Tekst van de week

Het is voorjaar. Tijdens het schrijven van deze ‘opsteker’ voelt het misschien nog niet zo (kil en regenachtig), maar het is toch echt zo; het jonge groen zingt door de bomen en het fluitenkruid kleurt de bermen feestelijk wit.

 

In het hedendaags spraakgebruik luistert de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren naar de naam HEPI vakantie. De ‘verplichte’ vrije dagen (in de periode eind april – medio mei) in combinatie met een aantal vakantiedagen geeft twee weken vrij. Dat kan een heel prettige gedachte zijn.

 

Vanuit het evangelie gezien is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren op zijn minst interessant te noemen. Geen vakantie, maar aan de slag. Nu komt het op ons aan.

 

Met Hemelvaart worden wij er op gewezen om ‘niet naar de hemel te staren’. Anders gezegd: doe iets met je geloof, draag het uit, zet die fraaie woorden om in daden. Dit vraagt kracht. Veel kracht en inzet zijn nodig om aan voornoemde opdracht uitvoering te geven.

Hierin staan wij niet alleen. Met Pinksteren voelen wij ons in deze opdracht gesteund door de Heilige Geest, die het vuur onder ons verspreid.

 

Ondanks bovenstaande – wellicht idyllische – volzinnen ben ik op dit moment wat somber gestemd. Het voorjaarsgevoel verliest zijn glans door de beelden uit de media, die vol zijn van de rauwe werkelijkheid als het gaat om geweld tussen Israël, Palestina en Syrië. Van bommen, raketten, dode en ontheemde mensen. Je ziet het dagelijks bij het journaal: Geweld heeft een lelijk gezicht.

 

Onze paus heeft ons opgeroepen om onrecht niet te accepteren. Om daar als individu iets aan te doen is een opgave, waar ik zelf mee worstel. Veel problemen betreffen namelijk een politieke kwestie, die vragen om een bijbehorende politieke oplossing. Wat kan ik, wat kunnen wij dan wel? Het antwoord heb ik niet. Een voorzichtige poging: zelf denk ik, dat wij als eenheid moeten samenwerken om op zo’n manier de Pinkstergeest in de praktijk te brengen. De apostelen werden immers ook twee-bij twee uitgezonden. Gezamenlijk, vanuit onze geloofsovertuiging, de zachte tegenkracht vormen. Of anders gezegd: waar wij als eenheid samen werken, zijn wij het Pinkstervuur van onze tijd, dat werkt aan vrede en daarmee aan een rechtvaardige samenleving.

Paul van der Elst

17-5

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.