Vesperviering “Van donker naar licht” – AFGELAST

12 december 2020 16:30 t/m 18:00
Locatie: Koffiebeuk,

Stilaan is er een traditie gegroeid, dat er zowel in de Adventstijd als in de Vastentijd op een zaterdagmiddag een Vesper wordt gehouden.

 

In de Adventstijd komen we samen in het derde Adventsweekend op zaterdag 12 december 2020.

De organisatie doen we  samen met de ABG-parochie; dit om onze kracht en onze talenten te bundelen, mede met het oog op de toekomst.

De invulling van deze middag is nog niet bekend.  Natuurlijk hopen we de viering af te kunnen sluiten met een gezamenlijke maaltijd. We hanteren de RIVM richtlijnen.

 

Van harte welkom en graag tot ziens! De Vesper begint om 16:30. Meer nieuws over de activiteiten hoort u bij de Mededelingen op de zondag en/of leest u op de website en in de Nieuwsbrief-per-mail van de Hofkerk.

Namens de Pastoraatsgroep,

Janneke de Bruin

Agendapunten