Vieringen

Bloemen

Binnen de Hofkerk bestaat al sinds jaar en dag de gewoonte na elke viering een bloemetje te bezorgen bij een parochiaan die dat nodig heeft of dat verdient. Graag vragen wij uw medewerking om ons attent te maken op mensen die een bloemetje vanuit onze gemeenschap nodig hebben. Het is ook fijn als er parochianen zijn, die zulke bloemetjes bij die of gene willen bezorgen. Een gift van u voor de bloemengroeten is  zeer welkom op rekeningnummer IBAN NL95 INGB 0003 1583 76 t.n.v. Hofnieuws, Diemen, onder vermelding van Bloemenfonds. U kunt over dit alles contact met ons opnemen of een mail sturen aan Janneke de Bruin, pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam

Privacy regeling Hofkerk live stream

Er worden beeld- en geluidsopnamen van de kerkdiensten gemaakt, welke publiekelijk te zien zijn op YouTube. De camera staat gericht op de mensen die zich bij het altaar en de spreekgestoeltes bevinden. Met deelname aan onze kerkdienst geeft u toestemming aan de parochie dat er mogelijk opnames van u worden gemaakt als u zich in de hiervoor genoemde gebieden begeeft. Er worden geen herkenbare opnames gemaakt tijdens de communie-uitreiking.

Uw digitale collectebijdrage in december kunt u overmaken via onderstaande  QR-code:

Alles
Hofkerk Amsterdam
5 december 2021 om 10:30
Viering locatie: Hofkerk Amsterdam
Gezinsviering
Voorganger: Erika van Hove, Frank de Haas
Muziek: PeeBee koor Diemen
12 december 2021 om 10:30
Viering locatie: Hofkerk Amsterdam
Eucharistieviering
Voorganger: Ari van Buuren, Pastor Marianus Jehandut
Muziek: Meerklank
19 december 2021 om 10:30
Viering locatie: Hofkerk Amsterdam
Woord & Communieviering
Voorganger: Frank de Haas, Janneke de Bruin
Muziek: Liturgische Werkgroep
24 december 2021 om 19:30
Viering locatie: Hofkerk Amsterdam
Kerst-gezinsviering
Gezinsviering
Voorganger: Ari van Buuren, Marianne Kuiper
Muziek: PeeBee koor Diemen
24 december 2021 om 22:30
Viering locatie: Hofkerk Amsterdam
Kerstnacht
Eucharistieviering
Voorganger: Ari van Buuren, Pastor Marianus Jehandut
Muziek: Liturgische Werkgroep
25 december 2021 om 10:30
Viering locatie: Hofkerk Amsterdam
1e Kerstdag
Eucharistieviering
Voorganger: Frank de Haas, Pastor Marianus Jehandut
Muziek: Jubilemus Domino
26 december 2021 om 11:00
Viering locatie: Hofkerk Amsterdam
2e Kerstdag – Kindjewiegen
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Elly Molenaar, Janneke de Bruin
2 januari 2022 om 10:30
Viering locatie: Hofkerk Amsterdam
Woord & Communieviering
Voorganger: Frans Woortmeijer
Muziek: Liturgische Werkgroep

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.