Overweging Ari van Buuren – Paaswake

  • 1

Opeens zag ik het. Opeens.

Nadat ik al zovele foto’s in de krant en tv-beelden had gezien van Oekraïense vluchtelingen zàg ik het. Nee, ik bedoel niet de beelden van steden en oorlogsmateriaal in puin. Ik bedoel de vluchtelingen.

Er staan méér, veel meer vrouwen dan mannen in beeld! Vrouwen bewegen zich vaak anders door het oorlogsgeweld dan mannen. We zien hun tranen, zoals Jezus die òòk zag. Hij zegt: “Weent maar niet over mij. Er komt nog zoveel ellende…”

Vertrokken zijn vele Oekraïense vrouwen met hun gezinnen en soms ook oude ouders. Hun mannen of zonen mochten niet weg uit Oekraïne. Die mannen mòeten vechten.

 

Gisteren op Goede Vrijdagavond vertelde ds Margrietha Reinders ons over de van oorsprong Nederlandse Arenda Vasilenko.

Zij woont al 21 jaren in Brovary bij Kyiv, heeft daar een eetcafé. Eerst was deze Arenda al bezig met het pakken van haar koffers om uit Oekraïne te vluchten. Later bleef ze. Ze wil allerlei andere mensen toch niet in de steek laten, hen helpen. Ze deelt gratis brood en soep uit. Bij de EO-tv is er meer over haar te zien.

 

Die Oekraïense vrouwen: de vluchters èn de blijvers beschermen het leven. De een vlucht om vooral het leven van kinderen te beschermen. De ander blijft op haar post uit diepe solidariteit. Nu al gaan sommige vluchtelingen zelfs terug om Oekraïne weer op te bouwen!….

  • 2

Vanavond en morgenochtend vieren wij Pasen.

Alle vier Evangelies vertellen, dat het vrouwen zijn die de éérste Paasgetuigen waren! Meerdere vrouwen waren niet van de zijde van Jezus geweken. Zij waren vanuit Galilea met Jezus me gegaan op zijn missie naar Jeruzalem.

Lucas vertelt expliciet (8,1-3), dat die vele vrouwen samen met de 12 leerlingen Jezus lopend volgden op zijn pelgrimstocht van zo’n 140 km naar Jeruzalem.

 

Zij dienen Jezus – in het Grieks staat er letterlijk: zij “diakenen” Jezus. Zij zijn een soort ‘diakenen’, die Jezus verzorgen – met een soort mobiel eetcafé.

Lucas vertelt daarbij nog een speciaal, een opvallend detail: “die vrouwen zorgen ook nog ‘s uit eigen middelen voor Jezus”.

Lucas noemt bij name Maria Magdalena; Suzanna; en Johanna, de vrouw van Chusas, die rentmeester van Koning-Dictator Herodes is. Hoe is het mogelijk? – ze komen uit allerlei kringen.

Wàt tonen zij een betrokkenheid en bescherming!

  • 3

Zo schetst Lucas de eerste gemeenschap rond Jezus. Een gemeenschap met misschien wel méér actieve vrouwen dan mannen… Jammer, dat we er niet meer van weten.

We weten wèl, dat van al die vrouwen er enkelen naar het graf van Jezus gaan om te rouwen en zijn lichaam met geurige olie te verzorgen.

Lucas vermeldt nu: Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus èn nog enkele andere vrouwen. Eerder stonden zij samen met méérdere andere vrouwen ook bij het kruis van Jezus. Zij zijn niet gevlucht.

En nu vernemen zij van 2 engelen, dat zij het maar eens aan de mànnen moeten gaan vertellen. “In Galilea hebben jullie het al gehoord: zonder nacht geen morgenstond!”

Er is door Christus’ verrijzenis nieuw leven. Vrouwen zijn de eerste diakenende Paasgetuigen. Maria Magdalena werd al door de 13de eeuwse kerkleraar Thomas van Aquino ‘de apostel der apostelen’  genoemd. Paus Franciscus heeft dat in 2016 bevestigd.

  • 4

Maar…

Is Pasen vieren wel mogelijk in een chaos van verlangens en verdriet? Een chaos van protest en verzet? Een chaos van gezondheid en ziekte? In een chaos van oorlog en vrede?

 

 

Ik heb nog enkele Paasberichten voor ons.

  • 5

Volgend weekend vieren de Oosters-Orthodoxe christenen volgens hun kalender het Paasfeest. Hoe kunnen zij dat nog sàmen vieren?? Ook in Amsterdam is er een breuk ontstaan in de Russisch-Orthodoxe Kerk, waarover Trouw vandaag indrukwekkend bericht in een interview met de Amsterdamse Orthodoxe priester Hildo Bos. Het Goddelijk mysterie van Pasen blijft, zegt hij. “In het verhaal van deze oorlog hebben wij te maken met existentiële vragen van goed en kwaad. Het is mogelijk om nee te zeggen tegen het kwaad en daarbij toch niet af te glijden tot harteloze haat.”

  • 6

De Karmelietenpater en Nijmeegse hoogleraar filosofie en mystiek Titus Brandsma(1881-1942) kwam 26 juli 1942 om in het Duitse concentratiekamp Dachau. Over een maand, op 15 mei wordt hij heilig verklaard.

Nog vòòr zijn transport naar Dachau houdt hij in Kamp Amersfoort op zijn laatste Goede Vrijdag een toespraak.

Daarin zegt hij, dat het licht van de liefde scherper schijnt in donkere tijden.

 

 

  • 7

Pasen begint in ons leven al met de Doop. Door de Doop zijn wij begraven in Jezus’ dood.

Dit opdat ook wij – zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt – een nieuw leven zouden leiden (Romeinen 6,4).

 

Dat is prachtig verwoord in het lied ‘Laat mij Uw stroom zijn’, dat Meerklank zal zingen na onze Vernieuwing van de Doopbelofte.

 

Laat mij Uw stroom zijn. Levend water uit de bron zijn,

voor elk mens, iedereen, daar waar ik die mens ontmoet.

Ik kan delen in verdriet en zorg van velen.

Een volle boot wat lichter maken bij het varen op dat water.

 

God zal er zijn, bij jou en bij mij als een vader/moeder die goed zorgt voor zijn kind.

Maar Zijn werk komt pas af met de hulp van ons. Ja, als de liefde mensen samenbindt.

Hij geeft mij de kracht met jou op weg te gaan. Hij geeft mij de moed om door te gaan.

 

 

 

 

 

Pasen.

 

Het is aan òns om dat door te geven en voort te zetten.

Als alles duister is kunnen we Licht ontsteken dat nooit meer dooft!

Laten we dat trouw doen, blijven doen òf opnieuw doen…

 

In de Naam van de Vader en van de Zoon en van de H. Geest. Amen

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.