Laudato Sí werkgroep

 

3 – 21 februari 2022

Beste parochianen van de Martelaren van Gorcum,

Zoals jullie misschien weten, is er sinds enige tijd een Laudato Si platform actief binnen de C&F. We denken met enkele mensen uit de verschillende kerken in ons verband na over hoe we aandacht voor de visie van paus Franciscus, zoals verwoord in Laudato Si en Fratelli Tutti, kunnen stimuleren in onze kerken. Pater Marianus maakt deel uit van de groep.

Een van onze ideeën is dat het goed zou zijn dat er in de voorbeden steeds aandacht is voor ecologische en sociale duurzaamheid. Ik ontvang elke week op maandag een voorbede van de Sint Maartensparochie in Baarn. De voorbede zelf is altijd kort, en wordt vooraf gegaan door een stukje actualiteit.  Zouden jullie elke week de voorbede willen opnemen in de liturgie?

Groet, Gerard Moorman

2 – 18 februari 2022

Ook binnen de SVD, de orde van Pastor Marianus is grote belangstelling voor, en wordt de noodzaak onderkend om met de acties uit Laudato Sí aan de slag te gaan. Hieronder hun actieplan:

Laudato Si – Actieplan 

Zeven jaar om relaties met Gods schepping te helen.
Aangemoedigd door onze generale overste en het SVD-leiderschapsteam, beantwoorden we de oproep van Paus Franciscus aan Laudato Si (LS). Met diepgaande zorg voor elkaar en de hele schepping willen we samen met alle mensen van goede wil bouwen aan een betere toekomst. Onze wereldwijde gemeenschappen nemen deel aan het
“Laudato Si Action Platform” (https://laudatosiactionplatform.org). Binnen zeven jaar zoeken we naar de transformatie van onszelf, evenals van de gemeenschappen met wie we samenwerken, volgens de zeven Laudato Si-doelen (2021-2028).

Dit zijn:
1) Reactie op de oproep van de schepping;
2) Reactie op de oproep van de armen;
3) Ecologische economie;
4) Adoptie van ecologische levensstijl;
5) Ecologisch onderwijs;
6) Ecologische Spiritualiteit;
7) Betrokkenheid van de gemeenschap en participatieve actie.

Elk jaar richten we ons op een van deze doelen. Door dit te doen, wijden we ons aan een diepgaand proces van transformatie. We proberen deze doelen te bereiken door toegewijde betrokkenheid op vier gebieden, die we als fundamenteel beschouwen voor dit proces:

GEBED: Ons persoonlijk gebed, onze liturgische vieringen en diensten worden expliciete uitdrukking van het respectievelijke LS-doel.**
ONDERWIJS: We informeren onszelf over de ecologische zorgen en bemoedigen anderen om gevoelig te zijn voor ecologische kwesties.
ACTIE: We doen concrete acties voor een duurzame levensstijl, bevorderen eco-rechtvaardigheid en vechten tegen de klimaatverandering.
BELANGENBEHARTIGING: We nemen deel aan NGO-campagnes, manifestaties of petities die verband houden met het respectieve LS-doel.

“Ons doel is niet om informatie te verzamelen of nieuwsgierigheid te bevredigen,
maar eerder om pijnlijk bewust te worden, het aan te durven om dat wat er met de
wereld gebeurt ons eigen persoonlijke lijden te laten worden en zo te ontdekken wat
ieder van ons eraan kan doen.” (LS 19)

Elke persoon wordt gevraagd om zich in te zetten voor dit proces, evenals elke gemeenschap. Dit instrument zal ons door deze zeven speciale jaren van gezamenlijke inspanning tegen klimaatverandering leiden. Het helpt om onze procedures goed te organiseren, om onze doelstellingen duidelijk te identificeren, om concrete stappen te plannen en om het resultaat te evalueren.

**)

GEBED

Schepper God, we vragen om de genade ‘de kreet van de aarde’ te horen en zo voor de schepping te zorgen. Geef ons een nieuwe geest van luisteren en wek in ons hart een verlangen om tot actie te komen.

Vader van ons allen, U heeft de hele menselijke familie gedurende vele generaties gevormd. Geef ons een gemeenschappelijke zorg voor ieder wezen dat U gemaakt hebt, inderdaad voor al het leven op onze planeet.

Christus, onze broeder, schenk ons het heilige verlangen om uw naam aan te roepen als we proberen de gave van de schepping te ondersteunen. Help ons om daadkrachtig te handelen om onze bedreigde planeet veilig te houden.

Jezus, vriend van de aarde, voedt onze inspanningen om verzoening op aarde te brengen. Wees bij ons in deze opdracht om de banden tussen U , de medemensen en alles wat bestaat weer tot leven te brengen.

Geest van vrijheid, inspireer ons om solidair te zijn met de hele schepping in onze daden, niet alleen in onze woorden. Roep ons op om samen met anderen ons in dienst te stellen van ons ‘gemeenschappelijk huis’.

Geest van leven, zegen de hele schepping, en daarin elk schepsel. Mogen wij ons bewust worden van uw liefde voor alles wat U gemaakt hebt, en geef ons een bereidheid om door deze liefde veranderd te worden.

Amen

 

1 – 18 februari 2022

De middeleeuwse filosoof Juliana van Norwich (1343-1416) schreef haar gedachten op in de vorm van visioenen. Of zij deze visioenen echt gezien heeft is de vraag, want het visioen was in die tijd het enige genre waarin vrouwen serieus werden genomen.

Eén van de indrukwekkendste beelden die zij te zien kreeg is een hazelnootje in Christus’ hand. Juliana mocht deze noot ook vast houden en besefte dat deze de hele wereld symboliseert. Uit de hazelnoot kan een prachtige boom groeien; tegelijkertijd is hij ook buitengewoon kwetsbaar: je kunt hem gemakkelijk onder je hak verpletteren. Vandaar dat de mens de opdracht heeft om goed voor de wereld en alle dingen om hen heen te zorgen.

(Filosofie kalender)

Binnen het samenwerkingsverband Clara & Franciscus bestaat sinds enige tijd de Laudato Sí werkgroep, bestaande uit Pastor Marianus, de zusters Lili en Melina, Gerard Moorman, Uschi Janssen en Tim Stok. (Wie zich wil aansluiten is van harte welkom!).

Bedoeling is om de enkele jaren geleden geschreven Encycliek Laudato Sí van Paus Franciscus binnen ons samenwerkingsverband meer handen en voeten te geven. We willen de conclusies en de aanbevelingen van Laudato Sí meer toepassen binnen onze liturgie en binnen het beheer van onze kerken, maar uiteraard in de eerste plaats in ons dagelijks leven.

De komende maanden, maar met name in september (Scheppingsperiode 1 september – 4 oktober) zult u meer horen van deze werkgroep.

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.