Oecumenische viering Wereldgebedsdag in de Hofkerk

10 januari 2024

Vrijdag 1 maart 2024 19:30u oecumenische viering Wereldgebedsdag in Hofkerk

 

Thema: “Verdraag elkaar in liefde, Efeziërs 4, 1-7

Vrijdag 1 maart 2024 gaat het Gebed opnieuw de wereld rond.  In 455 plaatsen in Nederland wordt dan gebeden, gezongen en gecollecteerd voor enkele projecten: bestemd voor Israëlische en Palestijnse jongeren.

 

De viering van 2024 roept ons op om elkaar te dragen en verdragen in liefde, ondanks alle problemen en onderdrukking. Dat is ditmaal heel actueel, want de liturgie werd geschreven door een groep Palestijnse Christenvrouwen uit verschillende kerken.

Het thema, dat de vrouwen kozen is gebaseerd op Efeziërs 4, 1-7.  De brief van Paulus aan de geloofsgemeenschap te Efeze. Paulus dankt God voor de Efeziërs, die hun liefde en geloof leefden. Hij bidt God dat ze de drie waarheden mogen zien: de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht.

 

Wij vieren de Wereldgebedsdag samen met de EBG, de RK Martelaren van Gorcum-parochie, de PKN-wijkgemeente De Bron en pioniergemeente ‘Betondorp bloeit’.

U bent van harte uitgenodigd voor deze viering op vrijdag 1 maart a.s. om 19.30 uur in de Noordbeuk van de Hofkerk van de Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 94.

 

Bidt u mee met de gebeden van de Palestijnse vrouwen? Discussie over de liturgie

Reeds vijf jaar geleden werd tijdens de internationale conferentie van de WGD (Wereld Gebedsdag) Palestina als gastland voor de viering van 2024 gekozen.

Gezien de oorlog in Gaza tussen Hamas en Israël sinds 7 oktober 2023 ontstond er discussie over de viering en liturgie. Na gesprekken met diverse kerkgenootschappen, pastores en predikanten heeft het Nederlands comité besloten om de liturgie uit Palestina te handhaven.

Er is natuurlijk begrip voor de aarzelingen, maar de bezwaren zijn politiek ingegeven. De Wereldgebedsdag betekent vooral geloofsverbinding en solidariteit met Christenen elders ter wereld. De Palestijnse Christenen zijn in hun omgeving helaas een uiterst kleine minderheid; zij verlangen naar solidariteit en erkenning door Christenen elders ter wereld.

Als wij nu de Palestijnse liturgie zouden vervangen door een andere zullen de Palestijnse kerken en christenen dit als uitsluiting kunnen ervaren. Onze Wereldgebedsdag 2024 dient Vrede en Verzoening in het Midden-Oosten uit te stralen. Daarnaast is de woordkeuze van de liturgie mooi en behoedzaam invoelend en waardig – ook in het licht van de gebeurtenissen. De Palestijnse vrouwen uit verschillende kerken nodigen ons uit om samen met hen te bidden en te handelen. Dit kunnen wij niet naast ons neerleggen.

Het Kunstwerk                 

Het WGD kunstwerk is gemaakt door Halima Aziz. Het werk vertegenwoordigt drie Palestijnse vrouwen die samen bidden in de natuur op een vredige plek. De olijfbomen/takken zijn een teken van eeuwig en overvloedig leven.

Meer nieuws

Geplaatst:
11 apr

4 mei in de Hofkerk

Zoals al jaren gebruikelijk is ook dit jaar op 4 […]

Geplaatst:
10 apr

Parochie-excursie naar St. Urbanus in Bovenkerk

De leden van de Parochievergadering (PV) en andere belangstellenden vanuit […]

Geplaatst:
6 apr

“Ik bied ze een luisterend oor”

Het Parool publiceert al jaren elke zaterdag het relaas van […]

Geplaatst:
30 mrt

Henny en Els Steggerda krijgen de paaskaars

Traditiegetrouw is dit jaar op Goede Vrijdag de paaskaars van […]

Geplaatst:
17 mrt

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op […]

Geplaatst:
17 mrt

Kledinginzameling voor Sams Kledingactie (ten bate van basisonderwijs in Ethiopië

Op zaterdag 20 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur […]