Het orgel van de Hofkerk

De Hofkerk heeft sinds de restauratie in 2003 een steeds bredere rol gekregen in het Amsterdamse culturele en maatschappelijke leven. Maar wist u dat de Hofkerk niet alleen een monument is, maar ook een monument herbergt?

De Hofkerk is oorspronkelijk ontworpen zonder orgel. Op de plaats waar normaal het orgel en de ‘koorzolder’ zich bevindt heeft de Hofkerk een publiekstribune met kerkbanken. Het koor zong vanuit de apsis achter het altaar Gregoriaans en eenvoudige liederen met harmoniumbegeleiding. Op verzoek van pastoor M.M. Nolet bouwde Hubert Schreurs van orgelbouwer Adema in 1942 toch een eenvoudig orgel in de apsis. Dit orgel moest met voetbediening de benodigde lucht verkrijgen. Er waren onvoldoende financiële middelen en materialen om een groter orgel te bouwen. In 1947 is een ontwerp gemaakt voor een nieuw, groot en veelzijdig orgel. Dit was mogelijk vanwege de nalatenschap van Elisabeth de Bruin, een joodse vrouw die kort voor de Tweede Wereldoorlog was toegetreden tot de katholieke kerk. Zij is in 1944 gedood in Auschwitz. Een gedenkplaat op het orgel herinnert hieraan.

Vanwege de beperkte financiële middelen is het orgel pas in 1957 opgeleverd en dan nog niet helemaal afgebouwd zoals het bedacht was. Er ontbraken een aantal registers, een zwelkast en het front waarin de grote pedaalpijpen zich bevinden.

Rond 2004 ontstonden er problemen met het orgel. Een uitgebreide restauratie bleek noodzakelijk.

Op 18 november 2010 is het orgel door de firma Adema uit elkaar gehaald en naar de orgelbouwer verhuisd voor een grote restauratie en het afbouwen volgens het oorspronkelijke plan van Hubert Schreurs.

Vlak voor Pinksteren 2011 kwamen de eerste pijpen en windladen terug naar de Linnaeushof. Op 13 augustus 2011 gaf Henk Verhoef in het kader van de Stichting Orgeltochten Noord-Holland het eerste orgelconcert voor nieuwsgierige orgelliefhebbers. Op 2 oktober 2011 werd het orgel feestelijk in gebruik genomen met een concert waarbij de brede gebruiksmogelijkheden van het orgel gedemonstreerd werden. Richard Egarr speelde met een barokensemble orgelconcerten van Handel en het Amsterdams Gemengd Koor begeleid door organist Erik Jan Eradus bracht ‘ Laudes Organi’ (lofzang van het orgel) van Kodaly. Bariton Jacco Calis zong begeleid door organist Godfried Jansen een Kaddisj (joods gebed) voor Elisabeth de Bruin.

De technische beschrijving (dispositie) luidt als volgt:

 

Manual I (Groot Orgel C-a3): Bourdon 16’; Praestant 8’; Holpijp 8’; Octaaf 4’; Dwarsfluit 4’; Doublet 2’; Mixtuur II-III; Sexquialter I-II; *Kromhoorn 8’.Manuaal II (Reciet (expressief) C-a3): Viola di Gamba 8’ Vox Coelestis 8’, Baerpijp 8’; Praestant 4’; Roerfluit 4’; Flagéolet 2’; Ripiëno II; Trompet 8’ (sinds 13-12-1991); *Basson Hobo 8’.Pedaal (C-f1): Majorbas 32’; Subbas 16’; *Principaal 8’; Gedekt 8’; *Praestant 4’; *Ruischpijp II; *Fagot 16’.Koppelingen: Pedaalkoppel G.O.; Pedaalkoppel Rec.; Pedaalkoppel Rec. 4’; Koppel G.O. + Rec.; Koppel G.O. + Rec. 16’; Koppel G.O. + Rec. 4’; Koppel Rec. + Rec. 16’; Koppel Rec + Rec. 4’.

De registers met een sterretje (*) zijn in 2011 ingebouwd.

Op 2 oktober 2011 verscheen een prachtig boekje over de orgels van de parochie van de H.H. Martelaren van Gorcum, van de hand van dr. Ton van Eck, de orgeldeskundige van ons bisdom. Ton van Eck heeft de uitbreiding van ons Adema-Schreuers orgel begeleid. Hij heeft ontdekt dat het eerste orgel van de Hofkerk geplaatst is rond 1942 door Hubert Schreurs. Het orgel stond pal achter het priesterkoor.

Dit orgel uit 1942 is het orgel dat in vele etappes is voltooid tot het huidige orgel. Ton van Eck beschrijft alle uitbreidingen. Het boekje is verluchtigd met vele tekenen en foto’s. Ook geeft hij een beschrijving van het orgel (dispositie).

Tijdens de officiële ingebruikneming van het voltooide orgel is het boekje te koop aangeboden. Er zijn waarschijnlijk nog liefhebbers van de Hofkerk die graag een exemplaar willen aanschaffen. De prijs bedraagt 5 Euro en als het boekje verzonden moet worden komen daar 2 Euro bij aan portokosten. Binnen de parochie bezorgen wij het bij u thuis.

U kunt het boekje hieronder direct online bestellen, als u wilt kunt u ook bestellen via ons secretariaat: secretariaat@hofkerk.amsterdam.

Het geld kunt u overmaken op rekening 33.44.42.818 ten name van Stichting Restauratie Kanjermonument Hofkerk te Amsterdam. Het overgemaakte geld komt in het org

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.