Overweging Ari van Buuren – Goede Vrijdag

Een kind zei het al: “Waarom noemt u het vandaag ‘Goede Vrijdag’?

Het is toch heel erg, wat er met Jezus is gebeurd? Wat heeft hij geleden aan het kruis?! Dat is toch helemaal niet goed??!”….

 

In het Duits heet de Goede Vrijdag: Karfreitag.

Dit oud-Duitse woord ‘kara’ duidt aan, dat deze Vrijdag meer een dag-van-klagen-en-verdriet is. Daarom is in sommige plaatsen in Duitsland op Kartfreitag dansen in discotheken nog steeds wel verboden….

 

Vandaag: op deze Goede Vrijdag 2024 van Klagen en Verdriet wil ik u iets vertellen over de ontmoeting eergisteren, woensdag 27 maart, van twee vaders met Paus Franciscus tijdens zijn audiëntie (bron: ND en Vatican News).

De ene man is de Israeli Rami Elhalan, die zijn 13-jarige dochter Smadar verloor bij een Palestijnse zelfmoordaanslag.

De andere man is de Palestijn Bassim Aramin, wiens 10-jarige dochter Abir omkwam door een Israëlische kogel.

Deze mannen zijn bevriend geraakt en lid van de Israëlisch-Palestijnse ‘Parents Circle’, waarin tot op vandaag (!) meer dan 600 families samen werken voor vrede en gerechtigheid.

 

“Je zoon of dochter, zegt Bassim Aramin, is je hart. Je voelt altijd je hart, dus ook je pijn. Dat is onze motivatie om met onze samenwerking door te gaan: onze pijn. Wij geloven, dat Smadar en Abir achter ons staan, ons naar voren duwen om niet te zwijgen.”

“Dat is dus een andere manier om onze pijn te hanteren, zegt Rami Elhalan. Pijn geeft je energie, kern-energie. Je kan dat gebruiken voor duisternis en destructie en pijn en dood van mensen – je kan het òòk gebruiken om licht en warmte en hoop te brengen. De meisjes staan achter ons, duwen ons naar voren.”

 

In de audiëntiezaal zei Paus Franciscus nog: “Zij geven geen aandacht aan de vijandschap van de oorlog, maar zij leven de vriendschap van twee mannen, die van elkaar houden en die dezelfde kruisweg zijn gegaan.”

 

Als wij een kruisweg hebben te gaan dan is er een Metgezel voor en van ons allen: Jezus Christus! Ook hij kent de Godverlatenheid.

Ergens las ik: “De tragedie is niet het zwijgen van God, maar dat wij aan zijn woorden zo slecht stem weten te geven.” (Harold Schorren, citypastor Rotterdam)

 

Daarom gaan wij straks vooral bidden voor wie lijden of verdrukt worden.

Wij gaan bidden voor wie maar niet boven verdriet en lijden als van  Goede Vrijdag uit komen.

 

En: laten wij ons toch méér inzetten: voor stem geven aan de liefde van Christus!

Hij kent de Kruisweg als geen ander.

Hij is onze metgezel en bondgenoot op alle kruiswegen in de wereld.

Zo vieren wij op deze Goede Vrijdag het Paasoffer van zijn liefde.

 

Hoe kan er in de wereld vrede zijn,
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders?
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij u in goede handen.
U droeg het Kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

melodie: Zo vriendelijk en veilig
tekst: Ria Borkent (Aswoensdag 2022)

In de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.