Een periodieke gift doen


Nogmaals, de parochie is een financieel zelfstandige organisatie. Dat kunnen wij niet genoeg benadrukken. Het is dus van groot belang dan een parochie voldoende inkomsten heeft, zodat zij kan voortbestaan. De kosten voor het pastorale team en de kosten voor het gebruik en onderhoud van de kerkruimte zijn altijd de twee grootste kostenposten. Daarnaast draagt een parochie 15% van haar inkomsten af aan het Bisdom. Wij krijgen dus geen geld van het Bisdom of van overheidsinstanties, maar dragen juist bij.

 

Giften aan de parochie zijn fiscaal aftrekbaar, omdat de parochie een ANBI is (Algemeen Nut Beogende Instelling). Er zijn twee manieren om gebruik te maken van de fiscale aftrekmogelijkheden. Voor de specifieke kenmerken verwijzen wij u door naar de site van de belastingdienst. Hierbij kort een eerste toelichting van onze kant:

 

1. Gewone giften.

Alle giften, die u doet, zonder specifieke voorwaarden, zijn aftrekbaar. Daarbij geldt een drempelbedrag van 1% van uw drempelinkomen (maar minimaal euro 60). Ook geldt er een maximum bedrag van 10% van uw drempelinkomen.

 

2. Periodieke giften.

Uw voordeel van periodieke giften zijn dat het drempelbedrag en het maximum bedrag niet gelden, zoals bij de gewone giften. Er gelden wel drie aanvullende voorwaarden.

1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling. (U mag zelf bepalen of u de periodieke gift in een keer of in meer keren betaald.)

2. U betaalt dit bedrag 5 jaar achter elkaar, of langer.

3. U heeft een schriftelijke overeenkomst opgesteld met de ontvanger van de gift, waarin wordt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse periodieke gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u voor die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden. (De belastingdienst heeft voor u een voorbeeld overeenkomst opgesteld, die vrij te gebruiken is).

 

Mocht u verder nog vragen hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag en zijn wij vanzelfsprekend van harte bereid u verder te helpen.

 

 

 

 

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.