Gastsprekers

Laudato Si, thema van de maand van de gastsprekers

De maand van de Gastsprekers is dit jaar gewijd aan de Pauselijke encycliek Laudato Si.In de eind januari verschijnende aflevering van Hofnieuws kunt u daar uitgebreid over lezen.

Hierop vooruitlopend is de geïnteresseerde kerkganger misschien geïnteresseerd  vast kennis nemen van de inhoud van de encycliek. Daartoe is op deze site een royale samenvatting van de tekst opgenomen.

Hieronder een aantal opmerkelijke uitspraken uit de encycliek.

Wat heeft het gebod “gij zult niet doden” te betekenen, wanneer  20% van de mensheid in een dergelijke mate hulpbronnen verbruikt, dat zij de arme volken en de toekomstige generaties ontnemen wat zij nodig hebben om te overleven?

  • De ontwikkeling van de technologie heeft ons ontegenzeggelijk veel goeds gebracht. De technologie geeft de mensheid echter ook een huiveringwekkende (economische) macht. Niets en niemand garandeert dat deze macht ook goed gebruikt zal worden. Het is vreselijk gevaarlijk dat zoveel macht ligt bij zo’n klein deel van de mensheid, omdat de moderne mens niet is opgevoed in een juist gebruik van macht.
  • Het moderne antropocentrisme heeft de technische rede boven de werkelijkheid gesteld, omdat dit menselijk wezen de natuur niet meer voelt als geldige norm.   Onze relatie met de natuur kunnen we niet gezond maken zonder eerst onze fundamentele menselijke relaties weer gezond te maken.
    Ervan afzien te investeren in mensen om meer onmiddellijke winst te bereiken, is een zeer slechte zaak voor de maatschappij.
  • Men mag de wetenschapper, net als een kunstenaar,  niet belemmeren in zijn creativiteit, toch moet men er steeds bij  stil staan om de effecten en de ethische beperkingen van die menselijke activiteit, die een vorm van macht is met grote risico’s, te heroverwegen.
  • De consumentistische visie op de mens neigt ertoe de culturen homogeen te maken en de immense culturele verscheidenheid te verzwakken. Het verdwijnen van een cultuur kan even ernstig zijn dan het verdwijnen van een plant- of diersoort.
  • De christelijke spiritualiteit stelt een andere wijze voor om kwaliteit van leven te verstaan en moedigt een stijl van contemplatief leven aan, die in staat is vreugde te kennen zonder door consumptie geobsedeerd te zijn. “Minder is meer.” Een groei in soberheid en een vermogen om met weinig te genieten is waar het om draait. Een integrale ecologie vereist dat er tijd wordt besteed aan het herstel van de harmonie met de schepping  om na te denken over onze levensstijl en idealen.

Laudato Si is te koop ad € 15,- via intekening. Een inschrijflijst ligt in de koffiebeuk.
De integrale tekst is ook gratis te downloaden via rkdocumenten