Sam’s kledingactie

14 maart 2022

Sam’s Kledingactie zamelt opnieuw in voor schoolkinderen in Oeganda


Op zaterdag 23 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur gaat het Caritasteam van onze kerk weer
inzamelen voor de organisatie Sam´s Kledingactie, dat deel uitmaakt van hulporganisatie Cordaid.
U kunt dan op de Linnaeushof (voor de kerk) goede kleding en schoenen in komen leveren, maar
ook huishoudtextiel. De ingezamelde goederen worden door Sam’s Kledingactie verkocht en de
opbrengst komt ten goede aan het project van Cordaid voor schoolkinderen en hun ouders in
Oeganda dat ook de vorige keer werd gesteund en dat Cordaid heeft gemeend te moeten
voortzetten. Het project is gesitueerd in het district Kamuli, in de regio Busaga.
Door uw steun kunnen kinderen weer naar school.

Want wat is de situatie : nu de Coronapandemie afzwakt gaan de meeste basisscholen in Oeganda
weer heropenen. Maar de vraag is hoeveel kinderen er weer terug zullen komen op school. Het
basisonderwijs is weliswaar gratis in Oeganda voor kinderen van 6 tot 13 jaar, maar veel ouders
zijn er nu aan gewend hun kinderen in te zetten in het huishouden en bij het werk op het land.
Helaas is dit ook vaak bittere noodzaak: vooral nu veel ouders geen werk of minder inkomsten
hebben sinds COVID-19 is de armoede bij de mensen zo groot dat ze de extra hulp van hun kind
simpelweg niet kunnen missen.

Cordaid probeert toch via de scholen met de ouders in gesprek te gaan om hen ervan overtuigen
hoe belangrijk de basisschool is voor de toekomst van hun kinderen. Cordaid probeert daarmee
een cirkel van armoede te doorbreken: immers met een opleiding, kunnen rekenen en schrijven, is
er een betere toekomst mogelijk voor kinderen: zij hebben kans op een vervolgopleiding en een
betere baan. Verder biedt Cordaid de mensen ook praktische hulp in de vorm van schoolpakketten
waarin o.a. een schooluniform zit.

Dit alles kost geld, veel geld: Cordaid wil hiervoor nog 75.000 euro ophalen. De opbrengst van de
door u gedoneerde kleding en schoenen vormt hieraan een belangrijke bijdrage. Dus
uw steun is onbetaalbaar want hiermee geeft u kinderen een beter toekomstperspectief!!
Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, en over wat er wel en niet mag worden
ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl (wat mag wel ingezameld worden: draagbare,
schone kleding, lingerie en accessoires zoals tassen en ceintuurs, maar ook schoenen en
huishoudtextiel. Alles verpakt in afgesloten vuilniszakken. Let op: knuffels mogen wel, maar
kussens, handdoeken, dekbedden en gordijnen niet!) U kunt ook contact opnemen met de organisatie
via 088-2080100.

Meer nieuws

Geplaatst:
11 apr

4 mei in de Hofkerk

Zoals al jaren gebruikelijk is ook dit jaar op 4 […]

Geplaatst:
10 apr

Parochie-excursie naar St. Urbanus in Bovenkerk

De leden van de Parochievergadering (PV) en andere belangstellenden vanuit […]

Geplaatst:
6 apr

“Ik bied ze een luisterend oor”

Het Parool publiceert al jaren elke zaterdag het relaas van […]

Geplaatst:
30 mrt

Henny en Els Steggerda krijgen de paaskaars

Traditiegetrouw is dit jaar op Goede Vrijdag de paaskaars van […]

Geplaatst:
17 mrt

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op […]

Geplaatst:
17 mrt

Kledinginzameling voor Sams Kledingactie (ten bate van basisonderwijs in Ethiopië

Op zaterdag 20 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur […]