Activiteiten in de Hofkerk – seizoen 2021/2022

30 augustus 2021

Nu er breed gevaccineerd is en het einde van de coronapandemie in het zicht is, al zijn we er nog niet helemaal, zijn we blij aan het begin van het seizoen 2021/2022 weer een aantal activiteiten te kunnen ontplooien, sommige oud en vertrouwd, andere nieuw.

Sommige activiteiten zijn al geheel voorbereid en gaan binnenkort van start, andere zijn nog in de “ontwerpfase”.

Met plezier geven we hieronder een opsomming van de activiteiten zoals we die in de pastoraatsgroep voor het komende seizoen hebben bedacht. Omdat we geen prioriteiten willen leggen, presenteren we ze in alfabetische volgorde.

Collecte

Ondanks dat veel parochianen tijdens de “aangepaste” collectes tijdens de coronatijd hebben bijgedragen via de schalen achter in de kerk of via de bankrekening van de kerk, zijn de inkomsten uit collectes toch behoorlijk achtergebleven. Het locatiebestuur wil dus graag, zo gauw dat verantwoord is, de “normale” collectes tijdens de vieringen hervatten. Natuurlijk beseft het locatiebestuur dat de huidige groep collectanten voor een groot deel oud en kwetsbaar is en dus zullen er aanvullingen nodig zijn. Hiertoe gaat het bestuur zeer binnenkort met huidige college van collectanten in gesprek.

(contact: Bob Michels: bobmichels@upcmail.nl).

Filmclub “Hof der Verbeelding

De filmclub “Hof der Verbeelding” gaat op 23 september a.s. opnieuw van start. En wel met de film “Hors Normes”, een Franse film spelend in de banlieu. Deze herstart vindt plaats tijdens de Vredeweek en de film wordt vertoond in de Koningskerk,

Na deze première gaat  de Hof der Verbeelding als vanouds verder in de Zoetmulderzaal, elke 2e donderdag van de maand. Aanmelden blijft voorlopig verplicht want in de Zoetmulderzaal geldt nog een maximaal aantal aanwezigen van twaalf. Binnenkort vindt u het programma voor de komende maanden op de website. (contact: René van Eunen: renevaneunen@gmail.com)

Gespreksgroep: “Als parochianen in gesprek”.

“Als parochianen in gesprek” gaat in oktober weer beginnen op het vertrouwde tijdstip in de ochtend. De eerste datum zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Overigens zijn meer deelnemers van harte welkom. Aanmelden kan bij Frank de Haas (f.haas@planet.nl), de gespreksleider van de groep.

Kerststallen

De kerststallententoonstelling, die al helemaal voorbereid was voor 2020 gaat dit jaar door in de vernieuwde Noordbeuk. Opening vindt plaats na de viering van zondag, 19 december 2021. (Contact: Bert Hilhorst: bert.hilhorst@live.nl)

KiPa/Kinderpastoraat

 

De voorbereiding voor de 1e Communie start op zaterdag 4 september. Er zijn ongeveer twintig communicanten en de aanmelding is inmiddels gesloten. De generale repetitie vindt plaats op 20 november en de viering is op zondag, 21 november, Het PeeBee-kinderkoor zal zingen.

Gezinsvieringen vinden plaats op 5 december en kerstavond, 24 december. In het nieuwe jaar wordt gestreefd naar gezinsvieringen iedere twee maanden.

(Contact: Erika van Hove: erika.vanhove@icloud.com)

Koffie/Nazit

Op 12 september a.s., na de feestelijke opening van het seizoen 2021/2022, starten we weer met het koffiedrinken in de zijbeuk. Daarbij blijft het noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten in verband met corona. Zo handhaven we de anderhalve meter, mogen er maximaal 4 mensen aan een tafel, gebruiken we verpakte koekjes en cupjes koffiemelk. De aanwezigen worden verzocht zo veel mogelijk op hun plaats te blijven zitten. (Contact: Netty Disch: nettydisch@live.nl)

De pastoraatsgroep hecht grote waarde aan de nazit, die in de coronatijd in de plaats van het koffiedrinken is gekomen. En de waardering voor de nazit wordt gedeeld door de deelnemers. Tijdens de nazit gaan de deelnemers met de voorganger(s) in gesprek over de viering, er kan gereflecteerd worden op de overweging, de liederen en de algehele verzorging van de viering. Heel vaak ontstonden boeiende gesprekken, soms zelfs stevige discussies. Bijna iedereen deelt de mening dat de nazit een waardevolle aanvulling op de liturgische viering is.

Koffiedrinken en nazit zitten elkaar enigszins in de weg. Veel mensen vinden het plezierig om samen koffie te drinken en gezellig wat te praten, anderzijds is er een groeiende groep mensen die hoge prijs stelt op een nazit.

