Pastoraal woord Pastor Marianus

Jezus is het leven schenkende brood voor ons

Lieve parochianen, onze kinderen gaan nu weer naar school. Daar zijn ze de hele dag bezig met hun leerproces. Dat is heel belangrijk voor hun toekomst.

Daarom moeten ze hun eigen brood meenemen naar school. Vroeg in de ochtend maken hun ouders het klaar voor hen, denk ik. Dit is teken van liefde en verbondenheid tussen de ouders en hun kinderen.

Brood is heel belangrijk en essentieel in ons leven. In deze wereld is er niemand, die leven kan zonder brood. Brood is de basisbehoefte van elk mens. Zonder brood kunnen we niet verder leven.

In het evangelie voor de Sacramentsdag (Joh 6,51-58) wordt allereerst het thema van het ware brood ten leven geïntroduceerd.

Jezus roept zijn gehoor op om te zoeken naar voedsel, dat eeuwig leven geeft. Zijn toehoorders verwijzen naar hun voorouders, die in de woestijn het manna hebben gegeten.

Jezus zet echter tegenover het manna het ware brood uit de hemel, dat leven geeft. Hij noemt zichzelf het leven schenkende brood, dat uit de hemel neergedaald is. Vervolgens brengt Jezus het thema van het ware brood opnieuw in verband met het manna: dit voedsel heeft de voorouders niet behoed voor de dood.

De positieve wending is dat Jezus zelf het levende brood is. Hij zal zijn lichaam geven voor het leven van de wereld. Wie zijn lichaam en zijn bloed eet en drinkt zal leven, eeuwig leven.

Afgelopen zondag zouden we normaal gesproken Sacramentsdag vieren. Tegenwoordig spreken wij van Eucharistie; wij ontvangen de Heilige Hostie. In dit gebaar komt God, Jezus Christus naar ons toe.

Letterlijk ontvangen en eten we zijn Lichaam bij de uitreiking van de communie tijdens de Eucharistie- en Woord en Communie-vieringen in onze kerk. Door het ontvangen van de Heilige Hostie komt de Heer in ons binnenste. Hij is daardoor één geworden met ons.

Dit kunnen we vanaf zondag 5 juli weer gaan vieren!

Wij dragen God, Jezus in ons lichaam de gehele week door. Daarom zeg ik heel vaak dat God met ons mee gaat in dit leven. Dat is de waarheid van ons geloof. Tijdens de consecratie verandert het gewone brood in Jezus’ Lichaam. Daar geloof ik heel sterk in. Dit gebeurde ook toen Jezus’ leerlingen onderweg waren naar Emmaus.

Laten wij blijven geloven in dit leven schenkende brood, dat ons het eeuwig leven geeft.

Pastor Marianus Jehandut SVD

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.