Overweging Pastor Marianus

Jesaja 58,7-10; Mat 5,13 -16

 

ZOUT en LICHT

 

Beste parochianen: ‘Jullie zijn het zout der aarde!’

Dat klinkt haast als een ‘genadestoot’.

Maar dan in de zin van: een stoot genade. Zout, hier een pot vol.

Er zou eens geen zout zijn. Het eten zou niet meer smaken;

je zou ook geen voedsel meer kunnen inmaken

en bij gladde wegen kwam je zonder strooizout gauw in de greppel terecht.

 

Zout was vroeger heel kostbaar; veel steden werden rijk door de zouthandel;

wie de zouthandel onder controle had, had macht.

Als je de film van Gandhi hebt gezien, weet je hoe groot die macht was, toen, van de Engelsen in India.

 

Maar zout is ook verbindend.

Bij Arabieren wordt bij een verdrag tussen twee partners

brood en zout uitgedeeld.

Ook in de bijbel wordt gesproken over een verbond, een verbond met zout bekrachtigd.

Zout staat dus ook voor trouw.

 

Zo zijn de leerlingen van Jezus zout, een teken van het verbond.

Daar willen ze als zout, dat wil zeggen trouw, in staan.

Zout geeft ook smaak aan het leven; zo kunnen de leerlingen als smaakmakers veel voor anderen betekenen.

Maar als ze hun kracht verliezen, kunnen ze beter weggeworpen worden.

 

Wat kunnen wij hiermee? Want ook tegen ons is gezegd: ‘Jij, en jij, en jij, en ik, wij zijn het zout der aarde. Niet: je moet zout zijn, maar je bént het.

 

Is aan ons leven te zien, dat wij smaakmakers zijn? Dat wij, spirit, smaak geven aan onze omgeving? Of zijn we flauw en smakeloos geworden?

Om in de stijl te blijven: zijn we een stelletje zoutzakken geworden?

Zo te zien niet! Er zit nog heel wat pittigs in ons.

 

Moet je daar nou veel voor doen, om zout te zijn? Ik denk, dat het meer een houding is, een houding van trouw, van zout in de pap, van echt meeleven.

Je komt van die mensen tegen, die je oprecht vragen: Hoe is het met je?

Of die zomaar de deur voor je open houden, met een glimlach.

Of die eens een leuke mop vertellen, zodat iedereen smakelijk lacht.

Of die durven te vertellen van hun ervaring met God, met het leven.

Dat zijn allemaal kleine dingen, maar o zo belangrijk! Als zout, dat het leven smaak geeft.

 

Jullie zijn het licht in de wereld’. Nog zo’n genadestoot. Licht is energie, warmte. Zonder licht is er geen leven mogelijk. Licht maakt de dingen zichtbaar en verdrijft de duisternis. Dat weten we maar al te goed als het licht een keer uitvalt. Dan val je over alles heen en breek je je benen.

Licht was het eerste dat God schiep. Herinner je uit het scheppingsverhaal genesis 1 vers 3.

 

Pas als er licht is, kan zijn schepping echt beginnen.

Er wordt van God gezegd, dat Hij een en al licht is.

We bidden in de psalm 27:

De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?

En de mens, naar Gods beeld geschapen is dus ook licht.

Wij zijn licht van de wereld.

 

Dat is nogal een opdracht. Licht zijn in wereld; zijn als een lamp, niet onder de korenmaat, verborgen, maar boven op de berg. Jezus zegt in het evangelie: ‘Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel’.

 

Moeten we dan met ons goed-zijn te koop lopen en zeggen: Jongens, kijk eens hoe goed ik ben? Dat zeker niet. Het gaat niet om mijn goed-zijn, maar om Gods goedheid, die zich ook in mij laat zien, als een licht. Hoe doe je dat nu concreet?

 

Laat ik een voorbeeld geven uit de politiek: enkele jaren geleden was Nelson Mandela uitgenodigd bij de conferentie van de G7 in London. Daar werd gepraat over de internationale handel. Hoe de rijken rijker kunnen worden en de armen armer. Nelson Mandela hield toen voor een grote menigte een toespraak gehouden op Trafalgar Square in London.

Daar zei hij heel vrijmoedig: ‘Armoede is moderne slavernij’. Hij durfde protest aan te tekenen tegen de armoede in de wereld. In die duisternis van armoede is hij als een licht. Een lichtend voorbeeld. Wat doen wij daarmee: De profeet Jesaja in de eerste lezing geeft duidelijk aan waar het bij het vasten om gaat.

Hij zegt: dakloze zwervers opnemen, naakten kleden, ook als je ze niet kent;

‘dan zal uw licht stralen in de duisternis’, zegt hij.

En verder: als je de onderdrukking verwijdert, en de kwaadsprekerij uitroeit

als je je hart opent en de mistroostige bemoedigt,

dan straalt uw licht in de duisternis’.

 

Nu zullen wij hier weinig zwervers tegen komen of naakten. Maar kwaadsprekerij uitroeien kan geen kwaad. En je hart openen voor de mistroostigen is een goeie zaak.

Dan breng je licht in andermans leven.

Zout en licht, we kunnen ze niet missen.

Ook onze samenleving kan ze niet missen.

 

We zijn het zout der aarde en het licht in de wereld!!

Je hoeft daar geen heilige voor te zijn.

Wij, gewone doorsnee mensen zijn zout en licht.

Maar dan moeten we dat wel laten zien.

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.