Gastsprekers

Gastsprekers 2020

Tema “Hoop”

Als gevolg van de coronacrisis en de daardoor veroorzaakte tijdelijke opschorting van de zondagsvieringen, heeft de pastoraatsgroep besloten dit jaar voor de tweede maal gastsprekers uit te nodigen, en wel over het thema “Hoop”.

Er zijn drie vieringen gepland over dit thema. De opening vind plaats op 27 september: een inleidende eucharistieviering, waarin pastor Marianus zal voorgaan en Jubilemus Domino zal zingen*. De week daarna, op 4 oktober spreekt Cees Tromp in een viering waarin Frans Woortmeijer voorgaat en Meerklank zingt. Cees Tromp is voor veel parochianen een goede bekende. Hij was een vriend van Jan Zwart en is in de tijd van Jan Zwart en Piet de Reus regelmatig bij ons voorgegaan.

Tenslotte is het op 11 oktober de beurt aan Emma Pleeging, die samen met Frank de Haas de viering verzorgt, waarbij de LWM zal zingen. Emma heeft Liberal Arts and Sciences gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ze is gespecialiseerd in culturele antropologie en doet onderzoek rond het thema “hoop”.

We hopen veel parochianen rond dit mooie thema te mogen verwelkomen!

Indien bij deze vieringen koorzang nog niet is toegestaan zullen de koren uiteraard vervangen worden door cantores

**********************

Thema “Psalmen”

Het onderwerp, waaraan we in deze Vastentijd aandacht willen besteden, is psalmen. We zijn blij te kunnen aankondigen dat we er in geslaagd zijn een drietal deskundige sprekers uit te nodigen, om hun licht over dit onderwerp te laten schijnen.

Op 23 februari 2020 wordt de aftrap gegeven door Pastor Jaap van der Meij. Jaap van der Meij is werkzaam geweest als pastoraal werker in de regio Amstelland. Na zijn pensioen is hij vrijwilliger geworden in de ABG parochie. Frans Woortmeijer en Jaap van der Meij gaan samen voor in deze viering en Jubilemus Domino zingt.

 

8 maart gaat Ari van Buuren voor en zingt de LWM. Gastspreker is Kees Kok. Kees Kok (1948) deed Gymnasium-α aan het kleinseminarie Hageveld in Heemstede en studeerde daarna theologie aan de toenmalige Katholieke Theologische Hogeschool van Amsterdam. Tijdens zijn studie was hij twee jaar dirigent van het jongerenkoor van de Martelaren van Gorcum in Amsterdam en tien jaar dirigent in de Lucaskerk in Amsterdam-Osdorp. In 1980 studeerde hij af op Liturgie tussen wal en schip. Over de officieel-kerkelijke liturgievernieuwing na Vaticanum II. Direct daarna kwam hij in dienst bij Stichting Leerhuis & Liturgie, eerst als studiesecretaris en van 2002 tot 2011 als directeur. Sindsdien coördineert hij in de Nieuwe Liefde projecten op het gebied van leerhuis en liturgi(sch)e (muziek). Kees Kok is getrouwd en heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen.

Ivm corona verplaatst naar 30 augustus 2020

22 maart is het de beurt aan Gerard Swüste in een viering waarin Frank de Haas en Agnes Skot voorgaan en de LWM zingt. Gerard Swüste (1945) studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. Hij werkte voor de KRO/RKK, onder andere voor radioprogramma’s als Kruispunt Radio, Het Klooster, Echo en het Theater van het Sentiment. Sinds 1976 preekt hij regelmatig in de Amsterdamse Dominicus. Tenslotte is hij een kenner en begenadigd uitvoerder van de muziek van Bob Dylan.

In hedendaags taalgebruik, met verrassende eigentijdse formuleringen en dicht bij de grondtekst, laat Gerard Swüste de psalmen klinken in zijn boek “Altijd hetzelfde lied” als de liederen van de mens van altijd, met zijn eeuwige thema’s. De meeste psalmen mogen dan meer dan ­2500 jaar oud zijn, de mens blijkt sindsdien in wezen niet veel veranderd en de psalmen zijn daarmee nog steeds actueel. Het is altijd hetzelfde lied. In de korte, treffende toelichtingen bij elke psalm worden de diepte en de reikwijdte van deze ‘levensliederen’ nog eens onderstreept.

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.