Gastsprekers in de Advent

18 september 2022

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, zijn er ook in de Adventstijd weer een aantal gastsprekers uitgenodigd.

We willen een drietal vieringen organiseren over de Synode 2021-2023 onder de prikkelende titel “Is de kerk nog relevant?” En dan kun je de kerk op twee manieren opvatten: je kunt denken aan de wereldkerk en je afvragen of die nog relevant is, gezien de schandalen van de laatste jaren, gelet op de nog steeds conservatieve ideeën op het gebied van gezin en seksualiteit. Maar als ik dan denk aan Paus Franciscus met zijn twee encyclieken Laudato Sí en Fratelli Tutt (over beide hebben we gastsprekers in huis gehad) en als ik zie hoe hij nu in de Synode 2021-2023,  de kerkgangers in gesprek wil brengen over hedendaagse problemen, dan denk ik: dát stuk van de kerk is in ieder geval wèl relevant.

Maar je kunt ook denken aan de relevantie van onze eigen gemeenschap: De Martelaren van Gorcum heeft te kampen met een sterk afnemend kerkbezoek, een vergrijsde populatie en een terugloop in het aantal vrijwilligers. De vrijwilligers die er nog zijn, krijgen steeds meer taken en er dreigt overbelasting. Kerkgangers blijken niet of nauwelijks geïnteresseerd in de activiteiten die door vrijwilligers geboden worden (met uitzondering wellicht van het Seniorencafé en de filmclub.) Wat kunnen wij zo’n gemeenschap nog bieden en wat kan zo’n gemeenschap haar omgeving bieden?

Pastor Marianus SVD streeft naar een interculturele en interreligieuze kerk. Is dat voor een wat kwijnende gemeenschap als de Martelaren te hoog gegrepen, of zijn er lichtpuntjes?

 

Over deze problematiek zullen drie sprekers tijdens de vieringen en in de nazit – ieder vanuit zijn of haar eigen invalshoek – hun licht laten schijnen.

 

Noteert u vast de data in uw agenda:

datum (Gast)voorganger Medevoorganger Koor Type viering
27 november Pater Edmund Janneke de Bruin Jubilemus Domino Eucharistie
4 december Zuster Monica Frans Woortmeijer Meerklank WoCo
18 december Chris ‘t Mannetje Frank de Haas LWM WoCo

 

In het kort iets over de drie gastsprekers.

  • Pater Edmund Owusu svd is bij u allen wel bekend. Hij is een van de paters SVD in Duivendrecht en is al een aantal keren in vieringen in de Hofkerk voorgegaan. In Amsterdam houdt hij zich specifiek bezig met migranten uit Afrika en de Caraïben, die hiv-besmet zijn. Zelf zegt hij daarover: “Vanaf september 2016 begon ik bij ShivA het project “Positive Brothers”. De doelgroep bestaat ook uit migrantenmannen uit Afrika en het Caribisch gebied die woonachtig zijn in heel Nederland, veelal vluchtelingen. In 2015 is van ruim 3000 Sub-Sahara Afrikanen in Nederland bekend dat ze hiv/aids hebben. Bij wie weten dat ze geïnfecteerd te zijn, is er sprake van schaamte, zelfstigma en groot isolement. Het hebben van hiv/aids staat hun gezondheid en persoonlijke ontwikkeling in de weg. Dit terwijl hiv/aids goed te behandelen is als mensen geïnformeerd en gemotiveerd zijn, zodat zij tijdig de juiste medicijnen innemen. De combinatie van hiv/aids met de veelal ingrijpende gebeurtenissen die vluchtelingen hebben meegemaakt (o.a. dictatuur, oorlog, traumatische vlucht) maakt deze doelgroep bijzonder kwetsbaar. De afgelopen jaren heeft ShivA een succesvolle aanpak ontwikkeld om vluchtelingen en migranten te bereiken met inzet van rolmodellen uit de eigen gemeenschap. Deze inzet heeft positief effect op toekomstperspectief, acceptatie van de hiv-status en leidt tot meer zelfvertrouwen”.

  • Zuster Monica Raassen crrs. Na een huwelijksleven en een kloosterleven in Priorij Emmaus in Maarssen is zuster Monica nu een alleengaande religieuze en pastoraal werkster. Ze is pastoraal werkster geworden, in de parochie Sint Jan de Doper, Vecht en Venen (op de grens van Utrecht en Noord-Holland). Het is vrij ongebruikelijk dat ze als religieuze aan een parochie verbonden is. Slechts een enkeling combineert klooster en parochie in een dienstverband. Zelf noemt ze haar stap, die al lang een diepe wens was, ‘spirituele kruisbestuiving’. “Ik kan met dit werk mijzelf verrijken, en daardoor ook de gemeenschap waarin ik leef.” Als jong meisje voelde ze zich geroepen om priester te worden. “Het was een teleurstelling toen ik hoorde dat dit niet kon.” Dat was in 1968. Ze werd verliefd, trouwde, studeerde fysiotherapie en zorgde voor haar man toen die dement werd. Hij stierf in 2001. In die periode stierven ook haar ouders.Een vriendin nam haar in 2004 voor drie bezinningsdagen mee naar Maarssen, naar de priorij. Een modern klooster, sober en kaal. “Ik had geen idee dat je in zo’n schoenendoos een vrolijk leven kon leiden. Weer thuis zat ik aan een glaasje port. Het was woensdagmiddag een uur of vijf. Ik wilde terug. Eerst dacht ik dat het zo over zou gaan. Dat is niet gelukt.”

  • Chris ’t Mannetje. Bij veel oudere parochianen is Chris nog bekend uit de beginperiode van de LWM. Chris hoorde met o.a. de broers Koeleman en Henk Baars tot een groep theologiestudenten die op de pastorie van de Gerardus Majella op het Ambonplein woonden en op verzoek van Pastor de Reus hand en spandiensten verleenden in onze kerk. Chris ’t Mannetje werkte als hogeschool docent bij Fontys Hogescholen in Utrecht. Hij hield zich vooral bezig met ‘leren/leerprocessen’, leiderschap, teamvorming en met opbouwwerkprocessen. Als supervisor en stagecoördinator hielp hij vele studenten hun weg in de beroepspraktijk te vinden. Hij publiceerde diverse artikelen in binnen en buitenland. Later was hij docent theologie aan Tilburg University. Zowel de Pastoraatsgroep als de Liturgische werkgroep hebben meermalen dankbaar gebruik gemaakt van zijn deskundigheid.

Meer nieuws

Geplaatst:
28 sep

Klaverjasavond van de collectanten komt weer terug!

Sinds de laatste klaverjasavond in november 2019 is er veel […]

Geplaatst:
26 sep

Sam’s kledingactie zamelt in voor Burundi

Op zaterdag 8 oktober a.s. van 09.30 tot 11.30 uur […]

Geplaatst:
26 sep

Vocaal ensemble Dwarsklank zingt Rheinberger: Um Mitternacht

9 oktober 15.00 uur   Vocaal ensemble Dwarsklank zingt Rheinberger: […]

Geplaatst:
25 sep

Afscheid Ari van Buuren, komst Jaap van der Meij

Preek Ari van Buuren zondag 25 september 2022 – Amos […]

Geplaatst:
20 sep

Benefietconcert Oekraïne op zondag 30 oktober 2022

Benefietconcert Oekraïne op zondag 30 oktober 2022 om 14.30 uur […]

Geplaatst:
16 sep

Duurzaamheidsprijs voor Repair-café

Repair Café-bedenker Martine Postma, één van de huurders van de […]