Parochievergadering op 25 april

12 april 2023

Beste leden van de Parochievergadering en andere belangstellenden,

Naar aanleiding van de parochiemiddag van 19 maart 2023 over de plannen voor het aanwijzen van een centrumkerk is er een verzoek gekomen om een bijeenkomst voor de Parochievergadering in te plannen. Dit doet ook recht aan de taak van de Parochievergadering om advies te geven aan het Parochiebestuur en het Bisdom over dit belangrijke onderwerp. Op 18 april vindt een parochiebestuursvergadering plaats met evaluatie van de geleverde input tijdens de bijeenkomsten en een vaststelling van de criteria. Per 1 mei dient het LB de schriftelijke onderbouwing van de redenen in te leveren waarom onze kerk wel of geen centrumkerk zou moeten zijn. Hiervoor wordt het advies gevraagd van de Parochievergadering.

De voorgestelde datum is 25 april 20:00 uur op de pastorie.

Ik hoop op ieders aanwezigheid. Iedereen is welkom, dus zegt het voort.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Locatie bestuur

Meer nieuws

Geplaatst:
14 jul

Kruisbeeld van Kropholler in de Martelaren

  Dank zij de inspanningen van Paul v.d. Elst en […]

Geplaatst:
5 jul

Eerste communie 2024/2025

Het voor het eerst meedoen in het delen van brood […]

Geplaatst:
1 jul

Hildegard van Bingen middag in de Hofkerk – update

 Hildegard van Bingen-middag in de Hofkerk Het Samenwerkingsverband Clara & […]

Geplaatst:
21 jun

Bezoek Kloosterdorp Steyl

Bezoek Kloosterdorp Steyl: 27 juli 2024 Het Pastoraal-team van onze […]

Geplaatst:
18 jun

Voor vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand

Voor vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand Zoals al vele jaren […]

Geplaatst:
18 jun

Laudato Sí-middag in de St.Urbanus

Op zaterdag, 21 september 2024 vindt de derde Laudato Si’ […]