Overweging Ari van Buuren – startzondag 2020/21

 

Ezechiël 33, 7-9 en Mattheüs 18, 15-20

  • 1

Op de 1ste zondag van september 2020 is het Start-zondag voor ons nieuwe kerkelijk seizoen: 2020-2021.

Door de Coronatijd vanaf 27 februari viel het afgelopen seizoen 2019-2020 abrupt stil! Wegens de Corona-maatregelen kunnen we nog lang niet alle mogelijke activiteiten opstarten. In oktober gaan we misschien een voorzichtig begin maken.

 

  • 2

Vandaag lezen we uit het Evangelie een bijzondere passage, eindigend met die overbekende woorden: “Waar er 2 of 3 mensen verenigd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.”

De eeuwen door hebben mensen, gelovigen zich hieraan opgetrokken.

Als oud-ziekenhuispastor denk ik er nog vaak aan terug, dat ik met patiënten samen ging bidden. Dan zei ik: “God hier zijn wij met ons tweeën, maar eigenlijk zijn wij hier met ons drieën. Dank U, Heer Jezus.” Dat was vaak in een ragfijne situatie in de schaduw van de dood of op weg naar herstel.

 

“Waar 2 of 3 mensen in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden.” Deze woorden hebben de eeuwen door geklonken.

Ze klonken bij de eerste christenen, toen ze nog een hele kleine minderheid waren – inderdaad soms maar een huiskamer ‘vol’!

Deze woorden klonken om te beginnen in het Romeinse Rijk. En overal waar dictatuur was of is daar zeggen christenen dit ook tegen elkaar: “Christus is in ons midden…”

 

In ònze tijd in Europa, waar de kerken krimpen, herhalen wij deze woorden ook. Daar houden wij ons aan vast.

Hoe doen wij dat? Met de moed van de hoop òf met de moed der wanhoop?…

 

  • 3

Twee jaren geleden: in 2018 publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport ‘Christenen in Nederland’.

Ik heb het nog ’s doorgenomen en eigenlijk schrok ik wel!

In 2002 beschouwde 43% van de Nederlanders zich als lid van een geloofs-gemeenschap; dat was in 2016 nog 31%. In 2002 ging 49% soms of met een zekere regelmaat naar een religieuze bijeenkomst; in 2016 was dat nog 38%.

Dus 1 op de 3 Nederlanders gaat naar een synagoge, kerk of moskee; is min of meer actief met geloof bezig.

 

Ooit waren de katholieke kerk en protestantse kerken volkskerken! Dat is niet meer zo: kijken we hier en nu maar om ons heen….

Er is intussen een ander begrip in zwang gekomen: ‘cultuurchristendom’. Er zijn zelfs politieke partijen, die daarmee lonken en ons wat beduvelen: alsof alleen zij de christelijke waarden en cultuur vertegenwoordigen en beschermen.

 

  • 4

Naast de ‘oude’ kerken zijn er intussen heel veel praktiserende christen-migranten.

Er zijn zo’n 1 miljoen moslims in Nederland, maar òòk 1 miljoen christen-migranten! Hun kerken, b.v. in Zuid-Oost Amsterdam, zitten vol.

De interculturele Wereld-kerk is volop present onder ons: in ons Samenwerkingsverband ‘Clara & Franciscus’ en in onze ABG-buurparochie. Sinds december 2018 delen we immers met de ABG onze Pastor pater Marianus.

 

Dit zeg ik om aan te geven, dat wij een kerk-in-transitie zijn. Aan de ene kant  krimpen we, aan de andere kant bloeien we. Laten we daar oog voor hebben!

 

  • 5

“Waar er 2 of 3 bijeen, verenigd zijn in mijn naam – daar ben ik in hun midden.” Dit woordje ‘verenigd’ betekent dat mensen niet zomaar, toevallig op een zondag-morgen bij elkaar zijn. Daar hebben we voor gekòzen!

 

De context van deze tekst is echter anders dan we ons realiseren.

