c3e9ef53-18d5-46b4-aad3-2db7d7ce4a33

Allerzielen – Herinnering Verlicht

Allerzielen (2 november) valt dit jaar op een maandag. ‘s Avonds is er een gebedsviering, tijdens welke de overledenen van het achter ons liggende jaar worden herdacht. Iedere overledene wordt bij name genoemd en bij het noemen van zijn of haar naam wordt een kaars opgestoken.
Gebruik is, dat de nabestaanden een brief ontvangen met daarin een uitnodiging om deze viering bij te wonen. In verband met de coronamaatregelen kan dat dit jaar niet. In plaats daarvan staat nu in de brief aan de nabestaanden dat de viering live te volgen is via de livestream op onze website.
De viering op Allerzielen begint om 19.30 uur. Voorgangers zijn Pastor Marianus en Ari van Buuren. Cantores uit de LWM verzorgen de zang.

Bij velen van u de Lichtjesavond op de Nieuwe Ooster Begraafplaats bekend die op Allerzielen wordt gehouden. Ook dit kan in verband met Corona geen doorgang vinden. In plaats daarvan organiseert men nu “Herinnering Verlicht”. Voor meer informatie, klik hier.

Hun programma kunt u live meeluisteren op 2 november van 18-21 uur via de website www.herinneringverlicht.nl.

 

Hof der verbeelding

Hof der Verbeelding gaat weer van start

Op 8 oktober gaat de Hof der Verbeelding weer voorzichtig – coronaproof – weer van start. U leest er hier alles over.

camera

Gebruiksaanwijzing Livestream Hofkerk

Sinds een paar weken is het mogelijk om via uw computer, laptop of tablet de vieringen in de Hofkerk live te volgen via de livestream of op een later tijdstip via een You Tube filmpje.

Dat is handig voor mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om de viering in de kerk persoonlijk mee te maken, maar ook voor andere belangstellenden. Ook kan het fijn zijn om later, als de overweging u bijvoorbeeld aangesproken heeft, die thuis nog eens rustig terug te kijken en te luisteren.

Maar hoe gaat dat in zijn werk? In dit artikel probeer ik het u zo makkelijk mogelijk uit te leggen.

Op onze website  ziet u bovenaan de pagina “Vieringen” staan. Als u hierop gaat staan met uw muis, ontrolt zich een schemaatje waar op plaats vier staat: Livestream Hofkerk. Hier klikt u op met uw muis en u komt terecht in een volgende pagina. Midden op deze pagina staat onderstreept: Livestream Hofkerk. Als u daar met uw muis op klikt komt u op een pagina van You Tube, en wel op de pagina die toebehoort aan de Martelaren. Op deze pagina ziet u een aantal afbeeldingen van de Hofkerk. Op de meest linkse afbeelding (als u tenminste deze handelingen op zondag rond half elf hebt uitgevoerd) klikt u, en ziet u live de viering in de Hofkerk beginnen. Wilt u de film groter zien, dan moet u klikken op het meest rechtse vierkantje onder in het beeld.

Doet u hetzelfde na afloop van de viering, dan is de livestream veranderd in een YouTube filmpje en kunt u de viering terugkijken.

Het lijkt ingewikkelder dan het is. Mocht u nog vragen hebben of er niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot Henny Steggerda, die de livestream voor onze gemeenschap heeft aangelegd, samen met koster Bert Hilhorst.

Frans Woortmeijer

Parochianen in gesprek

“Parochianen in gesprek” komen voorlopig nog niet bij elkaar

Frank de Haas heeft begin september de vaste leden van de gespreksgroep “Parochianen in gesprek” gemaild met de vraag of zij het al zagen zitten de bijeenkomsten in oktober te hervatten. Naar aanleiding van de antwoorden heeft Frank het volgende bericht verzonden:

Beste mensen,

Op een enkeling na heeft iedereen gereageerd op mijn vraag of we weer eens bij elkaar komen met onze gespreksgroep. Er zijn een paar positieve reacties. Maar de meeste leden van de groep vinden het nu nog te vroeg om elkaar weer rond een gespreksthema te ontmoeten.

