Tekst van de week

Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 7 en 8 mei 2022

Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding
Waarom weer het vizier richten op een leeuwenfamilie in Afrika als er in de nabijgelegen sloot ook zoveel wonderlijks gebeurt? Afgelopen week begon “Nature on tour “ in de bioscopen. “Een sloot doet niet onder voor een koraalrif”.

Relevantie
Wij denken nog steeds dat ons Nederlandse water troebel en vervuild is, maar de kwaliteit is sinds de jaren 80 enorm verbeterd en er zijn genoeg plekken waar het water juist glashelder is. Ook bij ons is een hoop moois te zien. Los daarvan is er de afgelopen jaren meer bewustzijn over het belang van milieu en natuur en hoe kwetsbaar de natuur is.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (‘Wees geprezen’- over de zorg van het gemeenschappelijk huis)
Wanneer men zich de weerspiegeling van God in alles wat bestaat realiseert, bespeurt het hart het verlangen de Heer te prijzen om al zijn schepselen en Hem samen met hen te aanbidden, zoals zichtbaar wordt in het mooie lied van Franciscus van Assisi:

“Wees geprezen , mijn Heer, met al uw schepselen
Vooral zuster zon, die de dag is, en door wie Gij ons verlicht.
En zij is schoon en stralend met grote glans:
Van U, Allerhoogste, is zij het zinnebeeld….
Wees geprezen mijn Heer, om zuster maan en de sterren,
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi,
Wees geprezen, mijn Heer, om broeder wind
En om de lucht en de wolken en het kalme weer  en ieder jaargetijde,
Waardoor Gij uw schepselen ondersteuning  geeft.
Wees geprezen, mijn Heer, om zuster water,
Die zeer nuttig en kostbaar en zuiver is.
Wees geprezen, mijn Heer, om broeder vuur,
Waardoor gij de nacht verlicht:
En hij is mooi en vrolijk en krachtig en sterk”. (LS 87 Vlaamse vertaling)

Voorbede
Laat ons zijn als kinderen, die zich verwonderen over alles wat beweegt in de natuur en dat wij net als de kinderen de natuur onbevangen ingaan. Laat ons bidden.

Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 30 april en 1 mei 2022

Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding
Krantenartikel “Waarom het altijd beter is je kleding tweedehands te kopen”. Tweedehands kleding is veel beter voor het milieu. Maar wat overblijft en niet verkocht wordt komt bv terecht in Afrika. Afrikaanse kledingverkopers proberen nog wel geld te verdienen met alles wat daar ligt, maar de aanvoer is groter dan wat afgezet kan worden. Als je niet inzamelt, wordt kleding verbrand met alle nadelen van dien. Terwijl die afvalbergen ook niet goed zijn. Je kleding doneren is geen vrijbrief om in hetzelfde tempo je kast weer aan te vullen.

Relevantie
De mode-industrie zoekt wanhopig naar manieren om te verduurzamen. Zij staat op de derde plaats van meest vervuilende industrieën ter wereld, na voedsel en bouw. De sector stoot 1,2 miljard ton CO2 per jaar uit, meer dan de wereldwijde scheep- en luchtvaartindustrie samen.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (‘Wees geprezen’- over de zorg voor het gemeenschappelijk huis)
Iets hergebruiken in plaats van het weg te werpen kan een daad van liefde zijn die onze waardigheid tot uitdrukking brengt. Dit alles maakt deel uit van een edelmoedige en waardige creativiteit die het beste van de mens laat zien. (LS  211 Vlaamse vertaling)

Voorbede
Bidden wij voor onszelf, dat wij inzicht krijgen bij het kopen van kleding en dat wij ons ervan bewust zijn dat de mode-industrie een van de grootste vervuilers is. Laat ons bidden.

Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 23 en 24 april 2022

Werkgroep Duurzaamheid groene Catharinakerk Woudenberg 

Actualiteit:  Natuur is alles wat niet door mensen is gemaakt (Trouw 16 april 2022)

Een mooi artikel in Trouw op stille zaterdag 16 april 2022 over wetenschapsjournalist, bioloog en illustrator Kim Merel. Op een simpele vraag van haar dochtertje: “Wat is natuur precies?”, stond ze met een mond vol tanden. Hoewel ze al jaren schrijft en tekent over alle mogelijke aspecten van de natuur, had ze op die alomvattende vraag niet direct een antwoord klaar. Bizar eigenlijk, vond ze. Hoe kunnen we onze (klein)kinderen enthousiast maken voor natuur en het belang van natuurbehoud bijbrengen als we als volwassenen niet eens simpel kunnen uitleggen wat het is?

