Overweging Ari van Buuren – Palm- & Passiezondag

 

  • 1

Een ezeltje is de eerste hoofdpersoon in het verhaal van Palmpasen. Je zou zelfs kunnen zeggen: twee lastdragers vinden elkaar, Jezus en de ezel. Het ezelsveulen draagt Jezus, die de wonden en zonden der wereld draagt!

 

Kent u het gedicht van Carmen Bernos de Gasztold over een ezeltje: ‘Gebed van het ezeltje’? Het staat ook in het nieuwe Hofnieuws.

Mijn God, hebt U mij geschapen om altijd over de weg te lopen en zware lasten te dragen, altijd! En om geslagen te worden, altijd! Geef mij veel moed en zacht-aardigheid.

Maak dat ik eens begrepen word en dat ik geen behoefte meer heb om te schreien, omdat ik mij zo moeilijk uitdrukken kan en men de spot met mij drijft. Maak dat ik een lekkere distel vind en dat men mij de tijd laat hem op te knabbelen. Maak dat eens de dag komt waarop ik mijn broertje van de Kribbe zal ontmoeten. Amen.

 

Zo rustig begint Palmpasen 2022 met een gebed van een aandoenlijk en ook wel miskend ezeltje. Een koning of koningin gaat toch hoog te paard? In het Evangelie kiest Jezus een ezelsveulen.

Toen Jozef voor dictator Herodes naar Egypte moest vluchten met Moeder Maria en de Jezus-baby ging hij erheen met een ezeltje, het dier van de vluchtelingen.

 

  • 2

Palmpasen is verder een verhaal vol enthousiasme, vrolijkheid – kortom: passie!

Passie. We omarmen het leven!

Passie is een bijzonder en mooi woord. Passie is hartstocht.

Het is bewogenheid.

Passie is bevlogenheid. Dat ervoeren wij toen 2 weken geleden enkelen van ons bij de conferentie met James Mallon waren. Gisteren zag ik bij de EO-tv een drugspastor: zij had een grenzeloze passie voor de verslaafden, begroef hen ook.

Passie geeft je vleugels. Het brengt je in beweging. Het inspireert.

Zo is het ook, als Jezus op Palmpasen Jeruzalem binnenkomt.

 

  • 3

Door Passie ga je sprankelen en stralen.

Passie geeft je energie! Je hart gaat er sneller van kloppen…

Het laat je ook risico’s nemen zoals b.v. een solozeiler doet.

Gisteren was in het Journaal het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

Vrijwilligerswerk kan je vrij en blij maken! Het kan je ook sàmen blij maken!

 

De leerlingen van Jezus genieten van zijn Intocht bij de Olijfberg en in Jeruzalem.

Zij roepen: “Hosanna, in het Hebreeuws: ‘Hosja Naa – dat betekent: God, help, red toch!”

En: gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren.” Sindsdien wordt dit telkens in een Eucharistieviering herhaald!

 

  • 4

Dit alles ontroert Jezus. Hij wordt zelfs echt verdrietig, als Hij de stad Jeruzalem nog meer nadert.

En Lucas, alléén Lucas(19, 41-44a) vertelt, dat Jezus direct na zijn intocht in Jeruzalem huilt. Deze passage is net niet voorgelezen. Daarom wil ik het u nu voorlezen:

“Toen Jezus naderbij kwam, liet Hij zijn blik over Jeruzalem gaan en Hij weende over haar, terwijl Hij zei: ‘Mocht ook u op deze dag inzien, wat u tot vrede strekt! Maar nu is dat voor uw ogen verborgen.  Er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen, u omsingelen en van alle kanten insluiten.

Zij zullen u met uw kinderen die in u wonen, neersmakken en zij zullen in u geen steen op de andere laten’… “

Jezus weent. Jezus beschrijft de ondergang van Jeruzalem in beelden, die thans aan de Oekraïne doen denken.

In het begin vertelde ik, dar het ezeltje schreide. Vanmorgen las ik nog, dat de Oekraïense president Zelensky geisteren zei: “Ik kan niet huilen. Ik kan niet meer huilen…”

Oorlog is altijd en overal wreed! Jezus wéént daarover. Het zijn tranen van Hosja Naa: “God, help, red toch!…”

 

  • 5

Hierdoor krijgt de Passie een gehéél àndere, een donkere of negatieve kleur.

Dodelijke Passie is het, vernietigende Passie.

Daarom heten de Passies van Bach: Matthäus Passion of Passie, Johannes Passion of Passie.

Daarin zingen wij: “Erbarme Dich…” O God, ontferm U. O God, omarm ons.

Laat ontferming van ons uitgaan richting Oekraïne en andere slagvelden krachtens Jezus’ Palmzondag, die tevens Passiezondag is!

 

  • 6

De dichteres Vasalis schrijft in haar gedicht over een ezeltje, dat ze opeens ontmoet: Na een korte, felle schrik verstarde ik in verwondering. Of kan het eerbied zijn geweest voor dit schoon, ongeschonden beest, waarmee ik langzaam verder ging? Een pijnlijke herinnering: zo ben ik vroeger ook geweest.

Die gaafheid en zachtzinnigheid, onzware ernst en droomrigheid, o kon ik dat nog ééns herwinnen, kon ik nog ééns opnieuw beginnen.

 

  • 7

Ik nodig ons uit om op deze Palm- & Passiezondag opnieuw te beginnen.

En laten we onze zonden en wonden verbinden met Christus, die in en voor ons lijdt en voor ons uit opstaat!

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.