Overweging Ds René Visser

Broeders en zusters,

Eenheid is geen optie, zo lijkt wel duidelijk als we kijken naar de wereld om ons heen. Een wereld die tot op het bot verdeeld is. We werden opgeschrikt door de beelden van het Capitool. Niet alleen staan mensen tegenover elkaar, ze zijn zelfs bereid om hier werk van te maken. In Nederland hebben we soortgelijke taferelen nog niet meegemaakt, maar het is maar de vraag of het zoveel beter is. Steeds vaker moet je ergens voor of tegen zijn, de samenleving polariseert, en chaos ligt op de loer.

Juist daarom is eenheid geen optie, maar bittere noodzaak. We houden deze dienst niet omdat het aardig is om de dingen anders dan anders doen. Om volgende week weer terug te keren naar het normale patroon. Nee we houden deze dienst, we zijn samen in gebed, we roepen elkaar op tot eenheid, omdat we ons niet mogen laten verdelen. Omdat we zien dat dat uitmondt in chaos. Daarom belijden we dat we ondanks verschillen in achtergrond, overtuiging of uiterlijk één zijn. Dat wij niet tegenover elkaar staan en ons niet laten verdelen.

Maar echte eenheid waar het vanmorgen over gaat, gaat verder dan het organiseren van een dienst. Gelukkig maar, want eenheid blijft zomaar een beetje oppervlakkig. Volgende week gaan we gewoon weer verder. Of zoals de eenheid van een compromis, iedereen levert iets in, we polderen en de liever vrede wordt bewaakt. Nee echte eenheid begint in het geloof in Jezus Christus. In Johannes 15 gebruikt Hij er zelf een krachtig beeld voor. Ik ben de Wijnstok, u de ranken. Zoals een wijnrank vast zit aan de wijnstok. Daar uit leeft en daaruit groeit, zo stelt Jezus de relatie van zijn leerlingen met Hem voor.

Daarom roept Jezus ons ook tot zes keer op, blijf in mij. De eenheid met Hem moet geen optie zijn in ons leven, iets wat er een beetje bij hoort. Nee, eenheid met Jezus Christus is het geloof. Geloven is niet iets wat in je hoofd zit, of regels die je volgt, nee geloven gaat over eenheid met Hem. Zonder die eenheid, verdort het geloofsleven. Raken we al verder weg. Zonder mij kunt u niets doen. Komt er uit ons leven weinig blijvende vrucht voort, maakt ons leven maar weinig verschil.

En dit prachtige beeld, van de wijnstok en de ranken is daarmee ook een duidelijke oproep, om tot inkeer te komen. Niet altijd alleen maar bezig zijn, zoveel mogelijk doen. Maar de relatie met Hem prioriteit geven. Door hier te zijn, door te bidden, door tijd en ruimte te maken voor Hem. Dat is soms best een uitdaging, in ons gevulde bestaan. En tegelijk, is het zo mooi en misschien ook wel heel makkelijk. Wij moeten in Hem blijven. In zijn liefde, dat moet in onze gedachten zijn, in on hart en in ons hoofd. De rest komt vanzelf. Daar stelt Hij zich verantwoordelijk voor.

Want eenheid met Christus is niet alleen een gevoel, meditatie of contemplatie. Nee die eenheid, gaat over heel ons leven. Vanuit die eenheid gaat er vrucht groeien. Hoe, nu zoals dat gaat bij een rank. Als die rank aan de wijnstok zit, komt die vrucht hoe dan ook. Als vanzelf. De rank doet daar niet zijn best voor, het groeit gewoon. En nog meer, in de eenheid met Jezus Christus tilt Hij ons op, snoeit hij bij en laat hij groeien. Zodat we vrucht gaan dragen. Dat we gaan denken, handelen, en spreken, vanuit Hem. En wat zijn die vruchten? Dat is liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, en nog veel meer. Maar het zijn ook de mensen die door ons heen tot Hem komen. Zoals de discipelen ook weer nieuwe discipelen hebben gemaakt. Dat zijn vruchten, die Jezus op het oog heeft.

Eenheid met Hem is dus geen optie. Van daaruit wordt het ook pas wat met de eenheid tussen ons. Want het viel me dit keer op, dat Jezus zijn discipelen niet individueel aanspreekt, maar gezamenlijk. Jullie moeten in mij blijven, zodat ik in jullie blijf. In de eenheid met Hem, houdt je de eenheid met elkaar. De monnik Dorotheus van Gaza gebruikte daar in de zesde eeuw een mooi beeld voor. Het is als een cirkel met stralen. Hoe verder van de cirkel af, hoe verder de stralen uit elkaar gaan. Maar hoe dichterbij de cirkel, hoe dichter ze naar elkaar toe komen. Zo is het ook met ons. We zijn verschillend, en dat zal altijd zo blijven, zelfs in dat visioen, waarin mensen uit alle rassen, stammen, volken en talen te zien waren. Maar in de gerichtheid op Christus, is het niet ons verschil, maar de eenheid, die ons bepaalt. Wat een feest, misschien heb je het weleens ervaren in het buitenland, ondanks de verschillen was je één. Heerlijk, als we één zijn door te blijven in zijn liefde.

Amen

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.