Relevantie:

‘Natuur is alles wat niet door mensen is gemaakt’. Maar, zo zegt ze, daar doen we de magie ervan tekort. “Ga naar buiten. Voel de wind, ruik aan een bloem, kijk om je heen en loop met je blote voeten door het gras. En dan, als je gewoon wacht, komt het wonder vanzelf naar je toe. Dát is voor mij natuur, aldus Kim Merel. Heel mooi.

Alles in de natuur dat op natuurlijke wijze functioneert is goed. Wandel door de natuur, het bos en de heide, de weilanden en langs de beken, langs de kust en doe je ogen dicht. Luister dan naar de stilte, de wind en naar alle flora dat in diepe stilte groeit, het kwetteren van vogels, het kabbelen van het water, het ruisen van het riet, het zoemen van insecten, het bruisen van de golven en aanschouw hoe wonderschoon de natuur is, of zoals schrijver en dichter Guido Gazelle het op 1 oktober 1896 zo mooi uitdrukte in het gedicht “Schoonheid”. We citeren uit de derde strofe. “Het was alzoo geschapen en, van God gemaakt: waaromme en laat ge ’t mensch, door u niet aangeraakt, geworden, ’t onverbeterbare en ’t schoonste van de schoonheid, daar geen menschenhand ooit aan en kan”.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí ((‘Wees geprezen’ – over de zorg voor het gemeenschappelijke huis)

De Heer kon de anderen uitnodigen om aandacht te hebben voor de schoonheid van de wereld, omdat Hijzelf voortdurend in contact was met de natuur en ze met volle genegenheid bewonderde. Wanneer Hij van het ene naar het andere trok stopte Hij om de schoonheid te bewonderen die door zijn Vader gezaaid was, en Hij nodigde zijn leerlingen uit om in de dingen een goddelijke boodschap te zien: “Slaat uw ogen op en kijkt naar de velden; ze staan wit, rijp voor de oogst” (Joh.4,35) “Met het Rijk der hemelen gaat ’t als met een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van alle zaden, maar als het is opgeschoten, is het groter dan de struiken en het wordt een boom” (Mt. 13, 31-32). (LS 97 Vlaamse vertaling)

Voorbede

Almachtige God, wij bidden om zon en regen op zijn tijd, om de groeikracht en de schoonheid van de natuur die ons steeds weer door U gegeven wordt en leer ons alles naar waarde te schatten en vol bewondering te aanschouwen. Laat ons bidden.

Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van Pasen 2022

Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk, Woudenberg

Actualiteit: IPCC rapport van maandag 28 februari 2022.

Extra en snelle actie is nodig om de opwarming van de aarde te stoppen. Het rapport beschrijft de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden ons daaraan aan te passen. De conclusies uit het rapport zijn verontrustend. Er komt uit naar voren dat klimaatverandering inmiddels wereldwijd geleid heeft tot wijdverbreide en deels onomkeerbare gevolgen voor mens en natuur, met name door vaker optredende extreme weersomstandigheden. Klimaatwetenschappers schrijven dat er onmiddellijk extra maatregelen nodig zijn om klimaatverandering te stoppen. Ook ons gedrag en leefstijl moeten op de schop.

 

Relevantie

Miljoenen mensen zijn door weerextremen blootgesteld aan acute voedselonzekerheid en afnemende waterveiligheid, terwijl ook kwetsbare ecosystemen reeds blijvende schade ondervinden.  De belangrijkste lessen uit het alarmerend ICPP rapport zijn: 1.We zijn op weg om 1,5 graad te overschrijden. 2.We moeten af van kolen, olie en gas (en de infrastructuur). 3.Oplossingen worden steeds goedkoper. 4.CO2  afvangen is onvermijdelijk. 5.Verandering van leefstijl is een deel van de oplossing.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ ((Wees geprezen – over de zorg van het gemeenschappelijk huis)

