Parochiebestuur, kosters, webmaster, koffiebeuk

Parochiebestuur, locatiebestuur

Het Parochiebestuur van de Martelaren van Gorcum is tevens bestuur van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus. Binnen de Martelaren-gemeenschap fungeert een locatiebestuur. Het parochiebestuur heeft een groot deel van haar taken aan dit locatiebestuur gemandateerd.

Voorzitter van het locatiebestuur is Arthur Anderegg (anderegg@xs4all.nl). Leden van het locatiebestuur zijn Olaf Olmer, Tim Stok en als gedelegeerde namens de pastoraatsgroep Ari van Buuren.

Afgevaardigden van de Martelaren van Gorcum in het Parochiebestuur zijn Arthur Anderegg en Olaf Olmer.

Kosters

De Martelaren van Gorcum beschikken over een kostersploeg van  vier man, die zowel actief is tijdens de vieringen in de kerk, maar ook met veel liefde een aantal beheerstaken in kerk en pastorie vervult. Hoofdkoster is Bert Hilhorst (bert.hilhorst@live.nl). De andere kosters zijn Carl Boomgaard, Ronald Bracelly en Kees Disch

Webmaster

Webmaster is Frans Woortmeijer (hofkerk@ziggo.nl). Behalve webmaster is hij redacteur van Hofnieuws en Saamhorig en geeft hij de tweewekelijkse nieuwsbrief uit.

Koffiebeuk

De koffiebeuk en alles wat daarmee samenhangt valt onder de verantwoordelijkheid van Netty Disch. (nettydisch@live.nl).

 

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.