Als parochianen in gesprek

4 augustus 2022 10:30 t/m 12:30
Locatie: Pastorie,

Het onderwerp zal  zijn: hoe ga je om met  voortdurende en soms ingrijpende veranderingen in je (het) leven?

Agendapunten