Om dit dilemma op te lossen is er een proef tussen 19 september en 14 november, waarbij koffie gedronken wordt in de koffiebeuk en er gelijktijdig een nazit plaatsvindt in de oude sacristie. De “nazitters” zetten hun eigen koffie in de oude sacristie. Na afloop van deze proefperiode wordt bekeken of deze tweedeling verder voortgezet wordt of dat naar andere wegen gezocht moet worden.

Koffieochtenden op de pastorie

De koffieochtenden in de pastorie onder leiding van Netty en Jessica Disch gaan weer van start op de 3e dinsdag in oktober.(10-12 uur) (Contact: Netty Disch: nettydisch@live.nl)

 

Liturgische middag

Anderhalf jaar geleden vonden er onder grote belangstelling gespreksavonden over liturgie plaats onder leiding van Pastor Simon Evers. Het ligt in de bedoeling een dergelijke bijeenkomst opnieuw te organiseren, waarschijnlijk in november 2021 en dan in de middaguren. Nadere informatie verschijnt, zodra beschikbaar, op de website en in de nieuwsbrief.(Contact: Ari van Buuren: avanbuuren2@upcmail.nl)

Meditatie uur

Onderzocht wordt of er onder de parochianen belangstelling bestaat om op geregelde tijdstippen een meditatie uur te organiseren, misschien op vrijdagochtend. (Contact: pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam) 

Parochievergadering

De parochievergadering is hèt democratische orgaan binnen een parochie, en dient zijn instemming te geven over een aantal, de parochie betreffende zaken, met name financiële aangelegenheden. Door corona is de PV al geruime tijd niet meer bij elkaar geweest. Het locatiebestuur gaat op korte termijn een nieuwe bijeenkomst organiseren. (Contact: Arthur Anderegg: anderegg@xs4all.nl)

Taize-vieringen

In de Nassaukerk vinden geregeld Taizé-vieringen plaats, gebaseerd op de vieringen in het oecumenische klooster in Taizé. Janneke de Bruin gaat binnenkort zo’n dienst bijwonen en informatie inwinnen om te kijken of dit concept ook in onze parochie kan worden toegepast. Contact: pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam)

Themavieringen met gastsprekers 

De themavieringen vinden plaats op 19 september  met Ds. René Visser uit de Bron; 3 oktober met pastor Godian Ejiogu en op 17 oktober met Daan Savert (Jeannette Noëlhuis). Het thema is “Inclusieve Samenleving” en nadere informatie verschijnt binnenkort op de website. (Contact: pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam)

Tuinfeest

In navolging van vorige jaren waren we van plan na de opening van het seizoen een tuinfeest in de tuin van onze kerk te organiseren. In verband met de nog steeds beperkende maatregelen rond corona is dit uitgesteld tot het voorjaar van 2022.

(Contact: Erika van Hove: : erika.vanhove@icloud.com)

Vesper

De Advents-vesperviering vindt plaats op 11 december. Bekeken wordt of aan de vesper nog een programma en een maaltijd verbonden kunnen worden.

Contact: Janneke de Bruin: pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam)

Vredeszondag

Vredeszondag, vanouds een oecumenisch gebeuren, vindt dit jaar nog plaats in gescheiden locaties. De vieringen in Koningskerk, Bron en Martelaren zijn op een enkel lied na identiek. De nieuwe predikant van de Koningskerk, ds. Clifton Walker gaat voor in de Bron, ds. Visser uit de Bron, gaat samen met Janneke de Bruin bij ons voor en Ari van Buuren leidt de dienst in de Koningskerk.

Alle drie de kerken zenden hun viering uit via hun livestream.

Contact: Ari van Buuren: avanbuuren2@upcmail.nl)

’s Avond wordt in de Koningskerk de film Hors Normes gedraaid, tevens de première van de Hof der Verbeelding

 

Vrijdag

Naast zijn wekelijks spreekuur gaat pastor Marianus op vrijdag ook huisbezoeken afleggen. Bekeken wordt nog of op vrijdag, net als in het begin van de lock down, de kerk een uurtje open kan zijn voor gebed of een kaarsje. Indien het meditatie uurtje georganiseerd gaat worden, zal dat waarschijnlijk ook op vrijdag plaatsvinden.

Contact: pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam)

 

Meer nieuws

Geplaatst:
14 jul

Kruisbeeld van Kropholler in de Martelaren

  Dank zij de inspanningen van Paul v.d. Elst en […]

Geplaatst:
5 jul

Eerste communie 2024/2025

Het voor het eerst meedoen in het delen van brood […]

Geplaatst:
1 jul

Hildegard van Bingen middag in de Hofkerk – update

 Hildegard van Bingen-middag in de Hofkerk Het Samenwerkingsverband Clara & […]

Geplaatst:
21 jun

Bezoek Kloosterdorp Steyl

Bezoek Kloosterdorp Steyl: 27 juli 2024 Het Pastoraal-team van onze […]

Geplaatst:
18 jun

Voor vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand

Voor vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand Zoals al vele jaren […]

Geplaatst:
18 jun

Laudato Sí-middag in de St.Urbanus

Op zaterdag, 21 september 2024 vindt de derde Laudato Si’ […]