Overweging Pastor Marianus

Spreuken 31,10-13.19-20.30-31; Matteus 25,14-30

 

                   Gebruik je talenten goed!

 

Zusters en broeders, lieve parochianen, en u die via livestream deze viering gaat volgen.

Fijn om u allen weer te zien, direct of indirect.

 

Ieder van ons heeft zijn/haar eigen talenten. Die talenten hebben we mee gekregen sinds wij in deze wereld geboren werden. De een heeft talent om te zingen en de ander heeft talent om muziek te maken. De een heeft talent om economische zaken te ontwikkelen en de ander heeft talent om politiek te bedrijven. De een heeft talent om te schrijven en de ander heeft talent om te voetbalen. De een heeft talent om te dansen, en de ander heeft talent om een boek of een gedicht te schrijven. Enzovoort.

 

Ieders talent is goud waard. Ieders talent maakt de samenleving kleurrijker worden. Onze talenten moeten we gebruiken om onszelf te kunnen uiten in wie we zijn, en om God en de naaste te dienen. Als je je talenten optimaal gebruikt, wordt je een gelukkige mens op aarde. Jouw talenten kunnen ook anderen mensen inspireren en bemoedigen om zich te ontplooien. Hiervoor moet je, je eigen talenten goed leren kennen. Je talenten kunnen jou helpen om je leven positief te veranderen en te ontwikkelen.

 

Dit kunnen we duidelijk zien bij de sterke vrouw in de eerste lezing van deze zondag. De schrijver van de Spreuken laat ons het karakter zien van een sterke vrouw. Deze sterke vrouw heeft veel talenten bij zich. Zij kende haar eigen talenten heel goed. Zij heeft die talenten gebruikt om haar gezin en andere mensen om haar heen te helpen.

 

De eerste lezing begint met een vraag: een sterke vrouw; wie zal haar vinden? Het hart van haar lieve man vertrouwt op haar en zijn werk zal winst opleveren. Zij brengt hem goed, geen kwaad, alle dagen van haar leven. Zij opent haar hand voor de armen en strekt haar armen uit naar de misdeelde.

 

Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid is vluchtig, maar een vrouw die de Heer vreest, zij moet geprezen worden. Roemt haar om de vrucht van haar handen en prijst haar bij de poorten om haar werken, staat er nog geschreven.

 

Deze vrouw is het voorbeeld van een mens die haar talenten gebruikt om God en haar medemensen te dienen. Zij houdt haar leven in een geode balans tussen de verticale en de horizontale aspecten van het leven. Beiden aspecten maken haar leven gelukkig. Wij kunnen veel van haar manier van leven leren.  En meer nog: dat we kunnen haar leven als een voorbeeld nemen voor ons leven van vandaag.

Het thema over talenten zien we terug in het evangelie van vandaag. Jezus vertelde een gelijkenis aan zijn leerlingen. Dit oude verhaal klinkt heel bekend in onze oren. Een meester gaf zijn talenten aan drie van zijn dienaren. Aan de een gaf hij vijf talenten, de ander twee, en aan de derde één talent. De meester gaf hun de opdracht van die talenten werk te maken om zo meer geld  te verdienen. Daarna vertrok hij naar het buitenland.

 

Bij zijn terugkomst riep hij zijn dienaren om af te rekenen. Degene die vijf talenten kreeg, gaf hij aan zijn meester tien talenten. Hij had vijf talenten erbij verdiend. Degene die twee talenten kreeg, gaf hij vier talenten aan zijn meester. Hij had twee talenten erbij verdiend. De meester was zo blij met deze twee dienaren. Hij prees hen als uitstekende, goede en trouwe dienaren.

 

Nu komt degene die één talent kreeg, hij gaf aan zijn meester zijn éne talent terug. Hij had niets erbij verdiend. Daarvoor had hij een reden. Hij was bang dat die ene talent verloren zou gaan. Waarschijnlijk kende hij het karakter van zijn meester, van wie hij die ene talent kreeg, heel goed. Daarom verstopte hij die ene talent in de grond. Hij deed niets met de ene talent. De meester was boos op hem, omdat de dienaar te lui was om van die ene talent werk van te maken.

 

Ik heb medelijden met deze dienaar. Ik voel zijn machteloze angst  Deze dienaar heeft geen perspectief gezien in dat ene talent. Zijn angst vanwege het karakter van zijn meester overheerste zijn leven totaal. Daardoor was zijn creativiteit helemaal verlamd. En die angst bracht hem in de duisternis van het leven. Zijn meester had geen enkel medelijden met hem. Hij liet hem weg gaan zonder hem respect en bemoediging te geven. Dit mogen wij niet in onze parochie gemeenschap laten gebeuren.

 

Nu vragen wij ons af: waar sta ik in dit verhaal? Sta ik bij degenen die vijf en twee talenten hebben gekregen van hun meester of sta ik bij degene die alleen één talent gekregen heeft? Waar sta je in dit verhaal, zusters en broeders? Ieder van ons kan deze vraag goed beantwoorden. Want ieder van ons weet precies, hoe serieus je bent met je geloof in God, in Jezus, de Christus. God geeft namelijk aan ieder van ons steeds de kans om onze talenten zo goed mogelijk te gebruiken en Hem en onze naasten te dienen, zeker in deze moeilijke tijd.

 

Ik sluit mijn preek af met deze inspirerende woorden: ‘Blijf in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer; wie in Mij blijft, draagt veel vrucht’. Met dit alles wil ik nu tot u allen zeggen: gebruik uw talenten goed om God en je naasten  te dienen. Amen.

 

Pastor Marianus Jehandut SVD.

 

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.