Overweging Pastor Marianus

Wie is God, wie is Jezus Christus voor ons?

Jes. 22,19-23 en Mt. 16,13-20

Lieve parochianen.

In november 2018 kreeg ik van het locatiebestuur van de Martelarengemeenschap de sleutels om de deuren van de pastorie en van deze kerk te openen en te sluiten. Deze sleutels zijn voor mij het teken van vertrouwen, verantwoordelijkheid, verbinding, openheid, vrijheid, welkom en thuis voelen in deze gemeenschap. De sleutels neem ik altijd mee als ik iets te doen heb in de pastorie en in deze kerk. De sleutels zijn heel belangrijk voor mij. Ik ben blij en dankbaar dat ik die sleutels mag hebben en gebruiken.

Als wij in onze communiteit gasten krijgen, geven we aan hen de sleutels van het huis. Ik denk dat u ook de sleutels van uw huis aan uw gasten en uw kinderen geeft, zodat ze zelfstandig de deur van het huis kunnen openen en sluiten. U doet dat omdat u in hen vertrouwen hebt.

Blijkbaar had Jezus groot vertrouwen in Petrus, toen Hij hem de sleutels van het rijk der hemelen beloofde. Petrus is een rots waarop de Heer kan bouwen. De opvolgers van Petrus in Rome hebben die toezegging van Jezus altijd verbonden met het krijgen van macht, zo valt te lezen in de Catechismus van de Katholieke Kerk: de macht om fouten te vergeven, het binden en ontbinden waarover Jezus in het evangelie spreekt, de macht om beslissingen te nemen op het terrein van de kerkelijke leer, om de kerk te besturen en om disciplinaire maatregelen te nemen.
Bovendien staat er nog uitdrukkelijk bij dat Petrus de enige is aan wie de Heer de sleutels heeft toevertrouwd. Sleutels hebben dus niet alleen met vertrouwen te maken, maar ook met macht. Niet zo gek, want het zijn kosters, portiers, huismeesters en gevangenisbewakers, die met sleutels rondlopen. En dat zijn meestal mensen om wie je niet gemakkelijk heen kunt.

Ik vraag me af: wat is de primaire betekenis van een sleutel? Zoiets is op de eerste plaats bedoeld om deuren te openen en zelf naar binnen te gaan of mensen binnen te laten. Natuurlijk kun je er ook deuren mee op slot doen en mensen buitensluiten, maar daarop zou ik nu niet het accent willen leggen. Wat zegt die sleutel die de kerk van de Heer heeft gekregen, over haar taak, over wat haar te doen staat?

Op de eerste plaats heeft de kerk de taak om haar deuren te openen voor zoveel mogelijk mensen. Gastvrijheid moet bovenaan het lijstje van iedere geloofsgemeenschap staan. Mochten de mensen echter niet willen komen, dan moet de sleutel door de mensen van de kerk gebruikt worden om de deur te openen, de kerk te verlaten en naar buiten te gaan.
De kerk moet de straat op, zegt onze paus Franciscus. Hij roept de herinnering op aan paus Johannes 23ste, die ruim vijftig jaar geleden zijn sleutels gebruikte om de ramen en de deuren van de Kerk weer open te zetten, open naar de wereld, open naar andere kerken en godsdiensten, maar vooral open voor de Geest van God, die buiten waait waar Zij wil.

Op de tweede plaats: van katholieken wordt nog steeds gezegd dat de Bijbel voor hen een gesloten boek is. Ik denk dat dit niet meer alleen voor de katholieken geldt. De kerk staat voor de opdracht om mensen sleutels in handen te geven, waarmee zij dat boek zelf kunnen openen, en we moeten niet bang zijn om zoveel mogelijk sleutels bij te laten maken. Onze kerkgemeenschap moet toegang verlenen tot de persoon van Jezus Christus.
Zij moet nieuwe, eigentijdse antwoorden geven op de vraag die Jezus aan zijn leerlingen stelt: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen jullie dat ik ben?’ Petrus geeft zijn antwoord: ‘U bent de Christus, de zoon van de levende God.’ Aan ons de opdracht om dit centrale gegeven uit de christelijke traditie voor mensen toegankelijk te maken, en dat niet alleen door de woorden letterlijk te herhalen. Ze vragen om vertaling naar onze tijd en onze corona situatie.

Wij gaan even terug naar de sleutel van Petrus. Als Jezus op een symbolische manier aan Petrus de sleutels van het rijk der hemelen geeft, dan maakt Hij hem niet tot portier van de hemel, maar dan geeft Hij aan Petrus en zijn opvolgers en aan ons die Hem navolgen, de opdracht om voor de mensen hier op aarde de deur van het rijk der hemelen op een kier te zetten. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
De ervaring dat het leven meer is dan het materiële, het tastbare, meer dan geld. De ervaring dat de mens meer is dan een machine met een computer in het hoofd, die je kunt repareren en verbouwen. De ervaring dat de mens ook een ziel heeft, een innerlijke ruimte, waar een deur in zit die toegang geeft tot het grote geheim van het leven, tot God. En het is de taak van onze kerkgemeenschap om deze ruimte vrij te houden, om de deur open te houden.

Lieve parochianen. Wie is God, wie is Jezus Christus voor ons? Hij is voor ons, voor mij de sleutel om in de ruimte van Gods liefde, vrede en hoop binnen te komen. Ons geloof in Hem is de enige sleutel die we hebben om zowel de verticale als de horizontale aspecten van ons leven in een goede balans te brengen. Dit is voor mij het juiste antwoord op de vraag van Jezus: ‘Wie is Hij voor ons?’ Laten we de sleutel van Jezus aan vele mensen doorgeven om de deur te openen naar een gelukkige toekomst. Amen.

Pastor Marianus Jehandut,SVD.

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.