Voorlopig komen we dus niet bijeen. 

Hopelijk zal het over niet al te lange tijd wel mogelijk (veilig genoeg) zijn de gespreksgroep weer op te starten.

Laten we wel contact met elkaar houden! Dat kan onder meer via de e-mail.

Ik wens jullie graag alle goeds. En tot ziens en sprekens.

Hartelijks,

Frank

camera

Vieringen Hofkerk live te volgen op internet – update

We hebben er al een paar maal melding van gemaakt dat de Hofkerk bezig is de vieringen live uit te zenden en het ook mogelijk te maken om achteraf een viering via een YouTube kanaal te bekijken. Dank zij de coronatijd, waardoor meer kerken op hetzelfde idee waren gekomen, liet de komst van de camera verschillende weken op zich wachten. Maar inmiddels is de camera er en geïnstalleerd op het balkon van de kerk. Er is echter nog een klein probleem: het geluid. Kijken naar een kerkdienst is mooi, maar je wilt ook graag iets horen. Om dat te bereiken moet er een kabel worden aangelegd van het balkon van de kerk naar de kosterskast achter het altaar, waar zich ook de geluidsinstallatie van de kerk bevindt. En de enige persoon die weet waar deze kabel moet worden ingeplugd is… koster Bert Hilhorst. En… Bert Hilhorst is met vakantie.

Dus zit er niets anders op dan nog geduld te hebben to Bert weer terug is van zijn vakantie. Henny Steggerda, die samen met Bert (toen jij nog niet op vakantie was) al het voorbereidende werk heeft gedaan, en t.z.t. de camera ook zal aansturen, hoopt dat de eerste livestream van een viering in de Hofkerk zal plaatsvinden op 30 augustus. Dat is de Psalmenviering met Gerard Swüste, dus een mooie start voor een mooie uitzending!

We hopen er het beste van.

Probeer in ieder geval op 30 augustus de link naar de livestream (klik: Livestream Hofkerk).

Als het allemaal werkt begint de livestream om half tien en gaat door tot de viering afgelopen is. Daarna kunt u met dezelfde link via YouTube de viering terug kijken.

 

Koffieochtend

Bericht over de koffieochtenden


De maandelijkse koffieochtenden van Netty en Jessica zijn door de coronacrisis aardig in het slop geraakt. Hoe nu verder? Omdat de anderhalve meter maatregel voorlopig van kracht blijft zou je tijdens een koffieochtend op anderhalve meter van elkaar moeten gaan zitten. Niet erg gezellig, en dat terwijl onze bezoekers juist dicht bij elkaar zouden moeten zitten om goed en gezellig met elkaar te kunnen kletsen. Maar onze doelgroep is ook een risicogroep…

Kortom, het lijkt voorlopig niet mogelijk om verantwoord èn gezellig elkaar te ontmoeten. Daarom stellen we de eerste koffieochtend in ieder geval uit tot september. We kijken dan  of het wèl verantwoord is om bij elkaar te komen.

We hopen dat u, onze bezoekers, hiervoor begrip hebt.

Hartelijke groet,

Netty en Jessica.

LOGO-TEGEN-RASICME-EN-DISCRIMINATIE

Brief racisme en discriminatie


Beste Lezer,

Elke katholiek die beweert “de heiligheid van elk mensenleven te verdedigen”, moet racisme en uitsluiting in al zijn vormen bestrijden’. Paus Franciscus, juni 2020.

De afgelopen weken is naast COVID-19 de wereld in de ban van de protesten tegen discriminatie en racisme. Voornamelijk in de Verenigde Staten van Amerika en delen van West Europa – waaronder Nederland – zijn er protesten geweest waar er tegen discriminatie en racisme is geageerd. Media staan er bol van en verslaan, op geëigende wijze, deze gebeurtenissen.

Onze heilige vader Paus Franciscus heeft zich meerdere malen uitgesproken tegen racisme. Hij wil, dat wij er niet alleen over spreken, maar er ook echt iets tegen doen. Ter kennisgeving aannemen van mooie woorden is passé.

