Gastsprekers in de Martelaren

1 september 2021

Themavieringen ‘Inclusieve Samenleving’

 

Dit najaar worden er 3 themavieringen met gastsprekers over de Inclusieve Samenleving gehouden op 19 september, 3 oktober en 17 oktober.

De eerste viering is in het kader van de Vredeszondag 19 september met als gastspreker ds René Visser van De Bron.

 

Een inclusieve samenleving betekent een samenleving, waarin niemand uitgesloten wordt. Het Rijk van God kent geen exclusiviteit, geen rangen of standen. Op Vredeszondag lezen we in het Marcusevangelie: “Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.” (9,35).

In deze geest werken we bewust aan een meer interculturele, missionaire en diaconale C&F-parochie. Laten we zonder oordeel naar elkaar kijken.  We willen daarbij meer verbinding met elkaar zoeken. Anders leven we ieder voor zich en langs elkaar heen. Hoe gaan wij weer en meer samen leven?

Zonder oordeel naar elkaar willen kijken èn nieuw met elkaar leren samen leven zijn volgens ons de twee hoofdthema’s waar het om gaat.

 

Gastspreker op 3 oktober is pastor Godian Ejiogu, die samen met Ari van Buuren voorgaat. Godian is afkomstig uit Nigeria. Hij deed jarenlang pastoraal werk in Rotterdam en Amsterdam-West, en werkte ook in het drugspastoraat. Nu is hij geestelijk verzorger met als specialisatie cultuur-sensitieve zorg voor niet-westerse migranten. Hij wil kortom peace-servant zijn.

Een citaat van Godian: “Gehoord worden is al geestelijke genezing voor de mens. De kerk moet mogelijkheden creëren, ruimte scheppen.”

 

Bekend gastspreker op 17 oktober is Daan Savert, die samen met Frank de Haas voorgaat. Hij werkt in het Jeannette Noëlhuis: een leefgemeenschap in Amsterdam Z.O., Dantestraat 202. Hun levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en actie voor een betere samenleving.

Een citaat van Daan: “Theologie is een koorddansact, tussen bescheidenheid en brutaliteit. Als theoloog sta je in dienst van een groot mysterie dat je nooit kunt claimen of volledig begrijpen. Tegelijk is theologie in het spoor van Jezus van Nazaret een poging om het ‘zout der aarde’ te zijn.”

 

Frank de Haas en Ari van Buuren

Meer nieuws

Geplaatst:
11 apr

4 mei in de Hofkerk

Zoals al jaren gebruikelijk is ook dit jaar op 4 […]

Geplaatst:
10 apr

Parochie-excursie naar St. Urbanus in Bovenkerk

De leden van de Parochievergadering (PV) en andere belangstellenden vanuit […]

Geplaatst:
6 apr

“Ik bied ze een luisterend oor”

Het Parool publiceert al jaren elke zaterdag het relaas van […]

Geplaatst:
30 mrt

Henny en Els Steggerda krijgen de paaskaars

Traditiegetrouw is dit jaar op Goede Vrijdag de paaskaars van […]

Geplaatst:
17 mrt

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op […]

Geplaatst:
17 mrt

Kledinginzameling voor Sams Kledingactie (ten bate van basisonderwijs in Ethiopië

Op zaterdag 20 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur […]