Pastor Joop Stam overleden – update

4 mei 2022

Op  4 mei bereikte ons het droevige bericht dat Pastor Joop Stam vannacht is overleden. Hij lag al sinds enkele dagen op de hartbewaking, maar artsen durfden een operatie niet meer aan.

Vorig jaar op 13 juni is nog zijn 60-jarig priesterfeest gevierd in de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Bij die gelegenheid werd hij door velen gefeliciteerd, waaronder de apostolisch nuntius, mgr. Aldo Cavalli.

Tot 2020 was hij rector van de kerk van H. Antonius –de Mozes en Aäron- aan het Waterlooplein, vanuit zijn verbondenheid met de gemeenschap van Sant’ Egidio. Toen had hij al een bijzondere loopbaan in Amsterdam achter de rug waar hij vele jaren pastoor was onder meer van de ABG- parochie en van de St. Nicolaasbasiliek. Daarvoor was hij vele jaren industrie-pastor bij de Hoogovens en priester op Texel.

 

In zijn jaren als pastor van de Gerardus woonde hij op het Ambonplein, in de pastorie van de toenmalige Gerardus Majellakerk. Er woonden toen veel theologiestudenten op die pastorie, die hij vaderlijk onder zijn hoede nam. Bijvoorbeeld bekende namen als Chris ’t Mannetje, Henk Baars en Ben Dieker.

 

Hij was ook betrokken bij de priesteropleiding en vele jaren kanunnik, proost van het kapittel en deken van Amsterdam, maar hoewel hij al deze functies bekleedde was hij toch vooral een pastoraal priester, die de menselijkheid weleens het achtste sacrament noemde. Die grote menselijkheid, altijd verbonden met een diep geloof, straalde hij uit en vele mensen mochten die ontmoeten in hun contacten met priester Joop Stam.

 

De uitvaart zal plaatsvinden op 13 mei om 10.30 uur vanuit de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam.

Meer nieuws

Geplaatst:
11 apr

4 mei in de Hofkerk

Zoals al jaren gebruikelijk is ook dit jaar op 4 […]

Geplaatst:
10 apr

Parochie-excursie naar St. Urbanus in Bovenkerk

De leden van de Parochievergadering (PV) en andere belangstellenden vanuit […]

Geplaatst:
6 apr

“Ik bied ze een luisterend oor”

Het Parool publiceert al jaren elke zaterdag het relaas van […]

Geplaatst:
30 mrt

Henny en Els Steggerda krijgen de paaskaars

Traditiegetrouw is dit jaar op Goede Vrijdag de paaskaars van […]

Geplaatst:
17 mrt

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op […]

Geplaatst:
17 mrt

Kledinginzameling voor Sams Kledingactie (ten bate van basisonderwijs in Ethiopië

Op zaterdag 20 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur […]