Gastsprekers

Gastsprekers 2021

Thema “Broeder- en zusterschap”

In het najaar van 2020 verscheen de derde encycliek van Paus Franciscus onder de titel Fratelli Tutti. Kenners bestempelen deze encycliek als het spirituele testament van onze paus.

De encycliek, waarvan de naam ontleend is aan een toespraak van de Heilige Franciscus tot zijn broeders, legt de nadruk op de noodzaak dat we ons allemaal in de wereld, rijk en arm, gelovig of niet gelovig, Westers of Oosters, als broeders en zusters dienen te beschouwen. Paus Franciscus haalt uit tegen oorlogen en hij vraagt om begrip en mededogen met vluchtelingen. Willen wij alle aanbevelingen uit deze zendbrief van Franciscus navolgen, dan vraagt dat om niet minder dan een omwenteling in de levenshouding van ons allen. Maar volgens Franciscus is dat de enige hoop voor de toekomst van de wereld.

In de vastentijd hebben we als gebruikelijk weer een paar gastsprekers uitgenodigd, die aandacht zullen besteden aan het thema Broeder- en Zusterschap en aan deze belangrijke encycliek. Voorlopig zijn de vieringen nog niet voorbereid, maar data en voorgangers zijn al wel bekend.:

28 februari 2e zondag van de 40 dagentijd Woco – Themaviering Broeder-Zusterschap 1

Frans Woortmeijer en Gastspreker Gerard Moorman

De overweging van Gerard Moorman leest u hier.

7 maart 3e zondag van de 40 dagentijd Eucharistie – Themaviering Broeder-Zusterschap 2

Pastor Marianus Jehandut en Ari van Buuren

De overweging van Pastor Marianus leest u hier.

14 maart 4e zondag van de 40 dagentijd Woco – Themaviering Broeder-Zusterschap 3

Frank de Haas en Gastspreker Renée Everart

  • Gerard Moorman (1960) werkt als stafmedewerker voor de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en is mede-oprichter van het Jeannette Noëlhuis in Duivendrecht. Hij maakt deel uit van de Laudato sí werkgroep en is zeer geïnteresseerd in de verbinding duurzaamheid, milieu en geloof. In ons samenwerkingsverband Clara en Franciscus is Gerard redactielid van Saamhorig voor de Urbanus-parochie.
  • Renée Everard zullen vele parochianen van de Martelaren van Gorcum kennen. Jaren geleden volgde zij in onze parochie een stage bij haar opleiding tot pastoraal werker. In de tijd van Nico Essen ging zij regelmatig bij ons voor. Na haar studie was zij werkzaam als geestelijk verzorger in de psychiatrie. Nu is ze met pensioen, maar nog steeds betrokken bij onze gemeenschap.

Een Nederlandse vertaling van de encycliek Fratelli Tutti vindt u hier.

Aan de website laudato-si.nl, waarvan Gerard Moorman redactielid is, ontlenen we het navolgende bericht:

Webinar Fratelli Tutti, pleidooi voor universele broederschap

In zijn nieuwste encycliek Fratelli Tutti werkt Paus Franciscus typisch franciscaanse thema’s uit als barmhartigheid, respect voor andersgelovigen en inzet voor vrede en verzoening. Het vormt daarmee een prachtig tweeluik met zijn Laudato Si uit 2015, waarin de franciscaanse verbondenheid met de schepping centraal staat. Paus Franciscus daagt ons in zijn nieuwe encycliek uit om na het crisisjaar 2020 te werken aan een mondiale samenleving waarin kwetsbare groepen de kans krijgen om een waardig leven te leiden en om er gezamenlijk voor te zorgen dat er toekomst is voor de generaties die na ons komen. Hij biedt ons een hoopvol perspectief.

Om de boodschap van Fratelli Tutti beter bekend te maken, organiseert de Laudato Si-werkgroep Nederland in samenwerking met Vastenactie een webinar op vrijdag 29 januari, van 14 tot 16.15 uur. Mgr. Gerard de Korte, voorzitter van de Laudato Si-werkgroep, zal een algemene inleiding houden over de nieuwe encycliek. Broeder Theo van Adrichem ofm spreekt over het belang van interreligieuze dialoog in de 21e eeuw. Prof. dr. Fred van Iersel zal ingaan op de vernieuwing van het kerkelijk denken over oorlog en vrede in de nieuwe encycliek. Kleine Zuster Els van Jezus zal vertellen hoe de universele broederschap van de zalige Charles de Foucauld nu wordt beleefd.

Het webinar is gericht op actieve kerkleden: parochianen, leden van religieuze instituten en leden van katholieke lekenbewegingen. Aanmelden kan via info@vastenactie.nl
Deelname is gratis.

Het programma van dit webinar luidt als volgt:

13.30 u.: Deelnemers kunnen inloggen
14.00 u.: Welkom door Peter van Hoof, directeur Vastenactie en moderator
14.05 u.: Mgr. Gerard de Korte: Fratelli Tutti, een algemene inleiding
14.25 u.: Br. Theo van Adrichem ofm: Fratelli Tutti en interreligieuze dialoog
14.45 u.: Prof. dr. Fred van Iersel: Fratelli Tutti en de vernieuwing van het kerkelijk denken over
oorlog en vrede
15.05 u.: Pauze
15.10 u.: Kleine Zuster Els van Jezus: Fratelli Tutti en universele broederschap
15.30 u.: Groepsgesprekken
15.55 u.: Korte terugkoppeling vanuit elke groep
16.05 u.: Mededelingen
16.15 u.: Sluiting

******************************

Informatie en toespraken gastvoorgangers uit voorgaande jaren vindt u hier.

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.