‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ – Protocol vieringen

26 juni 2020


 

Dit is een voorlopig protocol – er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden

 

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Algemeen

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden.

Liturgieviering

RESERVEREN 
U moet zich vooraf aanmelden; dit kan via de mail secretariaat@hofkerk.amsterdam  of  bij de ingang van de kerk.

HYGIËNE

* Bij binnenkomstvan de kerk moet u de handen reinigen.

* U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.

* Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

Dienst van de tafel
* Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.

Communie uitreiking 
* U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
* U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
* Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.

Muzikale en vocale medewerking
*Er is alleen voorzang door de cantor en er wordt niet meegezongen door de parochianen.

Collecte

* U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving, of via een gift-app.

Mariakapel

*bij het branden van de kaarsen en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen.

Na afloop

 

* Napraten en koffiedrinken kan plaatsvinden in de koffiebeuk waar u anderhalve meter afstand tot elkaar moet bewaren.

Pastoraatsgroep en locatiebestuur

Meer nieuws

Geplaatst:
12 aug

Vieringen Hofkerk live te volgen op internet – update

We hebben er al een paar maal melding van gemaakt […]

Geplaatst:
12 aug

Gastsprekers over het thema “Hoop”

Zoals bekend worden In de Martelaren van Gorcum in de […]

Geplaatst:
17 jul

Nieuwe website Hofkerk in de lucht

Vandaag, als u de website van de Hofkerk opent, ziet […]

Geplaatst:
9 jul

Brief racisme en discriminatie

Beste Lezer, ‘Elke katholiek die beweert “de heiligheid van elk […]

Geplaatst:
6 jul

Gezamenlijke vieringen met ABG

Net als vorig jaar stonden in de zomerperiode een aantal […]

Geplaatst:
30 jun

28/6 Pastoraal woord Frank de Haas

Lezingen: 2 Koningen 4, 8-11.14-16a; Mattëus 10, 37-42 1 Centraal […]