Overweging Pastor Yan

Beste mensen,

We leven in een vrij land en vrijheid van meningsuiting waar iedereen het recht heeft om iets te zeggen wat hij of zij graag wil zeggen. In feite gebeurd het ook vaak dat door slechts een uitspraak van iemand dit andere mensen of de hele wereld kan beïnvloeden. B.v. in de geschiedenis binnen de katholiek kerk kwam deze uitspraak voor: “extra ecclesiam nulla salus” wat betekent: “buiten de kerk geen heil”.  Dat wil zeggen dat mensen die niet geloven in Jezus worden heidenen genoemd.

Mensen hebben de neiging om liever over een ander te oordelen dan zichzelf te beoordelen. Misschien is dit een natuurlijke houding van de mens maar als je om je heen kijkt , gebeurt het vaak dat we de fouten van anderen makkelijker op merken dan onze eigen fouten. Ik heb zelf een ervaring, toen ik nog in Den Haag was, tijdens de Paasviering, heb ik zo met enthousiasme gepreekt over Pasen, Halleluja , prijs de Heer, Christus is verrezen etc. Na de mis kwam een bejaarde mevrouw naar mij toe en zei tegen mij, Pater ik heb uw preek niet kunnen verstaan. Ja…zei ik haar mevrouw dat kwam misschien door mijn accent.. Of ik heb wel een zachte stem. Sorry, maar ik heb mijn best gedaan. Zulke opmerking vond ik altijd wel een opbouwende kritiek. Maar ik merkte dat tijdens het gesprek bij koffietijd zij mij ook niet goed kon  verstaan. Toen ontdekt ik pas. Oh.. wacht even mevrouw heeft u uw gehoor apparaat bij u? Nee.. ik ben helemaal vergeten om deze aan te zetten. Het kan gebeuren zei ik haar. Zo is het altijd goed om elkaar te helpen… begin bij jezelf.

Oordelen en vooroordelen zijn twee menselijke houdingen die onrustige situaties kunnen veroorzaken.

Lieve mensen,

Ik heb vaak mensen horen zeggen: als je de wereld wil verbeteren, begin dan bij jezelf. Als je fouten van de ander wil herstellen, begin bij je eigen fouten deze te herkennen en te herstellen.

Op het nieuws las ik veel reacties van mensen en leiders van de wereld die Rusland veroordelen voor de oorlog in Oekraïne en sancties willen instellen.

Rusland beschuldigt ook het westen.

 

Het is duidelijk wat Jezus ons vandaag zegt; je kunt niet de splinter uit het oog van de ander trekken zolang je een balk hebt zitten in je eigen oog.

Ieder mens heeft een balk in het oog. Meestal zijn we er ons niet van bewust.  Van anderen zien we hun balk wel: dat blijkt uit hun gedragingen. En anderen zien die van ons. Zo ontstaan er misverstanden in onze communicatie met elkaar. Balk in het oog is gelijk als oordelen en vooroordelen. Hoe kunnen we de balk in onze ogen eruit trekken?

De lezingen van vandaag helpen ons om de balk in ons oog te kunnen zien met de ogen van het hart. De eerste lezing benadrukt: als een mens spreekt komt de drek van zijn gedachten naar boven, uit zijn uitspraak kan hij of zij getoetst worden wat zijn of haar bedoelingen die komen uit het binnenste.

Jezus vertelt ons ook een ander parabel: een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en een slechte boom brengt geen goede vruchten voort.

Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten, hij noemt de zeven goede vruchten die je aan een goede boom kunt herkennen;

  1. De vrucht van Vreugde, breng ik al de vreugde voort?
  2. De vrucht van Vrede, geen ruzie zoeken, deugt niet, mens zijn die vrede brengt. Hoor ik er bij?
  3. De vrucht van Geduld. Niet haastig. Ben ik soms geduldig?
  4. De vrucht van Open staan voor ander. Is iedereen welkom bij mij?
  5. De vrucht van Betrouwbaar; ben ik betrouwbaar?
  6. De vrucht van Tevredenheid; ben ik tevreden met mijn leven?
  7. De vrucht van Zachtmoedigheid. Ben ik soms zachtmoedig?

Deze goede vruchten kunnen ons helpen om naar onszelf te kijken.

Als we een goede boom willen zijn die ook de goede vruchten willen voortbrengen in onze wereld, voor onze kerkgemeenschap laten we deze zeven vruchten dragen en aannemen als de uitweg om het kwade van onze kant weg te nemen. Want Jezus zegt ons vandaag duidelijk in het evangelie: een mens, een boom herken je pas aan zijn vruchten, niet aan zijn kleur, niet of hij of zij hoog of laag staat, of hij of zij mooi of lelijk is, groot of klein.. nee, een mens herken je aan zijn vruchten.

Ik hoop en bid dat het licht van het geloof ons kan helpen om anders te gaan denken zoals God naar ons kijkt. Oordeel niet want je zult geoordeeld worden. Oordeel niet want wij leven allemaal van de barmhartigheid van God die ons aanneemt met de balk in ons eigen oog. Als God altijd het goede in ons wil zien, dan moeten wij ook proberen het goede bij de anderen te zien. Opbouwende kritiek, een positieve beoordeling zijn altijd goed voor de verbetering van iets wat mis is gegaan. Daarom is het ook belangrijk voor onze kerkgemeenschap om elkaar te helpen, begin bij onszelf, onze eigen ik.    Samen met Nederlandse bisschoppen sluiten we ons aan “ bij oproep van paus Franciscus om een dag te vasten en bidden voor vrede in Oekraïne. Laten we bidden tot Onze Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede, dat de Heer degene die politieke verantwoordelijkheid dragen moge verlichten om hun geweten serius te onderzoeken voor God, die de God is van vrede en niet van oorlog, die de Vader is van allen, die wil dat wij broeders zijn en geen vijanden”.   We hopen dat ons gebed en vasten een zegen zijn voor onze wereld. Amen

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.