein krijgen door zorgen en beproevingen, want dan verstik je.

Dit zijn allemaal V-woorden. Verander! Vervlieg niet! Verdor niet! Verstik niet! Wees goede aarde en word vruchtbaar! Je leven wordt tenslotte een goede oogst, waardoor het 30x of 60x of 100x meer waard wordt….

Dat kàn! Petrus bleef niet gevangen in zijn verloochening van Jezus. Jezus zaaide opnieuw liefde in Petrus. En Jezus vroeg hem die liefde als een herder in te zetten voor anderen. Wordt dat ook niet aan ons nu en hier gevraagd?

Zo wordt ons verleden geheeld. Zo worden onze relaties en onze levens – zo kan onze samenleving telkens weer ontspannen en vruchtbaar worden.

Is dat ook niet het geheim van de liefde? Van een goed huwelijk?

 

Lof zij U, Christus, in eeuwigheid. Amen

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.