Doneren


Een parochie is een financieel zelfstandige organisatie.

 

Nogmaals, de parochie is een financieel zelfstandige organisatie. Dat kunnen wij niet genoeg benadrukken. Het is dus van groot belang dan een parochie voldoende inkomsten heeft, zodat zij kan voortbestaan. De kosten voor het pastorale team en de kosten voor het gebruik en onderhoud van de kerkruimte zijn altijd de twee grootste kostenposten. Daarnaast draagt een parochie 15% van haar inkomsten af aan het Bisdom. Wij krijgen dus geen geld van het Bisdom of van overheidsinstanties, maar dragen juist bij.

 

Omdat onze parochie beschikt over een kerk, die tot de Rijksmonumenten behoort, zijn er af en toe wel kleine subsidies van Rijk, provincie en gemeente voor het onderhoud van de gebouwen. Ook sponsort de Gemeente Amsterdam soms concrete activiteiten, mits deze activiteiten maar buurtgericht zijn en open staan voor alle gezindten. Nu doen wij natuurlijk graag buurtgerichte activiteiten voor wie maar komen wil, omdat wij een huis verbinding willen zijn. De subsidies dekken echter bij lange na niet de kosten van het onderhoud van een Rijksmonument. Een belangrijke bron van inkomsten zijn dan ook de bijdrages van onze parochianen via de kerkbijdrage en de wekelijkse collectes. Daarnaast is er een actief verhuurbeleid van de verschillende ruimtes, waar de parochie over beschikt.

 

Als bijdrage van parochianen hopen wij op een bijdrage van tenminste euro 10 per maand per persoon. Voor collectes adviseren wij minimaal euro 5 per collecte. Alleen met uw bijdrage kan de parochie voortbestaan.

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.