Jezus zegt: “Als je broeder of zuster gezondigd heeft wijs die dan onder 4 ogen terecht. Er kunnen dan 4 fases gebeuren. Als je zuster of broeder luistert dan heb je die gewonnen! Lukt dat niet dan volgt een tweede stap: haal er nog 1 of 2 mensen bij, zodat er getuigen zijn. Lukt ook dát niet leg het dan voor aan de kerk. En lukt het dan niet meer beschouw die broeder of zuster dan maar als een heiden of een tollenaar….”

Toen dacht ik een beetje speels: Jezus had terdege wel oog voor tollenaars en heidenen! Meer dan de toenmalige gelovigen hield Jezus van hen.

 

Dit is de context. Bijeen zijn in de naam van Jezus is niet enkel mooi of makkelijk. Het betreft een situatie, waarin je elkaar beledigde of kwetste. Dan moet je een proces van vergeving op gang brengen. “En dán ben ik in jullie midden. Je roept mij erbij om tot vergeving te komen”, zegt Jezus.

 

  • 6

Laat ik op basis van het zondagsevangelie proberen om dit alles nog wat meer in woorden van onze tijd te zeggen.

Mag ik u enkele vragen, tips en bespreek-punten voorleggen? Het gaat er toch om, dat we – met Christus in ons midden – elkaar meer begrijpen en waarderen of stimuleren?!

 

Daarom deze vragen.

Waarom en waarover mopperen wij in onze parochie? Als je moppert maak je je ook zorgen! Maar voordat we het beseffen ontstaat daardoor meer negatieve dan positieve energie.

We zijn Samen Kerk. Geven wij elkaar respect en ruimte? Of zit ons ego in de weg?

Laten we méér met elkaar délen wat voor ons belangrijk is, wat onze verlangens zijn. Vertel elkaar wat heilig voor je is, want dat verschilt nog wel eens. Als je naar elkaar luistert word je er alleen maar rijker van.

Kritiek of conflicten, die niet uitgesproken worden, kunnen de sfeer verzieken. Soms voelen mensen zich ongemakkelijk of ongelukkig. Er is onvrede. Voordat we het beseffen beschadigen we elkaar, discrimineren we elkaar!

Dat moeten we niet doen.

Christus zegt: “Ik wil in je midden zijn.” Met hem zo aanwezig gaat het kantelen. Dan groeien wij sámen naar het Beeld van Christus: deze groei is de essentie van elke Viering.

Laten we nog veel meer als Christus’ Lichaam een veelkleurige en hartelijke kerk worden. Een kerk ook met de deuren open naar de buurt in het klein en de samenleving in het groot.

 

Natuurlijk gaat het financieel gezien met ons helemaal niet zo goed. We moeten creatief zijn met geld.

Maar rijk zijn wij geestelijk in Christus als het gaat om energie, om intuïtie en spiritualiteit. Gods kapitaal aan liefde mogen we, moeten wij in kleingeld verspreiden – ook in dit nieuwe kerkelijk seizoen, en ondanks of middenin de coronatijd.

Dan worden we als Kerk en als gelovigen meer Zout dan Licht. Vroeger waren we een kerk met macht en licht. Nu met een kleinere en veelkleuriger kerk zijn we meer zout. Laten we als gelovigen in onze samenleving meer smaak-makers zijn!

Laten we de kop niet buigen voor onzekerheid. Laten we durven leven. Want waar 2 of 3 mensen bijeen zijn is Christus in ons midden!…

 

  • 7

Tenslotte nog dit. Jezus zegt: “Wanneer 2 of 3 van u eensgezind iets vragen”…

‘Eensgezind’ is in het Grieks van het Nieuwe Testament een prachtig woord. Letterlijk is daar sprake van: symfonie!

Laat er dus meer afstemming, samen-klank zijn. Dan wordt onze parochie een parochie, waar muziek in zit! Laten we meer naar elkaar durven luisteren.

Laten we bidden: ‘O God, geef ons positieve energie. Geef ons uw licht. Geef ons uw naam. Blijf in ons midden. Aan U zal het niet liggen…’

 

Lof zij U Christus in eeuwigheid. Amen

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.