Overweging Pastor Marianus

29e zondag door het jaar A: Wereldmissiedag  MvG.

Jes. 45,1.4-6; Mat.22,15-21:

 

                    Jezus’ missie in de corona tijd

 

Lieve parochianen. In de afgelopen dagen, toen ik de Schriftlezingen van deze zondag las, gingen mijn gedachten meteen uit naar drie belangrijke aspecten van ons leven, namelijk: de politiek, de economie en de religie. Vanuit het politieke perspectief spreekt Jesaja over Cyrus die door God gezalfd was tot koning van de Perzen. God heeft hem uitgekozen om die taak voort te zetten. En vanuit hetzelfde perspectief spreekt Jezus in het evangelie ook over de Romeinse keizer die toentertijd over Israël heerste.

Wij weten allemaal, dat Politiek een middel is om het volk te helpen en te dienen. De politiek zorgt voor vrede, stabiliteit en de groei van de economie van het  land. Hier zien we heel duidelijk dat zowel de politiek als de economie, net zo belangrijk zijn voor de maatschappij van tijd van Jesaja en Jezus toentertijd, als voor onze samenleving nu.

Vanuit de politiek vraagt de Nederlandse overheid aan iedereen om de belasting te betalen aan de overheid. En de overheid zal dat geld goed gebruiken om ons land op te bouwen en het leven van mensen te verbeteren. Ieder van ons betaalt van de belasting aan de Nederlandse overheid.

Dat is verplicht voor iedereen die in Nederland woont en werkt. Ondanks dat ik een Indonesische paspoort heb, betaal ik ook mee de belasting aan de Nederlandse overheid. Omdat ik hier in Nederland mag wonen en werken zie ik dat, als mijn politieke verplichting en verantwoordelijkheid jegens de Nederlandse overheid.

Maar, bij zowel Jezus als Cyrus gaan hun zorgen niet alleen over wat de politiek en de economie betreft, maar ook over het verticale aspect van ons leven: over onze verplichting en verantwoordelijkheid richting God toe, de bron van ons leven hier op aarde. Daarom zei God tot Cyrus, de koning van Perzen dat hij voor het volk Israël moest zorgen. Dat was zijn belangrijkste politieke verantwoordelijkheid. Zij waren de nakomelingen van Jakob en Israël, het uitverkorene volk van God.

In het evangelie zegt Jezus heel duidelijk tegen de Farizeeën en de Herodianen dat ze aan de Romeinse keizer de belasting moesten betalen, en aan God wat God toekomt. Jezus doorzag hun kwade bedoeling namelijk, dat ze Hem met zijn eigen woorden wilden vangen. Jezus was hier de grote winnaar en de Farizeeën en de Herodianen zijn de verliezers.

Jezus bleef trouw aan zijn levensprinciepe, namelijk: de balans zoeken tussen het verticale en het horizontale aspecten van het leven. Met andere woorden: wij leven niet alleen van het horizontale aspect, zoals de economie en politiek, bezit en rijkdom, maar ook van het verticale aspect: onze verbinding of verbondenheid met God, de bron  van ons leven. De economie en politiek horen bij het horizontale aspect van ons dagelijks leven. Beide aspecten hebben we nodig om ons leven in een goede balans te kunnen houden.

Daarvoor is Jezus naar onze wereld gekomen. Hij was de eerste  missionaris van de Kerk. Hij deed zijn missie werk niet alleen, maar samen met zijn leerlingen. Die leerlingen waren door Jezus zelf uitgekozen om Hem na te volgen. Het nastreven van het rijk van liefde, vrede en gerechtigheid was de kern boodschap van Jezus missie. Die boodschap geldt nog steeds tot op de dag van vandaag.

Vandaag is de wereldmissiedag. Mijn gedachten gaat uit naar de duizenden missionarissen – mannen en vrouwen – die overal ter wereld aan het werk zijn voor Jezus missie. Vanuit ons doopsel-sacrament mogen we alle vrijwilligers van onze parochie gemeenschap ook als missionaris zien. Want, ze doen mee met Jezus missie in deze parochie gemeenschap  Wij zijn gedoopt tot priester, koning en profeet. Dit is onze doopopdracht. Daarom, lieven mensen, vergeet het niet om je eigen doopopdracht in je dagelijks leven te realiseren. Dit was Jezus missie toen en is het ook nu in deze corona tijd.

Want, zonder iets concreets proberen te doen met je doopopdracht, ben je geen leerling van Jezus. Een leerling van Jezus is iemand die mee doet met Jezus missie voor deze wereld. Ik hoop dat wij op deze wereld-missie-dag opnieuw geïnspireerd en bemoedigd worden om de missie van Jezus vorm te geven, dat wil zeggen het rijk van liefde, vrede en gerechtigheid gestalte te geven, zowel in ons persoonlijke leven als  in onze bijdrage aan de parochiegemeenschap. Dat is Jezus missie navolgen in deze corona tijd. Amen.

 

Pastor Marianus Jehandut SVD.

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.