Afscheid Jaap van der Meij

14 september 2023

Amstelveen, 31 augustus 2023.

Geachte Parochianen van de Martelarenkerk,

Vorig jaar juni heb ik toegezegd voor één jaar voorzitter te worden van de Pastoraatsgroep in de Martelaren van Gorkum. Na één jaar zou ik bezien of ik het werk aankon en of ik mijn werkzaamheden zou verlengen.

Inmiddels is gebleken dat het voorzitterschap van de Pastoraatsgroep te veel is voor mij. Ik krijg gezondheidsklachten. Ik moet luisteren naar mijn lichaam en mijn werkzaamheden in de Martelaren beëindigen.

Jullie zullen misschien vragen: Waarom te veel? Wat doe je allemaal?

Ik geef een chronologisch overzicht van mijn betrokkenheid in Amsterdam Oost en Zuidoost.

Tijdens zijn ziekte vroeg Leo Nederstigt mij om enkele cursussen van hem over te nemen. Later kwamen daar ook vieringen bij. Na zijn dood hebben parochianen mij teruggevraagd. Zo raakte ik betrokken bij de ABG-parochie.

Han Hartog vroeg mij om deel te nemen in de werkgroep Missionaire kerk, ook werkgroep Spirit genaamd. Hier leerde ik Ari van Buuren en Janneke de Bruin kennen.

Vanuit die werkgroep werden Ari en ik adviseurs van de pastores , met name in het Toekomst Beraad. Daardoor ben ik pastoraal adviseur van Clara en Franciscus geworden. Door de samenwerking met Marianus en Bert Wooning werd ik gevraagd om landelijk twee trainingen en een retraite te verzorgen voor de paters SVD. Daarna

werd ik coach van de communiteit in Duivendrecht.

Vanuit de Graankorrel ben ik  najaar 2021 gevraagd om hun proces van fusie te ondersteunen. Ik  was aanwezig  bij  twee  parochieavonden en heb leiding gegeven aan een parochiemiddag in augustus 2022. Zo ben ik actief betrokken bij de kerkopbouw in de Graankorrel.

Medio juni2022 ben ik gevraagd om voorzitter te worden van de PG in de Martelaren. Met ingang van 1 september ben ik als zodanig actief geworden.

Ik heb enkele landelijke activiteiten op het gebied van dialoog met de Joden beëindigd om tijd en energie te vinden voor mijn werk in Amsterdam. Helaas is het werk voor de pastoraatsgroep te veel gebleken. Ik moet nu een keuze maken. Ik volg het principe van “last in, first out”. Het voorzitterschap van de PG in de Martelaren was de laatst bijgekomen taak. Met pijn in het hart moet ik dit werk nu beëindigen.

Dit gebeurt met ingang van 1 september 2023.

Ik denk terug aan vele mooie momenten in goede samenwerking.

Ik ben blij dat de gespreksleiding van de PG overgenomen gaat worden door Ari van Buuren en Frank de Haas (om de beurt), zodat de continuïteit binnen de PG is gewaarborgd.

Ik wil alle andere genoemde werkzaamheden voortzetten naar beste vermogen. Ik  hoop jullie nog vaak te zien bij activiteiten in het kader van Clara en Franciscus.

Vriendelijke groet,

Jaap van der Meij.

In het komende Hofnieuws dat op woensdag, 4 oktober verschijnt, vindt u een uitgebreid interview met Jaap van der Meij.

Meer nieuws

Geplaatst:
11 apr

4 mei in de Hofkerk

Zoals al jaren gebruikelijk is ook dit jaar op 4 […]

Geplaatst:
10 apr

Parochie-excursie naar St. Urbanus in Bovenkerk

De leden van de Parochievergadering (PV) en andere belangstellenden vanuit […]

Geplaatst:
6 apr

“Ik bied ze een luisterend oor”

Het Parool publiceert al jaren elke zaterdag het relaas van […]

Geplaatst:
30 mrt

Henny en Els Steggerda krijgen de paaskaars

Traditiegetrouw is dit jaar op Goede Vrijdag de paaskaars van […]

Geplaatst:
17 mrt

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op […]

Geplaatst:
17 mrt

Kledinginzameling voor Sams Kledingactie (ten bate van basisonderwijs in Ethiopië

Op zaterdag 20 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur […]