Janneke de Bruin

Met zorg en toewijding ben ik vanaf de start in 2013 lid van de Pastoraatsgroep. Ik probeer een zichtbaar aanspreekpunt te zijn voor onze geloofsgemeenschap en deze mede vorm te geven. Mijn kwaliteiten zet ik in op het gebied van o.a. liturgie, organiseren van Vespervieringen in de Advent en 40 dagen tijd.  Verrijkend vind ik de verbinding en de saamhorigheid door parochianen te bezoeken en hen de communie te brengen. Ik vind het een voorrecht om lid te zijn van de Pastoraatsgroep. Met ingang van 15 november 2022 ben ik benoemd tot secretaris van de pastoraatsgroep.

secretaris pastoraatsgroep, voorganger