“Ik doe een dringende oproep tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij bouwen aan de toekomst van de planeet. Wij hebben behoefte aan een gesprek dat ons allen verenigt, omdat de uitdaging van het milieu die wij meemaken, en de menselijke wortels ervan ons aangaan en ons allen raken. [..]Gedragingen die ook onder gelovigen de wegen voor een oplossing in de weg staan, gaan van de ontkenning van het probleem tot onverschilligheid, gemakzuchtige berusting of blind vertrouwen in technische oplossingen. Wij hebben een nieuwe universele solidariteit nodig. […] De talenten en het engagement van allen zijn nodig om de door de mens aan de schepping van God toegebrachte schade te herstellen. Wij kunnen allen meewerken als instrument van God voor de zorg voor de schepping, ieder met zijn eigen cultuur en ervaring, eigen initiatieven en vermogen. (LS nr. 14 Ned. vert.)

 

Voorbede

God, schepper van aarde, lucht en water en van al wat daarop leeft, behoedt ons voor nalatigheid en onverschilligheid die schade toebrengen aan Uw schepping. Wij bidden U dat wij in ons dagelijks handelen meer bewust worden van de noodzaak de aarde te beschermen en onze levensstijl van productie en consumptie te veranderen om de verdere opwarming van de aarde te stoppen. Laat ons bidden.

 

Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 2 en 3 april 2022

Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Actualiteit/aanleiding

Koelen zonder de planeet op te warmen. De koelvloeistoffen in de airconditioningssystemen dragen een belangrijke mate bij aan de opwarming van de aarde. Een moderne variant op een eeuwenoud koelsysteem kan deze vicieuze cirkel doorbreken. (Trouw 7 januari 2022)

 

Relevantie

Je zult maar een vinding hebben waarvan je vermoed, nee, zeker weet dat deze de opwarming van de aarde met een halve graad kan beperken. Hoe breng je die boodschap geloofwaardig over in een tijd dat zelfs  overbodige luxeartikelen als “goed voor de planeet” aan de man worden gebracht?

Deze vraag houdt Arthur van der Lee, manager bij Dutch Climate Systems (DCS), vaak bezig. “Er zijn nog niet veel mensen die weten dat airconditioners een belangrijke aanjager zijn van de opwarming van de aarde” zegt hij. Koelvloeistoffen zijn – ironisch genoeg- een krachtig broeikasgas. Deze zogenaamde F-gassen zijn zelfs duizenden malen krachtiger dan CO2.

Die F- gassen lekken weg tijdens het gebruik van koelinstallaties en vooral wanneer ze aan het eind van hun levensduur worden afgedankt. Daar komt het energie verbruik van het apparaat nog eens bovenop. Tenzij, zo zegt Van der Lee, we massaal overstappen op het CDS systeem een vergelijkbare lelijke bak met gaten die op luchtaanvoer en -afvoer moet worden aangesloten. Alleen is dit systeem geïnspireerd door het oud- Egyptische-principe van poreuze kruiken. Het water verdampt en onttrekt energie aan de omringende lucht, zodat deze afkoelt.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí (‘Wees geprezen’ – over de zorg voor het gemeenschappelijke huis)

Het klimaat is een gemeenschappelijk goed, van allen en voor allen….. Alle mensen moeten zich bewust worden van de noodzaak om hun levensstijl, productie- en consumptie-gewoonten te veranderen en om zo de opwarming van de aarde of ten minste de menselijke oorzaken die haar veroorzaken of verergeren , te bestrijden. (LS 23 Vlaamse vertaling)

 

Voorbede

Goede God, we bidden om geestkracht voor alle mensen van goede wil die zich inzetten voor duurzaamheid en behoud van de schepping en voor een aarde die niet verder opgewarmd, maar gerespecteerd wordt. Laat ons bidden.

Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 26 en 27 maart 2022

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

De oorlog in Oekraïne is rede om in Europa meer voedsel te produceren en daarbij minder duurzaamheidseisen te stellen, vinden landbouworganisaties (Trouw 17 maart). Landbouworganisaties en bedrijven die chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest maken willen het terugdringen van bestrijdingsmiddelen in de Europese landbouw tegen te houden. Ze gebruiken daarbij het argument dat uit onderzoek is gebleken dat anders de landbouwopbrengsten omlaag gaan, waardoor de voedselprijzen stijgen en we afhankelijker worden van import uit het buitenland. (Trouw 21 maart)

 

Relevantie

Dat soort onderzoeken zijn echter gericht op de economische gevolgen op korte termijn en gevolgen voor natuur en milieu zijn niet meegenomen. Bovendien is de Europese voedselvoorziening is helemaal niet in gevaar. Een mislukte oogst in Oekraïne staat groenere landbouw niet in de weg (Trouw 17 maart). Daarvoor moet het voedselsysteem wel efficiënter worden, door meer voedsel te produceren voor mensen en niet voor veevoer, minder voedsel weg te gooien en voedsel dat niet nodig is voor een gezond leven, niet te produceren. Boeren die nu vee houden, zouden kunnen omschakelen naar de biologische akker- en tuinbouw.

