Gedicht “Als je van iemand houdt”

De voorbeden van de viering op 18 juli 2021 werden voorafgegaan door een gedicht van de Duitse theoloog en dominee Dietrich Bonhoeffer bij gelegenheid van de sterfdag van Peter Appelboom.

De Duitse Protestantse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die in verzet kwam tegen Hitler, werd geëxecuteerd in een Duits concentratiekamp, vlak voor de bevrijding op 9 april 1945.  Bommenwerpers van de geallieerden vlogen ook over het concentratiekamp. Paniek alom. Maar ze wisten dat Bonhoeffer dominee was en vroegen hem voor te gaan in gebed. Bonhoeffer keek uit het raam en zei: “Het duurt hoogstens tien minuten.”

Hij wist dat je van de angst van mensen geen gebruik moet maken om mensen naar God te brengen. Dietrich Bonhoeffer heeft in de 39 jaar dat hij leefde indrukwekkende stukken geschreven. Onder anderen over de band tussen liefde en dood.

Elly Molenaar

 

ALS JE VAN IEMAND HOUDT                     Dietrich Bonhoeffer

Als je van iemand houdt
 en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
 dan is er op de wereld niets en niemand,
 die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
 Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
 Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
 Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
 want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
 blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
 Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
 en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
 met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
 Hoe mooier en rijker de herinneringen,
 des te moeilijker is het afscheid.
 Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
 veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
 zijn geen doorn in het vlees,
 maar een kostbaar geschenk,
 dat je met je mee draagt.
 Zorg dat je niet altijd
 blijft graven in je herinneringen,
 maar doe dat van tijd tot tijd.
 Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
 maar alleen op bijzondere ogenblikken.
 Buiten die ogenblikken is het
 een verborgen schat, een veilig bezit.
 Dus, droog je tranen en huil niet,
 als je van me houdt.

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.