Overweging Pastor Marianus – Thema Hoop 1

26e zondag door het jaar A

Ez 18: 25-28, Mat 28: 21-32

 

Wat doet de hoop voor ons leven?

 

Lieve parochianen, belangstellenden, u die thuis via livestream en website deze viering bijwonen. Vanuit onze eigen ervaring hebben we de hoop altijd nodig, wanneer we in de noodsituatie zitten, zoals nu met de corona crisis of wanneer we ziek of werkeloos zijn geworden. Hierbij denken we ook aan de vluchtelingen in Lesbos die het nu heel moeilijk hebben.

Wij denken ook aan de noodsituatie van het volk van Wit-Rusland. Wij weten uit de sociale media van de laatste weken en dagen dat de volksopstand in dat land nog steeds doorgaat, ondanks het eerdere harde optreden van president Lukasjenko tegen de demonstranten, notabene zijn eigen volk.

Zowel de oppositie als vele burgers zijn vastberaden om na 26 jaar een einde te maken aan zijn heerschappij. Hun standvastigheid laat zien dat mensen vanuit hoop op een betere toekomst  tot veel in staat zijn. Wanneer hun hoop het blijft winnen van angst, is verandering wellicht mogelijk.

Ik hoor vaak dat mensen zich afvragen: wat is hoop eigenlijk?  Wat betekent hoop in ons dagelijks leven? Onder hoop wordt in de taal van alledag verstaan: de verwachting dat iets goed zal gaan dat nog onzeker is, en dat dat in de toekomst werkelijkheid zal worden. Wij wachten nog steeds vol hoop op het vaccin tegen het corona virus. Voor ons christenen is de hoop gegrond op de Eeuwige, Schepper van hemel en aarde. Het is daarom goed als wij psalm 38:22-23 bidden: ‘Verlaat mij niet Heer, mijn God, blijf niet ver van mij. Haast U mij te helpen, U bent mijn redding’.

Jezus, de Man van Nazareth leerde ons te leven in de verwachting van het Koninkrijk Gods. Inderdaad is onze hoop gevestigd op Christus die alle dingen nieuw zal maken. Deze hoop is niet iets passiefs maar een sterke impuls om aan de slag te gaan. Hoop moet geleefd worden schreef Edy Korthals Altes in zijn boek, getiteld: ‘Europa ontwaakt!: over de noodzaak van spirituele vernieuwing.’ Dat kan alleen gebeuren door hoop te geven aan anderen die in duisternis leven.

Deze hoop is een uitdaging aan het doemdenken en het gebrek aan visie van vandaag. Wij hebben gezien – schreef hij verder in zin boek -, dat de hoop gegrond is op de vreugde van Pasen, de overwinning van het leven op de dood. Het is vanuit de werkelijkheid van de opstanding dat nieuw leven ontstaat en met grote kracht doorbreekt. Het is van daaruit dat zij, die verworpen en vernederd zijn weer op kunnen staan. Ze krijgen een nieuw perspectief en kunnen daardoor in beweging komen om hoop te brengen aan hen die dit nodig hebben.

Laten wij luisteren wat de profeet Ezechiël in de eerste lezing zegt. Bij monde van Ezechiël zegt God: “Als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd, dan zal hij in leven blijven. Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden, dan blijft hij zeker leven, dan zal hij niet sterven.”

Door deze inspirerende woorden geeft God de nieuwe hoop en de nieuwe perspectief aan mensen die in de duisternis van het kwaad en boosheid leven. God nodigt hen en ons uit om ons leven te vernieuwen. Dat wij Gods aanwezigheid mogen zien in het donkerste van ons leven. Dat wij de kracht van ons geloof kunnen gebruiken om afstand te nemen van alles wat niet goed is voor ons lichamelijk en geestelijk leven. Wij kunnen dit slecht samen met God doen. Hij heeft de kracht om ons weg te nemen uit alle kwaad van deze wereld.

In de evangelielezing gaf Jezus de nieuwe hoop aan de tollenaars en de slechte vrouwen in zijn tijd. Waarom?  Omdat ze heel open waren voor Gods liefde en barmhartigheid. Daarentegen kon Hij geen hoop geven aan de hogepriesters en de oudsten van het volk Israël. Ze stonden daarvoor niet open. Tot hen zei Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de slechte vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.”

Lieve parochianen. Wij gaan even terug naar onze vraag: Wat doet de hoop voor ons leven. Hebben we de hoop nodig in deze coronatijd?        Ja, zou ik zeggen. Wij zitten nu in een noodsituatie. Het coronavirus is nog helemaal niet weg uit ons midden. Wij hopen uit alle macht dat het vaccin tegen dit virus zo snel mogelijk gevonden wordt. Wij hopen ook dat alle parochiële activiteiten in onze gemeenschap zo snel mogelijk geactiveerd kunnen worden.

Wij hopen dat dit gevaarlijke virus zo snel mogelijk verdwijnt uit ons midden. Wij hopen dat onze zieke parochianen weer gezond mogen worden. Wij hopen dat er voor de noodsituatie in Lesbos en in Wit-Rusland een goede oplossing gevonden wordt. Wij hopen dat God, Jezus,  de bron van hoop en vertrouwen is voor vele mensen, zeker in deze corona crisis. Laten wij die hoop doorgeven aan anderen, vooral aan mensen die in nood verkeren.

 

Ik sluit mijn woorden af met de wijze woorden van sint Augustinus. Hij zei ooit: Hoop heeft twee prachtige dochters, hun namen zijn – woede en moed – woede over hoe de dingen zijn, en moed om in te zien dat ze niet blijven zoals ze zijn. Amen.

 

Pastor Marianus Jehandut SVD.

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.