 

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus

Een economische vrijheid waarvan allen (en alles) werkelijk profijt hebben, kan het soms noodzakelijk maken degenen die de meeste middelen en financiële macht bezitten, grenzen te stellen. (LS 129)

 

Voorbede

Goede God, we bidden voor hen die moeten oordelen over wetten en regels in de voedselvoorziening; dat zij zich niet alleen laten leiden door geld, macht en gevolgen op de korte termijn, maar steeds het welzijn van alle mensen, planten en dieren, bodem, lucht en water, voorop stellen.

Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 19 en 20 maart 2022

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit

Vorig weekend heb ik samen met mijn echtgenoot meegefietst met ‘cycle for climate’. Het was een fietstocht langs allemaal duurzame initiatieven, georganiseerd door de provincie Utrecht.

Zo kregen we bij de Triodosbank in Driebergen te horen over het duurzame gebouw. In Leersum vertelden medewerkers van Staatsbosbeheer over de aanpak van het omgewaaide bos. Bij Wijk bij Duurstede en Houten bezochten we burgerinitiatieven, respectievelijk zonnepanelen op de oude steenfabriek en een ecowijk.

 

Relevantie

Op deze manier werd duurzaamheid op een leuke en ontspannen manier in de breedte onder de aandacht gebracht. We hebben een mooie route gefietst, die we zelf nooit verzonnen zouden hebben. We hebben mensen ontmoet die enthousiast over hun projecten vertelden. Wat in alle verhalen duidelijk werd: het belang van samenwerking en de opstelling van de lokale overheid daarin en, niet onbelangrijk, dat het veel werk is, maar ook veel vreugde en voldoening geeft.

 

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus

Als alles met elkaar verbonden is, dan heeft ook de gezondheid van de instellingen van een samenleving gevolgen voor het milieu en voor de levenskwaliteit: “Elke aantasting van solidariteit en de burgerzin veroorzaakt schade aan het milieu”. In die zin is de sociale ecologie noodzakelijkerwijs ook institutioneel. (LS 142, Vlaamse vertaling)

Voorbede

We bidden voor de lokale politici en burgers. Dat zij een open oor hebben en elkaar in goede harmonie weten te vinden en ondersteunen. Laat uw geest op hen neerdalen, opdat ze samen werken aan een duurzame samenleving waarin mensen en natuur tot bloei kunnen komen.

 

Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 12 en 13 maart 2022

Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, St. Catharinakerk Woudenberg

 

Aanleiding
Krantenartikel AD 21 februari 2022

Het oplopend tekort aan technisch geschoold personeel, waardoor we onze klimaatdoelen waarschijnlijk niet halen.

Relevantie
Zonnepanelen op de woning leveren energie terug aan het netwerk, maar kunnen tegenwoordig ook verbonden worden met een accu die de opgewekte stroom lokaal opslaat. Deze technologie vereist ontwikkeling en vernieuwing van installatiebedrijven. Deze sector heeft zowel kwantitatief als kwalitatief een personeelsprobleem.

Uit de encycliek van paus Franciscus (Laudato Si’ Wees geprezen – over de zorg van het gemeenschappelijk huis)

Men moet ook technologieën ontwikkelen die geschikt zijn voor opslag van energie. In enkele landen zijn er echter vorderingen gemaakt die belangrijk beginnen te worden, hoewel ze nog lang niet een substantiële omvang hebben bereikt….. Maar deze goede praktijken zijn nog lang niet algemeen geworden. (LS26 Ned. vertaling)

Voorbede
Laat ons bidden, dat wij oog hebben  en waardering opbrengen voor vakmensen die opgeleid worden om duurzame technieken voor de opslag van zonne-energie te ontwikkelen en uit te voeren. Laat ons bidden.

