Overweging Ari van Buuren – Goede Vrijdag

KRUISMEDITATIE

 

Lieve mensen-van-God,

opeens besefte ik vandaag dat het de tiende keer is, dat ik hier op Goede Vrijdag een Kruismeditatie mag verzorgen.

 

In 2012 mediteerde ik over de Zeven Kruiswoorden van Jezus.

 

In 2013 trad Paus Franciscus aan op 13 maart. De Eerste Lezing vandaag was een Gebed van Paus Franciscus. Hij roept ons op om alle kruisen van de wereld in verbinding met het Kruis van Christus te zien. Dan krijg je hoop op opstanding, en overwinning van alle kwaad en alle dood!

 

In 2014 werd Pater Frans van der Lugt in Homs vermoord op 7 april.

Syrië was door de burgeroorlog verscheurd. Hij, de pater, verbond moslims en christenen. Hij bemiddelde tussen de vechtende partijen. Hij geloofde in: “Overwin het kwade door het goede!” De moslims, die hij ontmoette, spreken tot op vandaag zeer goed over hem.

 

In 2015 was het thema: ‘Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur’, dat zojuist ook is gezongen. Duister en licht bestaan naast elkaar in onze wereld…

 

In 2016 waren er aanslagen in Brussel: op vliegveld Zaventem en metro-station Maalbeek op 22 maart. Pas onlangs begonnen de rechtszaken hiervoor…

Bij deze aanslagen kwam ook de moslima Loubna om. Haar man Mohammed El Bachiri schreef twee verzoenende boeken: geen boeken van haat en woede en terreur! Hij schreef een boek met de titel: ‘Een jihad van liefde’ (2017).

Hij bedoelde de jihad als een pelgrimage van liefde! Veel mensen denken, dat jihad alleen maar oorlog betekent – een heilige oorlog, zoals de kruistochten ook een heilige oorlog waren.

Maar de echte Jihad en de echte Kruistocht zijn die van liefde!

 

Thema in 2017 was: ‘Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar’, want samen vormen wij het mystieke Lichaam van Christus op aarde. En dat zingen wij straks weer bij de Voorbeden.

 

Bemerkt u intussen de rode lijnen? De lijnen van bloed en verdriet, die in de afgelopen jaren de meeste Goede Vrijdagen markeerden?

 

Want op 24 maart 2018 offerde de Franse politie-agent Arnaud Beltrame zijn leven voor een door ISIS gegijzelde vrouw.

En op diezelfde dag sprak de toen 9-jarige kleindochter van Martin Luther King, Yolanda Renee zich uit in een pracht speech uit tegen het wapengeweld in haar land, de USA. Zo moeten wij de droom van Christus doorgeven aan elkaar!

 

Op 15 april 2019 stond de Notre Dame in Parijs in vuur en vlam.

Het schokte iedereen, want deze brand raakte de Europese cultuur in het hart.

Toen zeiden we tegen elkaar: “In de handen van Maria, Jezus en God leggen wij onze geest om de liefde en luister van Christus voor te zetten. We moeten de Notre Dame ook in onszelf telkens herbouwen…”

 

En toen kwam 2020. Er gebeurde iets historisch in de (kerk)geschiedenis.

Voor het eerst mochten,  konden wij de Goede Vrijdag niet vieren in de kerk – wegens de corona-crisis.

 

In 2021 vierden we weer ‘gewoon’ de Goede Week en Pasen. Toen zei ik, en ik zeg het vandaag weer: Moeder Maria heeft elke avond dat joodse avondgebed met haar zoontje Jezus gebeden: “In Uw handen beveel ik mijn geest”!!

 

Vorig jaar: 2022 werd de Kruismeditatie gehouden door ds Margrietha Reinders. Vanwege de op 24 februari uitgebroken oorlog van Rusland tegen

Oekraïne vertelde zij over een Oekraïense vrouw, die ervoor gekozen had om niet te vluchten. Zij bleef om mantelzorger voor anderen te zijn – zoals ook Jezus aan het kruis zijn moeder Maria en zijn geliefde leerling Johannes aan elkaar toevertrouwde als een nieuwe zoon en een nieuwe moeder.

 

Zo wil ik nu de lijnen van Goede Vrijdag de jaren door trekken.

En zo mogen wij blijven bidden: “In Uw handen bevelen wij onze geest en elkaars geest”.

Zo gaf Jezus zijn Geest van Liefde voorbij Goede Vrijdag met Pasen en Pinksteren voorgoed aan ons door. Het is aan ons om die Geest met een open hart te ontvangen en door te geven.

 

In de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.