Overweging Frank de Haas

Genesis 9, 8-15; Marcus 1, 12-15

Beste medeparochianen,

1

Wanneer gaat het in de liturgie op de zondagochtend niet over de liefde? Ook vandaag gaat het daar weer over, op deze eerste zondag van de 40 dagentijd. In het communielied zullen de cantores straks zingen: ‘Liefdevol, U maakt mij liefdevol’. En: ‘Uw liefde, God, voor ieder mens, voel ik, is ook in mij’. In de eerste lezing hoorden we zojuist over het verbond dat God met Noach sloot. En we zagen wat een rijke inhoud dit verbond heeft. En wat een belofte wordt er gedaan: nooit meer zal er een verwoestende vloed zijn. God plaatst een regenboog hoog aan de hemel. En als die boog er staat, zal God denken aan het verbond.

2

Het evangelie is een van de woestijnverhalen in de bijbel. Elia verbleef in de woestijn.  Mozes was er. Het volk van Israël trok er doorheen. Jezus heeft zich teruggetrokken in die woestijn. Daar stelt de duivel hem op de proef, die probeert hem te verleiden. En dan lezen we dat Jezus naar Galilea trekt. Met als belangrijke toevoeging dat dat gebeurt nadat Johannes gevangen was genomen. Jezus gaat op weg met, zoals dat genoemd wordt, De Blijde Boodschap van God. De mensen wordt voorgehouden: bekeert u en gelooft in die Blijde Boodschap.

3

Aan de lezing over het verbond met Noach ging het bekende en indringende verhaal over de zondvloed vooraf. Die zondvloed was een straf van God voor het gedrag van de mensen. Eigenlijk wel een angstaanjagend verhaal. Maar… na alle ellende is er toch weer perspectief. Als de boot door Noach geopend wordt, en de aarde is drooggevallen,  is er de duif met het takje. Dus: er is leven. Er is toekomst. In het Oude Testament lezen we over meerdere verbonden die God heeft gesloten. Hij deed dat ook met Abraham en later met Mozes. Het verbond met Noach kwam van Gods kant, het was een eenzijdige actie. Heel interessant is dat die regenboog niet de mensen maar Gód aan het verbond moet herinneren. Die zondvloed doet ons inzien dat de aarde kwetsbaar is. Maar God zegt daarna nadrukkelijk  ‘ja’ tegen de wereld.

4

Ik zei net dat Jezus op weg ging naar Galilea. En dat hij dat pas deed na de gevangenneming van Johannes. Naar die trieste gebeurtenis wordt verwezen om het lijden dat Jezus wacht aan te kondigen. Ook voor hem komen er zware tijden, zoals we weten.

5

Vroeger werden mensen mensen vaak gedoopt in de Paasnacht. Zij werden gedoopt in water, maar eigenlijk werden zij ook gedoopt in het  leven van Jezus en in nieuw leven. Met Pasen zal er dan ook een belangrijke vraag aan ons worden gesteld: welke relatie hebben wij tot de Heer? Hoe staat het met ons geloof? In de Vastentijd  konden mensen daarover nadenken. De 40 dagentijd was en is bij uitstek een tijd van bezinning. Van herijking. Hoe rijk is ons geloof? Mooie regels in het geloofslied dat zo gezongen wordt: ‘Ik geloof dat in de diepste duisternis de zon wel schijnt. Ik geloof dat voor een mens die ’t leven haat, er iemand is die dat verstaat’. Hoe richten wij ons leven in? Wat maken wij ervan? Het beeld van de Satan in de evangelielezing verwijst ook naar een innerlijke stem in ons die ons vraagt: doe ik wel het goede? En hoe zit het met mijn geweten? Een goed geweten beschermt ons tegen die Satan, tegen die verlokkingen.

6

De kern van die Blijde Boodschap van Jezus is Zijn keuze voor de onvoorwaardelijke liefde. In alle kwetsbaarheid van het leven. Jezus bracht verlossing, voor ieder van ons, voor heel de mensheid.

7

In het mooie voorbereidingsgesprek voor deze viering filosofeerden we over wat ons in de lezingen het meeste raakte. Dat was bijvoorbeeld die mogelijkheid die de vasten ons biedt om ons te bezinnen op ons leven. Om stil te staan. Tot inkeer te komen. En hoe kunnen wij aan de verleidingen weerstaan? Als we afdwalen van het gekozen goede pad en van de waarden waar we voor zeggen te staan. Of als ons engagement met de wereld zwakker wordt.

8

We spraken ook over de Blijde Boodschap. Wat houdt die eigenlijk  in? Is die Blijde Boodschap alleen een link naar het beeld van een kind in een kribbe, uit het kerstverhaal? Nee, we zagen er veel meer in. Die Boodschap zegt ons dat God, vanuit die onvoorwaardelijke liefde, trouw aan ons blijft, ons nooit laat vallen. Die boodschap drukt uit dat je er mag zijn en dat je, ook als je eens een fout maakt, altijd op God mag blijven vertrouwen. In feite is dat ook de kern van de verbonden die God met de mensen gesloten heeft. En die boodschap is ook een soort van programma om van je leven een goed leven te maken. Er zijn rechten en plichten voor ons mensen. Die Blijde Boodschap is een er vol inspiratie, vanuit de belofte die God ons doet.

9

De bezinning in de Vastentijd geeft ons ook weer kansen voor een nieuwe start. Langzaam maar zeker uit de Coronacrisis komen, naar een meer ontspannen leven. Uit de kou van vorige week  naar de ontluikende lente.  Er komen verkiezingen aan. Het gaat over de kwaliteit van ons leven.

10

God, Hij is er – onvoorwaardelijk – voor ons. In alle fasen van ons leven. Als je jong bent en als je 70 wordt…  En als je nog veel ouder bent. Ik had het net over kwaliteit van leven. Daar moeten we aan blijven werken, met Gods hulp. Het is een gemeenschappelijke zorg van alle generaties. Ik word vaak geraakt door het onwankelbare geloof van veel ouderen. De zekerheid dat God ons nooit laat vallen, in alle fasen en gebeurtenissen van ons leven.

11

Vasten, die tijd van inkeer, is ‘ja’ zeggen tegen zijn boodschap. Dus tegen Hem, en tegen elkaar. Is een pas op de plaats maken. Luisteren, naar jezelf, dichter bij jezelf komen. Luisteren naar de ander dichtbij ons. Laat los wat je als ballast ervaart, houd vast wat je ademruimte biedt. Luisteren naar wat oprecht en integer is. Ook: onderzoek alles en behoud het goede. En verbind gedachten en daden. Deze regels klinken straks in het Slotlied: ‘Mensen zullen opstaan tegen onrechtvaardigheid, volgens het Verhaal dat naar een nieuwe toekomst leidt, mensen zullen opstaan, zullen opstaan wereldwijd’.

12

Kwaliteit van leven is ook: openstaan voor schoonheid. In de ander. In de kostbare momenten van het leven, dat we telkens mogen overdenken en waarin we van tijd tot tijd een nieuwe start kunnen maken. Als waarachtige en liefdevolle mensen, verbonden met Hem en met elkaar.

Amen                                   (Frank de Haas)

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.