 

Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 5 en 6 maart 2022

Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, St. Catharinakerk Woudenberg

 

Aanleiding Krantenartikel NRC 11 februari 2022
“Woestijnbewoners beseffen veel beter de onherstelbare schade van roofbouw en hebzucht.”  Ibrahim al Koni – schrijver. Voor hoogmoed is geen plaats in de woestijn, ze leerden dat je overal op voorbereid moet zijn. Een niet goed doordachte beslissing kan het verschil betekenen tussen leven en dood.

Relevantie
In de westerse wereld bestaat de indruk dat je de natuur naar je hand kunt zetten. In de Sahara is het andersom. Daar leren de mensen zich aan te passen aan de grillen van de woestijn. De woestijn levert daardoor een beter type mens op dan andere landschappen. De woestijn creëert  harmonie tussen mens en natuur.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Wees geprezen – over de zorg van het gemeenschappelijk huis)

Het bewustzijn van de ernst van de culturele en ecologische crisis moet worden vertaald in nieuw gedrag. Velen weten dat de huidige vooruitgang en het ophopen van goederen of genoegens niet voldoende zijn om zin en vreugde te geven aan het menselijk hart, maar zij voelen zich niet in staat af te zien van wat de markt hen biedt. (LS 209 Vlaamse vertaling)

 

Voorbede
Bidden wij voor onszelf, dat we de natuur niet naar onze hand zetten. Laten wij een voorbeeld nemen aan woestijnbewoners die leven in grote nederigheid en zonder hoogmoed en genoeg hebben aan wat de natuur hen biedt. Laat ons bidden.

Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van 26 en 27 februari 2022

Door de Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk, Woudenberg

Aanleiding/actualiteit

Hoog tijd voor een circulaire plasticstroom. Recycling rapportage (Dagblad Trouw van 17 februari 2022) De plastic verpakking van een maaltijdsalade kan je netjes scheiden. Toch wordt die verpakking waarschijnlijk verbrand. Van al het gescheiden plastic in Nederland belandt ca. 70% in de verbrandingsoven en slechts 30% wordt gerecycled, blijkt uit onderzoek van TNO. “Neem nu een zak soep”, zegt Harold Gankema, programmamanager circulaire verpakkingen van het Brightlands Materials Centre, een samenwerking tussen TNO en de provincie Limburg. Die zak bestaat uit laagjes van verschillend materiaal, voor de houdbaarheid, voor de stevigheid, een lijmlaag en een glanzende laag. Doordat die zak bestaat uit verschillend materiaal kan die zak niet worden gerecycled. Het wordt nu tijd om te zorgen dat onze plasticstroom wél circulair wordt. Er is nu een ambitieus plan van 500 miljoen euro dat ervoor moet zorgen dat de hele stroom plastics in Nederland grondig op de schop genomen wordt.

 

Relevantie

Plastic is duurzaam en niet slecht. Het is prima materiaal. Het is licht, sterk en waterdicht en daarom geschikt voor allerlei doeleinden van verpakkingen. Maar er is ook een keerzijde. Vaak komt gescheiden plastic terecht in de verbrandingsoven. Het is tijd te veranderen.  Hoe meer plastic we kunnen recyclen hoe beter het is. Daarom is het geweldig als er zo nu en dan van die onverwachte ontdekkingen worden gedaan, waarmee weer verder gewerkt kan worden. Zo denkt men nu aan chemisch recyclen. Bij chemisch recyclen als aanvulling op de huidige mechanische recyclingtechnieken wordt plastic verhit of opgelost zodat je het terug kunt brengen tot de originele moleculen. Dat levert een nieuwe grondstof op, waarvoor je geen ‘nieuwe’ aardolie hoeft te gebruiken. Dat is de technologie van de toekomst.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Wees geprezen – over de zorg van het gemeenschappelijk huis)

“..Men is er nog niet in geslaagd een kringloop van productie in te voeren die hulpbronnen voor allen en voor de toekomstige generaties waarborgt en die vereist het gebruik van niet hernieuwbare middelen zo veel mogelijk te beperken, de consumptie te beperken, de doeltreffendheid van de exploitatie te maximaliseren, opnieuw te gebruiken en te recyclen.” (LS 22 Ned. vertaling)

Voorbede

Laten wij bidden in verbondenheid met elkaar tot God dat Hij naar ons luistert en ons inspireert de schoonheid van de aarde te beschermen. Wij vragen U, help ons onze talenten te gebruiken en te ervaren dat zuinig omgaan met spullen, door ze her te gebruiken of te recyclen een daad van liefde kan zijn die onze waardigheid tot uitdrukking brengt.  Laat ons bidden..

