Kerkgang in coronatijd

2 juli 2021

Update Protocol Kerkelijk leven op 1,5 meter

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een verruiming per 26 juni toe te staan wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. Die verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen. Daar mogen op basis van 1,5 meter zitplaatsen bezet zijn.

Dit betekent dat in onze kerk nu 102 kerkgangers welkom zijn – exclusief be­die­naren, mede­wer­kers en zangers.

 

U vindt het aangepaste protocol op de internet-pagina van ons Bisdom Haarlem-Amsterdam. De belangrijkste punten zijn:

U hoeft geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering. Ook bij het ter Communie gaan is het niet meer nodig om een mondkapje te dragen. De hostie kan weer bij het uitreiken genuttigd worden.

De richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne worden nog steeds in acht genomen. Denk hierbij aan het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en de looproute in de kerk.

Reserveren is bij ons niet nodig – behalve bij bijzondere vieringen, die dan tijdig aangekondigd worden.

Muzikale en vocale medewerking

Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan. Repeteren en zingen door de koren tijdens vieringen is toegestaan met maximaal 12 zangers – mits er tussen elke zanger minimaal 1½ meter afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag-formatie staat.

In de vakantieperiode, die vanaf 18 juli begint, zingt een ad hoc-koor met cantores tijdens de viering. Half augustus wordt bekeken wat per september weer toegestaan is qua koorzang.

 

Uw steun

De bis­schop­pen vragen ook om de eigen pa­ro­chie niet alleen in gebed en concrete inzet te ondersteunen, maar ook fi­nan­cieel. Laten we ook de armen niet te vergeten, b.v. door een donatie voor de voedsel­bank.

 

samenvatting door de Pastoraatsgroep

Meer nieuws

Geplaatst:
3 dec

Avondvieringen op Kerstavond afgelast

In samenhang met de coronamaatregelen hebben de Bisschoppen besloten, dat […]

Geplaatst:
17 nov

Vesper in de Advent – afgelast

In verband met de corona en omdat het totale programma […]

Geplaatst:
17 nov

Coronanieuws

De corona-besmettingscijfers lopen thans sneller en hoger op dan verwacht. […]

Geplaatst:
15 nov

Opgave vormsel

Het vormsel is de ‘bevestiging’ van het doopsel dat we […]

Geplaatst:
3 nov

Concert door leerlingen van de Muziekleswinkel

Net als in vorige jaren zal op de openingsdag van […]

Geplaatst:
31 okt

23e Kerststallententoonstelling

Vorig jaar stond alles in de steigers: een grandioze nieuwe […]