Overweging Cees de Haan

2 augustus – gezamenlijke viering
van de parochielocaties HH Martelaren van Gorcum en Gerardus Majella

Gedachten ter overweging:

In de eerste lezing prijst de profeet Jesaja zijn boodschap aan als een marktkoopman: “Komt en eet en drinkt, Het is gratis”, roept hij voor iedereen die het wil horen. De profeet had zo op de Abert Cuijp of de Dappermarkt kunnen staan. En hij gaat verder: “Waarom geld besteden aan brood dat niet verzadigen kan, brood dat nep is, geld besteden aan water waar je alleen maar meer dorst van krijgt.”
In de schrift wordt het woord van God vaak vergeleken met voedsel en drinken, voedsel en drinken waarna je geen honger of dorst meer krijgt. Het woord van God is het echte voedsel en het echte drinken Als je echt gelukkig wilt zijn moet je luisteren naar het woord van God en de boodschap ter harte nemen.
Mensen hunkeren naar levensgeluk en levensvreugde – het wordt overal gezocht en de reclamewereld speelt daar handig op in Maar als je echt geluk wilt vinden luister dan naar de boodschap van Gods Woord en leef ernaar : geluk is –dat is de boodschap- wees er voor anderen. Je zult gelukkig worden naarmate je meer voor anderen kunt betekenen.
De evangelielezing gaat ook over eten. Jezus is met een grote groep mensen op een afgelegen plaats het wordt al laat en de leerlingen zeggen tegen Jezus: “Stuur de mensen weg dan kunnen ze eten voor zichzelf kopen”.
Geven Jullie hen maar te eten! Die uitspraak bleef mij in het hoofd hangen bij het maken van deze overweging – zie je het voor je – duizenden mensen – geef jullie hen maar te eten; dus de leerlingen sputteren nog wat tegen. En dan volgt het verhaal van de vijf broden en twee vissen het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging.
Dit verhaal is bij de eerste christenen telkens weer op nieuw verteld en is zo door de evangelisten opgeschreven, samen met al die andere verhalen om te vertellen hoe Jezus weldoende rondging. De evangelieverhalen vertellen ons hoe Jezus er was voor de mensen om hem heen. Jezus van Nazareth heeft zo’n indruk gemaakt, dat wij nu zo’n twee duizend jaar later, nog steeds samenkomen in zijn naam. Samenkomen om vanuit ons gelovig samenzijn hier in de viering – iets te betekenen voor de mensen om ons heen, Ook nu nog steeds, weet Jezus mensen te inspireren om te leven in zijn geest. En uit hem putten mensen tot op de dag van vandaag kracht en hoop. Want waar Hij was, die mens Jezus Christus, gingen lammen lopen, hielpen mensen elkaar weer op de been, gingen doven de oren open en blinden de ogen open. Waar Hij was zagen de mensen het weer zitten. Waar Hij was werden zieke mensen genezen. Waar Hij was werd de melaatse en de vreemdeling omhelst, niet uitgesloten. Waar Hij was werden brood en vis gedeeld –zoals in het verhaal van vandaag – en als je deelt, groeit uit amper iets, overvloed voor allen. Als we de goederen van de aarde, die we ook maar in bruikleen hebben wat rechtvaardiger met elkaar delen dan is er overvloed voor allen. Waar Hij kwam, was God dichtbij en werd God een vader die meeleeft, meelijdt. Waar Hij was, die mens Jezus Christus, ging de wereld op zijn kop: zalig de mensen die niet hangen aan bezit, want bezit geeft geen geluk en veel hebben is geen echte rijkdom.
Geven jullie hen maar te eten – zegt Jezus – Ook wij moeten zelf aan de slag. Net als de leerlingen in het evangelieverhaal. Het is onze opdracht om dat persoonlijk maar ook samen in onze parochiegemeenschap, om dat in navolging van hem waar te maken in ons leven van iedere dag. Net als de leerlingen is het niet zo gek – als we om ons heen kijken- dat we ons afvragen hoe we dat in Gods naam zouden moeten kunnen waar maken.
Als we om ons heen kijken naar de wereld om ons heen waarin God zo afwezig lijkt en velen zich afvragen hoe het moet met de toekomst van onze gemeenschappen hier in Oost. Maar dit is tegelijkertijd aanleiding om ons te bezinnen op de opdracht die we hebben als parochiegemeenschappen hier in oost. De opdracht die we alleen maar waar kunnen maken als we samen sterk staan in Oost, – als we als lokale gemeenschappen de krachten bundelen, om de opdracht die we hebben vanuit het evangelie waar te blijven maken.
Het is van belang dat we samen met andere christenen en alle mensen van goede wil er kunnen zijn voor de mensen om ons heen, voor de mensen die ons nodig hebben.
Dat mensen het weer zien zitten weer op de been geholpen worden mede door ons toedoen dat wij.. ieder op onze kleine wijze iets kunnen betekenen voor anderen in onze nabijheid
Zijn dat te hoge idealen? Is dat – net als duizenden mensen te eten geven voor de leerlingen – is dat een onmogelijke opgave voor ons? Kunnen wij die opdracht wel waar maken? Ook Jezus heeft in zijn tijd hier op aarde gewone mensen geroepen om met hem mee te doen. Zelfs een tollenaar, gewone vissers en een verrader heeft hij uitgekozen. Iedere mens, ieder van ons is een schakel in de keten van de geschiedenis van God met de mensen. God werkt met gewone kwetsbare mensen zoals wij: ons bewust van onze tekortkomingen, bereid om het steeds opnieuw te proberen en van onze mislukkingen wijzer te worden. En ondanks het feit dat het ons vaak niet lukt, blijft God trouw. Juist wanneer wij wanhopig of mismoedig zijn, wanneer wij het even niet meer zien zitten of onszelf te klein achten, wil God ons dragen zoals een adelaar haar jongen op haar vleugels draagt, -zo lezen wij in de H schrift – Hij draagt ons tot wij op eigen kracht verder kunnen. Ieder van ons mag zich wel eens een tijdje laten dragen. Bidden wij dat wij steeds wanneer wij verzameld zijn rondom deze tafel van brood en wijn, dat wij de kracht van Gods Geest ontvangen om trouw te blijven aan onze zending, aan onze roeping. Dat wij mogen groeien tot een heilig volk dat wil zeggen dat wij, ieder op zijn of haar eigen plaats, bevrijdend, helend heilzaam met elkaar omgaan, dat wij mogen geven van wat wij zelf ook alleen maar gekregen hebben. In al onze onvolkomenheid mogen wij voor elkaar zo goed als God zijn, dat is uiteindelijk onze opdracht in de omgeving waarin we leven.

Laten we stil worden en bidden dat dat ons gegeven mag zijn.

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.