Overweging Ds Margrietha Reinders – Wereldgebedsdag

Blijf in mijn Liefde- preek voor de vastentijd

 

Uit mijn dagboek:

Kort voor de avondklok inging op dinsdag 26 januari  2022 ontstond er een angstige sfeer in de stad,omdat er via allerlei social media kanalen opgeroepen werd tot protesten en wraakacties gericht tegen de overheid en de Coronamaatregelen. De schrik over de avonden daarvoor, met voor Nederland ongekende ordeverstoringen en geweld, zat er nog goed in. Ook in Amsterdam Zuid Oost, waar veel onrust verwacht werd

Toen dook op facebook het gezicht op van dominee Moses Allagbe, een Afrikaanse pinkstervoorganger van een grote zwarte kerk. Met een baseball petje op sprak hij de mensen toe, met name de jongeren in zijn gemeente, om niet toe te geven aan de oproep tot rellen en plundering. “Blijf thuis en Moge God ons beschermen tegen de gevolgen van de crisis. En als jullie tegen moeilijkheden en uitdagingen aanlopen, mag je mij bellen”- zo beeindigde hij zijn oproep. Die avond bleef het rustig in de Bijlmer .

Deze dominee zag er uit, zoals veel mensen, duidelijk een van hen, zonder veel uiterlijk vertoon, maar wel heeft hij groot moreel gezag. Mensen geloven in hem omdat hij gedreven is door Gods Geest en doet wat Hij zegt. En Hij durft risico’s te nemen in het belang van de gemeenschap, voor de mensen op te komen en voor ze in te staan.

In hem zag ik een spiegel van Jezus, die vandaag het woord tot ons richt met een strenge, maar tegelijkertijd heel liefdevolle toespraak. “Blijf in mijn liefde” klinkt het “Heb elkaar lief”. In Johannes 14 en 15 komen we jezus tegen aan tafel met zijn vrienden, op de laatste dag van zijn leven . Hij weet dan al, dat een van hen hem zal verraden en dat hij dat niet zal overleven. Ook weet hij dat zijn argeloze vrienden en volgelingen nog veel te wachten zal staan, ja, zelfs dat de wereld ze zal haten .”Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen”zegt hij.

Maar het allereerste wat hij hen toeroept, met grote nadruk en klem is: “Heb elkaar lief”, alsof het het enige is waar hun leven van af hangt, alsof hij het ze toeggooit als een reddingsboei. “Dit is mijn gebod” zegt hij zelfs: “Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad”Het klinkt bijna met een wanhopige nadruk, Jezus wil het in hun hart kerven.

Op dezelfde manier waarop dominee Allgbe zegt: “Zeg nee tegen geweld !”Je voelt dat hij daaraan zou toe willen voegen: “Anders ga je eraan kapot”

Zoiets hoor ik ook in de afscheidstoespraak van Jezus. “Blijf in mijn liefde, blijf met mij verbonden zoals de ranken aan een wijnstok. Als je dat niet doet, val je af en verdor je. Zonder Mij kun je niets , het is erop of eronder“

Het was het laatste wat Hij ze nog mee kon geven. Letterlijk een liefdesbrief.

 

Een liefdesbrief aan ons, vandaag , hier en nu, die in een soort apocalyptische tijd lijken te leven soms. Een tijd waarin alles van waarde lijkt te worden ondermijnd.: vertrouwen in de toekomst, respect en inlevingsvermogen, hoop en veerkracht. Jezus werpt ons zijn reddingsboei toe. We mogen die grijpen vanmorgen, ons ermee omgorden. Blijf in Mijn liefde Afgelopen maand was de herdenking van de Holocaust. Wat wij nu meemaken staat niet in verhouding tot wat er toen gebeurde. Geen rellen, maar een genocide. Geen avondklok in een verwarmd huis, maar een avondklok achter verduisteringsgordijnen. Auschwitz, Sobibor, Sachsenhausen. Miljoenen dode soldaten. Onvoortstelbaar kwaad. Tot op de dag van vandaag dragen mensen littekens mee van die oorlog, over de hele wereld. Tot in de  derde en vierde generatie. Nooit meer Auchwitz! Klonk het na de oorlog. Nooit meer oorlog is nu! Klinkt het momenteel in de media. Kunnen wij dat waarmaken? “”Heb elkaar lief” roept Jezus ons toe op de dag van zijn dood. Het is het enige tegengif tegen haat, ophitserij en kwaadaardig  nepnieuws. De aansporing tot liefde betekent niet , dat wij op een roze wolk gaan zitten, maar dat wij juist niet wegkijken van de gebrokenheid en het onrecht in  onze wereld. Niet wegkijken van psychische en sociale nood. Niet wegkijken van oorlogsgeweld en orloogsvluchtelingen. Niet wegkijken  van de Palestijnse christenvrouwen die klem zitten tussen verleden en toekomst.

Dominee Moses Allagbe zei  tegen de potentiële relschoppers: “Bel me als je in de problemen zit”. Dat is liefde. Omdat hij oog heeft voor de moeilijke situatie waarin de jongeren zitten . Hij geeft om ze  en komt voor ze op.  Hij kijkt niet weg , maar ziet ze.

 

Jezus doet nog meer. Hij kijkt niet weg van ons, maar geeft zelfs zijn leven voor zijn vrienden, gaat door het vuur voor ons. Geeft ons het beste wat Hij heeft: De opdracht om in Zijn liefde te blijven en op die manier dicht bij Hem te blijven, zo dicht als het kan. Ook Hij zegt tegen ons: “Je mag me altijd bellen” , ik sta voor je klaar, maar dan met andere woorden; : “Ik laat jullie vrede na, Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust, en verlies de moed niet!”

Verlies de moed  niet, lieve mensen ! Blijf in Zijn  liefde. Heb elkaar lief. Deze opdracht klinkt ook door in de afscheidswoorden van Alexander Navalny , die vandaag werd begraven. Zijn gebroken lichaam werd in de aarde gelegd, maar zijn getuigenis blijft klinken:

“Als ze mij vermoorden betekent dat alleen maar hoe ongelooflijk sterk wij zijn . Dus geloof daarin! Doe iets. We beseffen niet hoeveel macht we eigenlijk hebben .

Jullie mogen het niet opgeven! “

Woorden van Jezus. Geef niet op! Heb elkaar lief. Amen .

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.