Onze premier Mark Rutte gaf onlangs aan dat er in Nederland sprake is van systematische discriminatie en racisme. Hij stelde dat groepen mensen structureel op een niet te accepteren manier worden behandeld. Zijn regering accepteert dit niet en vraagt om deze behandeling af te wijzen.

Velen van ons met een migratieachtergrond, kunnen verhalen vertellen over ervaren discriminatie in Nederland. Van het op een denigrerende manier wijzen op het onjuist gebruik van lidwoorden, het periodiek preventief fouilleren vanwege de donkere huidskleur tot het dwingende advies voor schoolkeuze van een kind dat veel meer kan dan dat advies. Dit allemaal omdat iemand een andere huidskleur, wortels in een niet westers land, andere omgangsvormen heeft, etc.

Naast het bewust discrimineren van groepen zijn er ook situaties waarin groepen mensen zich er vaak niet van bewust zijn dat door het maken van bepaalde opmerkingen of hun gedragingen, zij zich discriminerend opstellen naar anderen. Daarom moet het gesprek worden aangegaan zodat deze situaties naar de oppervlakte komen en daarna hopelijk definitief tot het verleden gaan behoren.

Ook binnen het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus willen wij meer doen dan alleen het benoemen van racisme en discriminatie. De meesten van ons wonen en werken in Amsterdam of komen naar dit deel van de stad om familie te bezoeken en te kerken. Dit Samenwerkingsverband spreekt zich uit tegen elke vorm van racisme en discriminatie waarbij de superioriteit van één of meerdere groepen ten opzichte van anderen wordt geëtaleerd.

Bewuste en onbewuste discriminatoire situaties geven mensen niet het gevoel ergens welkom te zijn, mee te kunnen doen of mee te moeten doen. Het nodigt niet uit om de samenleving mede op te bouwen.

Onze parochies staan open, wil vooral luisteren en vraag u actief mee te doen aan het debat. ij zien u, wij horen u en wij vragen u, onze (toekomstige) mede parochianen, om bewuste en onbewuste discriminatie en racisme, waar dan ook, aan te kaarten en bespreekbaar te maken.
Wij heten u allen van harte welkom via de (virtuele) deuren van onze parochies om zoals de Paus treffend  aangeeft, elk leven te waarderen!

Paus Franciscus gaf aan dat er twaalf apostelen waren, met verschillende achtergronden. Jezus, probeerde ze niet te veranderen, maar door de Heilige Geest verenigde Hij ze in liefde en vrede.

Laten wij in die geest samen verder gaan naar een samenleving waarin racisme en discriminatie zeer binnenkort alleen nog in de achteruitkijkspiegel waarneembaar zijn. Immers Jezus zegt: ‘behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet van de Profeten. (Mt. 7,12.)

Eerlijke, gelijke en bovenal liefdevolle groeten,
Pastor Marianus Jehandut SVD                                                 Arthur Anderegg, voorzitter locatie bestuur
Mede namens pastores team van het Samenwerkingsverband ‘Clara & Franciscus’.

Clara & Franciscus

‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ – Protocol vieringen


 

Dit is een voorlopig protocol – er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden

 

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Algemeen

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden.

Liturgieviering

RESERVEREN 
U moet zich vooraf aanmelden; dit kan via de mail secretariaat@hofkerk.amsterdam  of  bij de ingang van de kerk.

HYGIËNE

* Bij binnenkomstvan de kerk moet u de handen reinigen.

* U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.

* Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

Dienst van de tafel
* Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.

Communie uitreiking 
* U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
* U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
* Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.

Muzikale en vocale medewerking
*Er is alleen voorzang door de cantor en er wordt niet meegezongen door de parochianen.

Collecte

* U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving, of via een gift-app.

Mariakapel

*bij het branden van de kaarsen en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen.

Na afloop

 

* Napraten en koffiedrinken kan plaatsvinden in de koffiebeuk waar u anderhalve meter afstand tot elkaar moet bewaren.

Pastoraatsgroep en locatiebestuur

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.