Sam’s kledingactie zamelt in voor Burundi – update

26 september 2022

De actie was weer een succes! Dank, Ady en René voor jullie werk!

Op zaterdag 8 oktober a.s. van 09.30 tot 11.30 uur kunt u weer kleding en schoenen komen
inleveren ten behoeve van de organisatie Sam ́s Kledingactie, dat deel uitmaakt van
hulporganisatie Cordaid.

En daarnaast kunt u deze keer ook speelgoed, knuffels en
huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen),
lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken doneren (Graag
apart van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak).
De vrijwilligers mogen geen gordijnen, vloerbedekking, (tuin-)kussens en tafelkleden aannemen.
De ingezamelde goederen worden door Sam’s Kledingactie verkocht en de opbrengst komt ten
goede aan een project van Cordaid voor schoolkinderen en hun ouders in Muramvya, in het
Afrikaanse Burundi.

Burundi

Burundi is een van de armste landen van de wereld. Het ligt in Afrika, tussen Congo, Rwanda en
Tanzania, en het telt 12 miljoen inwoners, op ongeveer 28000 vierkante km, (ongeveer twee derde
van de oppervlakte van Nederland). Ongeveer 70 procent van de mensen leeft er in chronische
armoede. Etnisch geweld, een genocide in 1972 en een burgeroorlog die tussen 1993 en 2005
woedde heeft enorme vluchtelingenstromen veroorzaakt, economische achteruitgang en onderling
wantrouwen.
Burundi is niet zo bekend hier in het westen, hoewel het een prachtig land is is er nauwelijks
toerisme. Maar vooral is er bijna geen onafhankelijke pers die over het land bericht geeft: de lokale
media worden door de regering in de gaten gehouden, en internationale zenders als de BBC en
VoA hebben een verbod gekregen er te werken. De huidige overheid wordt gedomineerd door één
etnische groep, de mensenrechtensituatie is zorgelijk, en (democratische) oppositie wordt steeds
minder gedoogd. Na de gewelddadig verlopen verkiezingen in 2015 besloten grote internationale
donoren geen steun meer te geven aan de Burundese overheid, met desastreuze gevolgen voor de
bevolking.
Het land kampt met een enorme werkeloosheid onder jongeren: ruim 65 procent van de bevolking
is jonger dan 25 jaar. Zonder werk en toekomstperspectief zijn zij gemakkelijk door politieke
spelers ertoe te bewegen zich aan te sluiten bij milities, die de vrede en veiligheid van de
bevolking in gevaar brengen. En de mensen in Burundi hebben nu behoefte aan alles, voedsel, een
basisinkomen, maar vooral aan vrede en stabiliteit, als noodzakelijke voorwaarde om de
levensomstandigheden te verbeteren.
Met 463 mensen per vierkante km is Burundi een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. 90
procent van de mensen is afhankelijk van landbouw, maar per boerengezin is er maar gemiddeld
een halve hectare grond beschikbaar, simpelweg te weinig om een gezin van te onderhouden. Dat
geeft veel onderlinge conflicten over land. Ook is het eigendom van het land meestal niet goed
vastgelegd, en veel vluchtelingen die terugkeren treffen nieuwe bewoners op hun land aan, met als
resultaat conflicten.

Investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst

Cordaid zet zich in om het onderwijs in Burundi op een hoger niveau te brengen. Het krijgen van
kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te
helpen. Kinderen die onderwijs genieten kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen,
aanzienlijk verbeteren.

Ze krijgen zicht op een betere toekomst, mogelijk een baan, kunnen wat onafhankelijker worden

en het komt de economie van het land ten goede.
Met uw donatie keert Cordaid het tij voor de toekomst van deze kinderen en kan het in de
gemeenschappen Mbuye en Bukeye, in de provincie Muramvya, ruim 45.000 kinderen kwalitatief
goed onderwijs bieden.

Hoe doet Cordaid dat?

Dit project in Burundi gaat pas volgend jaar van start, maar in het naastgelegen Congo zijn al
dergelijke projecten gaande, en met sukses.
Miljoenen meisjes gaan in Congo niet naar school omdat ze moeten helpen in het huishouden of
op het land. Een slechte zaak, want hoe meer meisjes naar school gaan, hoe meer kans ze hebben
op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief zal zijn.

In Congo ondersteunt Cordaid scholen door middel van een unieke financieringsmethode: results-
based financing, oftewel, resultaatgerichte financiering. Hierbij krijgen scholen betaald op basis

van de resultaten die zij behalen. Zo worden de scholen bijvoorbeeld aangespoord om meer
kinderen te stimuleren naar school te gaan en om te zorgen voor meer evenwicht in het aantal
jongens en meisjes in de klas. Cordaid begeleidt de scholen, traint leraren en begeleidt ouders en
kinderen. Dit systeem wil Cordaid volgend jaar ook in Burundi gaan toepassen.
En Cordaid ziet dat het werkt! Het onderwijs in de projecten in Congo is sterk verbeterd, met vaak
evenveel jongens als meisjes in een klas, die hun school ook afmaken.
Dit is wat Cordaid vorig jaar in Congo voor elkaar heeft gekregen:
 73.262 kinderen
naar school geholpen
 2.072 leraren
getraind in kwalitatief onderwijs
 288 scholen
financieel gesteund
Dankzij de bijdrage van onze donateurs!!
uw steun is onbetaalbaar want hiermee geeft u kinderen een beter toekomstperspectief!!

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, en over wat er wel en niet mag worden
ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl (wat mag wel ingezameld worden: draagbare,
schone kleding, lingerie en accessoires zoals tassen en ceintuurs, maar ook schoenen en
huishoudtextiel. Alles verpakt in afgesloten vuilniszakken. Let op: gordijnen mogen deze keer niet,
maar handdoeken, dekbedovertrekken en knuffels wel!) U kunt ook contact opnemen met de
organisatie via 088-2080100.
Wilt u misschien de digitale nieuwsbrief van Sam ́s ontvangen? U kunt zich aanmelden op
www.samskledingactie.nl.

Cordaid en Sam’s Kledingactie geloven in het belang van omkijken naar elkaar, altijd, maar
vooral nu! Dat je er bent voor de mensen om je heen, maar ook voor mensen in
moeilijkheden die verder weg wonen.

Meer nieuws

Geplaatst:
11 apr

4 mei in de Hofkerk

Zoals al jaren gebruikelijk is ook dit jaar op 4 […]

Geplaatst:
10 apr

Parochie-excursie naar St. Urbanus in Bovenkerk

De leden van de Parochievergadering (PV) en andere belangstellenden vanuit […]

Geplaatst:
6 apr

“Ik bied ze een luisterend oor”

Het Parool publiceert al jaren elke zaterdag het relaas van […]

Geplaatst:
30 mrt

Henny en Els Steggerda krijgen de paaskaars

Traditiegetrouw is dit jaar op Goede Vrijdag de paaskaars van […]

Geplaatst:
17 mrt

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op […]

Geplaatst:
17 mrt

Kledinginzameling voor Sams Kledingactie (ten bate van basisonderwijs in Ethiopië

Op zaterdag 20 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur […]