Overweging Pastor Marianus – Driekoningen

Samen op Weg!

 

Zusters en broeders. Het zal u niet ontgaan zijn, dat onze Paus Franciscus bezig is met een soort grote volksraadpleging of nog beter gezegd: met een gezamenlijke onderneming, die hij ‘de Synodale Weg’ noemt. Synode betekent letterlijk: Samen op Weg.

Vanaf de onderste trede van de ladder tot aan de hoogste instantie roept de Paus ons mensen op samen op weg te gaan, en onderweg het leven met elkaar te delen. Ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus heeft aan deze synodale weg in het afgelopen jaar heel intens meegewerkt. De samenvatting daarvan hebben we naar het bisdom gestuurd.

***

Er zijn drie elementen, sleutelwoorden, die daarbij van groot belang zijn: Luisteren, Ontmoeten en Onderscheiden. Ik benoem ze eerst even kort:

Luisteren – dat is zó belangrijk! Met open ogen en hart kijken naar wat er gebeurt. De tekenen van de tijd zien. Aanvoelen wat er in de ander omgaat. Gevoelig zijn voor de nood in de kerk en de wereld.

Dan pas is er een ontmoeting mogelijk en wel van hart tot hart. Dan vallen vaak alle verschillen weg. Er moet even niets. Dat is de vreugde van de echte ontmoeting.

En vanuit die ontmoeting kunnen we onderscheiden welke stappen we kunnen ondernemen. Alles is besproken, afgewogen, onderzocht. De koers wordt nu bepaald.

***

Dit zijn ook de drie stappen, die de Driekoningen hebben gezet op hùn synodale weg.

 

Luisteren: zij hebben eerst gekeken en geluisterd naar de tekenen van de tijd. Ze hebben de hemel onderzocht, de sterrenbeelden, de stand van de sterren – en toen ontdekt, dat er iets bijzonders aan de hemel te zien was. Een ongewone Ster, die wees op een buitengewoon iets, dat hun belangstelling wekte: daar willen ze meer van weten. En dus gaan ze samen op pad. Pratend en zoekend naar het doel van hun reis. Met wellicht de nodige moeilijkheden en teleurstellingen. Verlangend naar de ontmoeting met dat sterrengeheim.

 

Dan komt de ontmoeting. Nou, de eerste ontmoeting is die met het kwaad, met Herodes in Jeruzalem. Ze zijn op het verkeerde adres, hier is geen heil te verwachten. Dus blijven ze zoeken, de tekenen van de tijd observerend. En dan vinden ze de Ster, die hen al die tijd heeft geleid, terug. De ster leidt hen naar het wonder. En dan heeft de echte ontmoeting plaats, in een stal. Niet een plaats die bij koningen past. Zij knielen neer voor het Kind en bieden het hun gaven aan: goud, wierook en mirre; symbolen van hun eigen leven.

Zij hebben het doel van hun gezamenlijke reis of synode bereikt. De Driekoningen hebben DE KONING ontmoet. Of anders gezegd: Het Kind heeft zich aan de volken geopenbaard.

 

En dan het derde, de onderscheiding. Als ze de echte Koning der Joden hebben ontmoet, weten ze hoe te onderscheiden: ze besluiten NIET naar Jeruzalem terug te keren, zoals Herodes hen gevraagd had. Ze kiezen niet voor de weg van de macht, van het onheil. Er staat in het Evangelie: “zij vertrokken langs een andere weg naar hun land”.

 

Een prachtig voorbeeld van de synodale weg, die in de boodschap van de Paus ons wordt voorgehouden. Die weg hebben de Driekoningen afgelegd: luisteren, ontmoeten en onderscheiden. ***

Wat betekent dit voor ons? Hoe kan het voorbeeld van de Driekoningen ons helpen om in onze dagen, 2023, deze drievoudige synodale weg te gaan?

 

Luisteren: rustig luisteren is heel belangrijk, vind ik persoonlijk. Wij luisteren naar wat in onze parochiegemeenschap gebeurt. Over dit alles lezen we via onze publicaties zoals: Hofnieuws, de website enz. Wij mogen luisteren naar onze gezamenlijke verlangens, die wij als gemeenschap in dit Nieuwe Jaar willen bereiken. Laten wij ons meer bewust worden van het belang om samen een inspirerende kerk te zijn. Wij zijn samen op weg naar de toekomst toe. En die toekomst met God en elkaar zoeken we samen verder!

 

Ontmoeting: Ontmoeting is een heel belangrijk aspect in ons parochie-leven. Onze gemeenschap heeft een groot verlangen naar meer verbinding en verbondenheid met elkaar: elkaar blijven bemoedigen, inspireren, vol nieuwe hoop om met elkaar de kerk op te bouwen naar een nieuwe toekomst.

 

Onderscheiding: Wij proberen meer concrete dingen doen. Laten wij ons meer naar buiten richten in zorgdragen voor onze medemensen, met aandacht voor klimaat- en armoede-problemen in de wereld – Laudato Si! Laten we de moed niet zakken! Openstaan voor de nodige samenwerking in ons Clara & Franciscus-verband.

Werken aan de hoop, dat – na de corona-periode – meer mensen in onze parochie-activiteiten zullen participeren; dat nieuwe vrijwilligers zullen komen om onze gemeenschap beter te laten functioneren, enz.

***

Dit proces van de Synodale Weg begint gewoon nu hier, met ons. We kunnen ons laten leiden door de drie elementen: Luisteren en kijken, Ontmoeten en dan pas samen Onderscheiden en beslissen. Noem het maar een Koninklijke Weg, deze Synodale Weg!…

 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

 

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.