Voorbede voor het weekend van 19 en 20 februari 2022

Door de Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding/actualiteit:

Dagblad Trouw van 8 februari 2022. “De plasticsoep zakt naar de bodem van de oceaan”. De oceanen slibben dicht met plastic. Dat schaadt de natuur en uiteindelijk ook de mens, waarschuwt het Wereld Natuur Fonds (WNF), dat oproept tot een bindend VN-verdrag. Het WNF maakt zich grote zorgen om de biodiversiteit nu plankton, vissen, schildpadden en zeevogels steeds vaker stukjes plastic in hun lijf hebben of erin verstrikt raken en koraalriffen en mangrovebossen ermee verstopt raken. Maar uiteindelijk bereiken de minuscule plasticdeeltjes in de oceanen ook de mens. Jaarlijks komt 10 miljoen ton plastic in de oceaan terecht. “Er zwemt of vliegt bijna geen vis of zeevogel meer rond zonder deeltjes plastic in de maag”: aldus Jelle Reumer in Trouw 12 februari 2022. Er moeten nu snel maatregelen worden genomen. Begin daarmee tijdens de top van het VN-Milieuprogramma op 28 februari 2022 in Nairobi.

 

Relevantie

Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de motor van mondiale systemen die de aarde bewoonbaar maken voor mensen. Ze bedekken drie kwart van het aardoppervlak. Ons drinkwater, ons weer, klimaat, de kusten, veel van ons eten en zelfs de lucht die we inademen zijn afhankelijk van de zee.  De vervuiling van de zeeën en oceanen brengt het voortbestaan van mens en dier in groot gevaar. Plastic fragmenteert tot kleine deeltjes. Daardoor verandert al ons water in een wereldwijde soep van microplastics. Dieren en plankton zien de plastics voor voedsel aan. Zo dringt het onze voedselketen binnen.

 

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Wees geprezen – over de zorg voor het gemeenschappelijk huis)

“…Het groeiend probleem van het afval in zee en de bescherming van niet alleen de nationale grenzen, maar ook van de zeegebieden blijft een bijzondere uitdaging vormen. Uiteindelijk hebben wij behoefte aan een overeenkomst over regelingen betreffende het beheer voor het hele scala van de zogenoemde wereldwijde gemeenschappelijke goederen.” (LS 174 Ned. vertaling)

 

Voorbede

Bidden wij voor onszelf en voor allen die verantwoordelijkheid dragen voor onze wereld, dat wij niet berusten in de vergiftiging van rivieren, zeeën en oceanen en bidden wij voor allen die na ons geboren zullen worden, dat wij hen geen vervuilde planeet nalaten, maar schoonheid en vreugde. Laat ons bidden.

 

 

Gebed Laudato Sí

Schepper God, we vragen om de genade ‘de kreet van de aarde’ te horen en zo voor de schepping te zorgen. Geef ons een nieuwe geest van luisteren en wek in ons hart een verlangen om tot actie te komen.

Vader van ons allen, U heeft de hele menselijke familie gedurende vele generaties gevormd. Geef ons
een gemeenschappelijke zorg voor ieder wezen dat U gemaakt hebt, inderdaad voor al het leven op
onze planeet.

Christus, onze broeder, schenk ons het heilige verlangen om uw naam aan te roepen als we proberen
de gave van de schepping te ondersteunen. Help ons om daadkrachtig te handelen om onze bedreigde
planeet veilig te houden.

Jezus, vriend van de aarde, voedt onze inspanningen om verzoening op aarde te brengen. Wees bij ons in deze opdracht om de banden tussen U , de medemensen en alles wat bestaat weer tot leven te brengen.

Geest van vrijheid, inspireer ons om solidair te zijn met de hele schepping in onze daden, niet alleen
in onze woorden. Roep ons op om samen met anderen ons in dienst te stellen van ons
‘gemeenschappelijk huis’.

Geest van leven, zegen de hele schepping, en daarin elk schepsel. Mogen wij ons bewust worden van
uw liefde voor alles wat U gemaakt hebt, en geef ons een bereidheid om door deze liefde veranderd te
worden.

Amen

 

 

26-4

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.