Parochievergadering op 25 april

12 april 2023

Beste leden van de Parochievergadering en andere belangstellenden,

Naar aanleiding van de parochiemiddag van 19 maart 2023 over de plannen voor het aanwijzen van een centrumkerk is er een verzoek gekomen om een bijeenkomst voor de Parochievergadering in te plannen. Dit doet ook recht aan de taak van de Parochievergadering om advies te geven aan het Parochiebestuur en het Bisdom over dit belangrijke onderwerp. Op 18 april vindt een parochiebestuursvergadering plaats met evaluatie van de geleverde input tijdens de bijeenkomsten en een vaststelling van de criteria. Per 1 mei dient het LB de schriftelijke onderbouwing van de redenen in te leveren waarom onze kerk wel of geen centrumkerk zou moeten zijn. Hiervoor wordt het advies gevraagd van de Parochievergadering.

De voorgestelde datum is 25 april 20:00 uur op de pastorie.

Ik hoop op ieders aanwezigheid. Iedereen is welkom, dus zegt het voort.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Locatie bestuur

Meer nieuws

Geplaatst:
11 apr

4 mei in de Hofkerk

Zoals al jaren gebruikelijk is ook dit jaar op 4 […]

Geplaatst:
10 apr

Parochie-excursie naar St. Urbanus in Bovenkerk

De leden van de Parochievergadering (PV) en andere belangstellenden vanuit […]

Geplaatst:
6 apr

“Ik bied ze een luisterend oor”

Het Parool publiceert al jaren elke zaterdag het relaas van […]

Geplaatst:
30 mrt

Henny en Els Steggerda krijgen de paaskaars

Traditiegetrouw is dit jaar op Goede Vrijdag de paaskaars van […]

Geplaatst:
17 mrt

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op […]

Geplaatst:
17 mrt

Kledinginzameling voor Sams Kledingactie (ten bate van basisonderwijs in Ethiopië

Op zaterdag 20 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur […]